אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי לשכת עורכי-הדין (נוהל התקנת כללים), תשל"ח-1978

כללי לשכת עורכי-הדין (נוהל התקנת כללים), תשל"ח-1978

כללי לשכת עורכי-הדין (נוהל התקנת כללים), תשל"ח-1978 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, מתקינה בזה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:
פרק ראשון: הדיון בהצעת כללים מטעם
הוועד המרכזי של הלשכה
1. הנחה על שולחן המועצה
הצעת כללים מטעם הועד המרכזי תוגש למועצה על-ידי מסירתה ליושב-ראש המועצה.
2. פרסום
(א) יושב-ראש המועצה יפיץ את הצעת הכללים בין חברי המועצה ויושבי-ראש הוועדים המחוזיים.
(ב) המועצה תהיה רשאית להחליט על פרסום הצעת הכללים בדרך שתיקבע בידי המועצה, בנוסף לדרך הקבועה בסעיף קטן (א).
3. הצעה לדיון
(א) בתום 21 יום מיום הפצת ההצעה כאמור, ידון הוועד המרכזי בהערות שנתקבלו.
(ב) הוועד המרכזי יגיש ליושב-ראש המועצה את ההצעה המתוקנת או יודיע כי אין לוועד המרכזי תיקונים להצעת הכללים.
(ג) יושב-ראש המועצה ישלח את הצעת הכללים אל חברי המועצה לפחות 14 יום לפני הדיון בהצעה במועצה.
4. דיון ראשוני
(א) הדיון הראשוני במועצה יתחיל בדברי הסבר של חבר הוועד המרכזי שנקבע לכך בידי הוועד המרכזי.
(ב) הדיון יתנהל בהתאם לסדרי הדיון המקובלים במועצה.
(ג) חבר הוועד המרכזי רשאי להשמיע דברי תשובה בסוף הדיון.
5. הצבעה לאחר הדיון הראשוני
(א) הדיון הראשוני יסתיים בהצבעה בעד המשך הטיפול בהצעה או נגד המשך הטיפול בה.
(ב) החליטה המועצה שלא להמשיך בטיפול בהצעה, תוסר ההצעה מסדר יומה של המועצה.
6. קבלת ההצעה על ידי המועצה ללא תיקונים
לא החליטה המועצה להכניס תיקונים בהצעה, תצביע המועצה על ההצעה בנוסח שהוגש לה.
7. תיקון ההצעה על ידי המועצה
(א) החליטה המועצה על תיקונים בהצעה, רשאית היא לעשות אחת מאלה:
(1) לתקן את ההצעה;
(2) להחזיר את ההצעה לוועד המרכזי לשם ניסוחה מחדש בהתאם להחלטות המועצה;
(3) להעביר ההצעה לוועדת ניסוח לשם ניסוחה בהתאם להחלטות המועצה.
(ב) ההצעה המתוקנת, כפי שנוסחה בידי הוועד המרכזי וועדת הניסוח תימסר ליושב-ראש המועצה.
(ג) יושב-ראש המועצה ישלח את ההצעה המתוקנת אל חברי המועצה לפחות 14 יום לפני הדיון בה במועצה.
(ד) המועצה תקיים דיון בהצעה המתוקנת ותצביע עליה.
8. אישור משרד המשפטים
(א) יושב-ראש המועצה ימציא את הכללים כפי שהחליטה עליהם המועצה לפי סעיפים 6 או 7, למשרד המשפטים.
(ב) לא המציא משרד המשפטים את הערותיו תוך 30 יום, יראו את הצעת הכללים שנתקבלה על פי סעיף 6 או 7 כאילו נתאשרו לפי סעיף זה.
(ג) המציא משרד המשפטים את הערותיו, יביא יושב-ראש המועצה לדיון המועצה את התיקונים שהוצעו על-ידי משרד המשפטים.
9. אישור שר המשפטים
(א) משאישרה המועצה כללים הטעונים אישור של שר המשפטים ימציאם ראש המועצה לשר המשפטים תוך 10 ימים מיום החלטת המועצה לפי סעיף 8.
(ב) לא אישר שר המשפטים את הכללים כפי שהתקבלו על -ידי המועצה תוך 60 יום מיום אישורם על-ידי המועצה, יביא יושב-ראש המועצה את הדבר לידיעת המועצה.
פרק שני: הדיון בהצעת כללים מטעם חבר המועצה
10. ייזום כללים
כל חבר מועצה רשאי להגיש הצעת כללים למועצה.
11. אופן הגשת הצעות
(א) חבר המועצה יגיש את הצעת הכללים ליושב-ראש המועצה, בכתב.
(ב) הצעת הכללים שיגיש חבר המועצה תהיה מפורטת או שתכלול את הרעיון שהמציע מבקש לגבש בכללים.
12. דיון מקדמי
(א) יושב-ראש המועצה ישלח את הצעת הכללים אל חברי המועצה לפחות 14 יום לפני הדיון במועצה.
(ב) הדיון המקדמי יתחיל בדברי הסבר של מגיש ההצעה, ובהעדרו - של חבר אחר במקומו, שיהיה רשאי לומר דברי תשובה לפני ההצבעה על הצעתו.
(ג) לאחר הדיון המקדמי תחליט המועצה אם עקרונית יש מקום להמשך הטיפול בהצעה.
13. העברת ההצעה למועצה
החליטה המועצה על המשך הטיפול בהצעה רשאית היא לקבל את ההצעה או להעבירה לוועדה להכנת נוסח של הכללים (להלן - ועדת הניסוח); החליטה המועצה על הקמתה של ועדת ניסוח, רשאי החבר המציע להימנות עם חברי הוועדה.
14. המשך הטיפול בהצעה
על הצעת ועדת הניסוח יחול האמור בפרק הראשון למעט הסעיפים 1, 4 ו-5 כאילו היתה הצעת הוועד המרכזי; ועדת הניסוח תבוא לענין זה במקום הוועד המרכזי.
פרק שלישי: שונות
15. החלטה על סטיה מהכללים
המועצה תהיה רשאית לדון ולהחליט על קבלת כללים תוך סטיה מכללים אלה, כולם או מקצתם, בכל מקרה שלדעת המועצה יהיה צורך בסטיה כזו.
16. תוקף כללים שנקבעו בסטיה
כל סטיה מכללים אלה בדרך קבלתם של כללים על-ידי המועצה, לא תפגע בתקפם של הכללים, גם אם הסטיה לא היתה בהתאם לאמור בסעיף 15.
______________________________
1 ק"ת תשל"ח, 812.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ