אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי לשכת עורכי-הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות), תשכ"ב-1962

כללי לשכת עורכי-הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות), תשכ"ב-1962

כללי לשכת עורכי-הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות), תשכ"ב-1962 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 109(3) לחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי-הדין כללים אלה:
1. בקשה להתקבל ללשכה (תיקון: תשכ"ג)
(א) בקשה להתקבל כחבר הלשכה תוגש לראש הלשכה, ויצורפו לה מסמכים המוכיחים את כשירות המבקש להיות עורך-דין ותצהיר לפי פקודת העדות, על שהוא תושב ישראלי ומלאו לו 23 שנים.
(ב) עם הגשת הבקשה ישלם המבקש אגרה שנקבעה לכך.
2. רשימת מועמדים והתנגדויות
(א) אחת לארבעה חדשים תציג הלשכה בבית-המשפט העליון, בכל בית-משפט מחוזי ובלשכת כל ועד מחוזי את רשימת המועמדים לחברות בלשכה.
(ב) תוך שלושים יום מיום הצגת הרשימה רשאי כל אדם להגיש התנגדות לקבלת מועמד.
(ג) עם הצגת הרשימה תציין הלשכה את המקום להגשת ההתנגדויות ואת המועד האמור בסעיף-קטן (ב); התנגדות תוגש תוך פירוט הנימוקים.
3. הדיון בבקשות
(א) בתום המועד הקבוע בסעיף 2(ב) תדון הלשכה בבקשות המועמדים לחברות ובהתנגדויות, אם היו, ותחליט בהן.
(ב) ראתה הלשכה, כי יש לכאורה נימוק לפי סעיף 44 לחוק, שלא לקבל מועמד כחבר הלשכה על אף כשירותו, תודיע לו על כך בכתב ותקבע לו מועד לטעון טענותיו לפניה בטרם תחליט בדבר קבלתו.
4. החלטה לקבל מועמד (תיקון: תשנ"ח)
החליטה הלשכה לקבל מועמד כחבר הלשכה, תודיע לו על כך בכתב, ולאחר ששילם את האגרה שנקבעה תרשום אותו בפנקס חברי הלשכה ביום טקס מסירת תעודות-חברות או במועד אחר שנקבע לפי סעיף 5.
5. מסירת תעודות חברות (תיקון: תשכ"ג, תשמ"ו, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשס"ב)
(א) מסירת תעודות חברות לחברים חדשים שיתקבלו ללשכה תהיה בטקס שיקוים בירושלים פעמיים בשנה, בחודש מאי או במחצית הראשונה של חודש יוני ובחודש נובמבר או במחצית הראשונה של חודש דצמבר.
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), יקבע הוועד המרכזי -
(1) מועד סמוך לאחר בחינה בעל פה שנקבעה לפי תקנות 15א או 15ב לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), התשכ"ג-1962, למסירת תעודות חברות;
(2) מועד אישי למסירת תעודת חברות למועמד -
(א) שנבצר ממנו לקבל תעודת חברות, מחמת שטרם מלאו לו 23 שנים במועדים שנקבעו לפי סעיף קטן (א) או פסקה (1) בסמוך לאחר הגיעו לגיל 23 שנים;
(ב) שנבצר ממנו, מסיבות שאינן תלויות בו, לקבל תעודת חברות במועד שנקבע לפי כללים אלה.
(ג) הלשכה תודיע למועמדים על המקום, היום והשעה למסירת תעודות חברות.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי שר המשפטים, בהסכמת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, להחליט על מועד נוסף לקבלת חברים ללשכה, מסיבות מיוחדות שירשום בהחלטתו.
6. הצגת החברים החדשים
מקבלי התעודות יוצגו לפי מקומות-מגוריהם על ידי יושב-ראש הועד המחוזי, או מי שנתמנה על ידיו, ולפני ראש הלשכה, או מי שנתמנה על ידיו, והוא ימסור את התעודות לחברים החדשים, ולאחר שמקבל התעודה יצהיר:
"אני מתחייב לשמור על כבוד המקצוע של עריכת-הדין ובמילוי תפקידי אפעל לטובת שולחי בנאמנות ובמסירות ואעזור לבית-המשפט לעשות משפט".
7. מדי משפט
מקבלי התעודות וחברי הלשכה האחרים המשתתפים בטקס ילבשו מדי-משפט.
8. דין חידוש חברות
על חידוש חברות לפי סעיף 51 לחוק ועל קבלת חבר לפי סעיף 100 לחוק יחולו הסעיפים 1 עד 4, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ב, 1793, 1851; תשכ"ג, 1804; תשמ"ו, 291; תשנ"ה, 366, 735; תשנ"ו, 945; תשנ"ז, 50; תשנ"ח, 1047; תשס"ב, 462.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ