אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים - מתן התראות), התשס"ג-2002

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים - מתן התראות), התשס"ג-2002

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים - מתן התראות), התשס"ג-2002 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 24 לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - חוק הרשות השניה) ולפי סעיף 4א(ד)(2) לחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001 (להלן - החוק), ובידיעת הועדה המיוחדת לענין תיקוני חקיקה בתחום התקשורת כמשמעותה בסעיף 141(ב) לחוק הרשות השניה, קובעת מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (להלן - המועצה) כללים אלה:
1. הגדרות
(א) בכללים אלה -
"כללי השיבוץ" - כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה), התשנ"ב-1992;
"מישדר טלוויזיה" - מישדר שהופק לשם שידור בטלוויזיה, למעט מישדר חדשות, קדימון או פרסומת;
"שידור תוך הפרה" - שידור מישדר טלוויזיה שאינו מסומן לפי הוראות החוק והתקנות שמכוחו וכן שידור של מישדר בטלוויזיה, פרסומת או קדימון בניגוד לסעיף 7א לכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה), התשנ"ד-1994, או בניגוד לסעיף 36(א) לכללי השיבוץ;
"ועדת ערר" - ועדה שתמנה מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו לענין כללים אלה, ושבה יהיו חברים לפחות שלושה מחברי המועצה;
"המנהל" - לרבות מי שהוסמך על ידו לענין כללים אלה.
(ב) מונחים אחרים בכללים אלה יפורשו לפי הגדרתם בחוק הרשות השניה ואם לא הוגדרו בחוק האמור - לפי הגדרתם בכללי השיבוץ.
2. מתן הודעה
נוכח המנהל כי בעל זיכיון לכאורה שידר שידור תוך הפרה, ימסור לו הודעה בדבר כוונתו לתת התראה על ההפרה, שבה יצוינו פרטים אלה:
(1) זיהוי מישדר הטלוויזיה, הקדימון או הפרסומת אשר שודרו תוך הפרה;
(2) מועד השידור;
(3) טיב ההפרה.
3. זכות תגובה
בעל הזיכיון רשאי, בתוך שבעה ימים מיום קבלתה של הודעה כאמור בסעיף 2, להגיש למנהל בכתב את תגובתו; המנהל ייתן לבעל הזיכיון הזדמנות להשמיע את עמדתו גם בעל פה, בתוך זמן סביר שיקבע המנהל.
4. התראה
נוכח המנהל, לאחר ששמע את עמדת בעל הזיכיון, כי בעל הזיכיון שידר שידור תוך הפרה, ימסור לו התראה בכתב על ההפרה, שבה יצוינו הפרטים האמורים בסעיף 2 לעיל.
5. ערר
(א) בעל הזיכיון רשאי, בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההתראה כאמור בסעיף 4, להגיש עליה ערר בכתב לועדת הערר.
(ב) המנהל יגיש לועדת הערר את תגובתו בכתב לערר, והעתק ממנה ישלח לבעל הזיכיון, אשר יהיה רשאי להגיב עליה בכתב בתוך שבעה ימים מיום קבלתה.
(ג) ועדת הערר תעיין בערר, בתגובת המנהל ובתגובת בעל הזיכיון, ותיתן את החלטתה בכתב.
6. שמירת סמכויות
אין בהוראות כללים אלה כדי לגרוע מסמכויות הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו לפי סעיף 49 לחוק הרשות השניה.
______________________________
1 ק"ת תשס"ג, 169.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ