אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (שיווק ירקות, אריזתם וסימונם), תש"ל-1969

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (שיווק ירקות, אריזתם וסימונם), תש"ל-1969

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (שיווק ירקות, אריזתם וסימונם), תש"ל-1969 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 29 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי"ט-1959, התקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן - המועצה) כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה, "העברה" - העברה לאחר, בכל דרך מדרכי ההעברה של הבעלות או של החזקה.
2. העברת ירקות והובלתם
(א) לא יעביר מגדל ירקות למשווק ולא יקבלם משווק ממגדל, לא יחזיק משווק ירקות, לא יעביר משווק ירקות למשווק אחר ולא יוביל אדם ירקות, אלא אם הם, בכל שכבות המיכל -
(1) בצבע אחיד, באיכות אחידה ובמידת-הבשלה אחידה;
(2) חפשים מעלים, מענפים, משרשים ומירק מיוחד;
(3) נקיים מעפר ומגופים זרים;
(4) טריים ללא פגמים וללא סימני-מחלה.
(ב) בנוסף לאמור בסעיף-קטן (א), לגבי הירקות המפורטים בתוספת יחולו גם הוראות אלה:
(1) הירקות הם מאותו מין, זן וסוג;
(2) הירקות מתאימים לתיאור שבתוספת.
3. אריזה וסימון
לא יעביר מגדל ירקות למשווק ולא יקבלם משווק ממגדל, לא יחזיק משווק ירקות, לא יעביר משווק ירקות למשווק אחר ולא יוביל אדם ירקות אלא אם נתקיימו בהם תנאים אלה:
(1) נארזו במיכלים נקיים ושלמים;
(2) הוצמדה למיכל תווית, בה צויינו באותיות ברורות הניתנות לקריאה בקלות פרטים אלה:
(א) שמו ומענו של המגדל ושל המשווק, או סימני המסחר הרשומים שלהם;
(ב) בנוסף לאמור בסעיף-קטן (א), לגבי ירקות המפורטים בתוספת יצויינו גם הזן והסוג שלהם.
4. תווית
(א) התווית תהיה בגודל, בצבע ובשפה כמפורט להלן:
(1) גודל התווית יהיה לא פחות מ-60X35 מ"מ;
(2) הפרטים בתווית יהיו בעברית, אולם מותר להוסיף תרגום לועזי מלא של הנוסח העברי;
(3) הפרטים בתווית יהיו נכונים ולא מטעים.
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) לגבי ירקות המפורטים בתוספת יחולו גם הוראות אלה: צבא התווית לסוג א' יהיה ירקרק, לסוג ב' - אדום ולסוג ג' - כחול.
5. העברת ירקות מסוגים ב' וג'
(א) לא יעביר מגדל ירקות מהמפורטים בתוספת מסוגים ב' ו- ג' למשווק ולא יקבלם משווק ממגדל, לא יחזיק משווק ירקות כאמור, לא יעביר משווק ירקות כאמור למשווק אחר ולא יוביל אדם ירקות מהסוגים האמורים, אלא לפי היתר מאת המועצה בהתאם לתנאיו.
(ב) היתר לפי סעיף זה יהיה בכתב.
5א. תחנות מיון ואריזה (תיקון: תשמ"ט)
(א) האמור בסעיפים 2 עד 5 לא יחול לגבי ירקות, שהובלו מאתר גידולם אל תחנות אשר המועצה התירה, בהיתר כללי או מיוחד, להעביר אליהן ירקות למטרות מיון או אריזה - הכל בהתאם לתנאי ההיתר.
(ב) היתר לפי סעיף זה יהיה בכתב.
6. מתן היתר וביטולו
מתן היתר לפי כללים אלה או סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים לשיקול-דעתה של המועצה.
7. ביטול
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (שיווק ירקות אריזתם וסימונם), תשכ"א-1961 - בטלים.
8. תחילה
תחילתם של כללים אלה היא בתום שלושים יום לאחר פרסומם ברשומות.
ת ו ס פ ת2 (תיקון: תשמ"א, תשמ"ט, תשנ"א)
1. עגבניות
זנים פחוסים (מרימונד וזני-משנה שלו)
סוג א' - ירקרקות-אדמדמות, שלמות, יבשות, מוצקות, ללא כתמי-שמש ובמשקל שאינו
פחות מ-70 גר' כל עגבניה.
סוג ב' - בשלות, שלמות ובמשקל שאינו פחות מ-30 גר' כל עגבניה.
סוג ג' - שאינן כלולות בסוגים א' וב'.
זנים כדוריים
סוג א' - בשלות, ירקרקות-אדמדמות, שלמות, מוצקות, ללא מכות-שמש ובמשקל שאינו פחות מ-45 גר' כל עגבניה.
סוג ב' - בשלות, שלמות ובמשקל שאינו פחות מ-20 גר' כל עגבניה.
סוג ג' - שאינן כלולות בסוגים א' וב'.
2. פלפל צהוב
סוג א' - בצבע צהוב-ירוק, ללא כתמים ופגמים או מכות-שמש, לא יותר מ-29 יחידות לק"ג אחד ומשקל היחידה לא פחות מ-40 גר'.
סוג ב' - כמתואר בסוג א', אולם במשקל פחות מסוג א' וללא הגבלה במספר יחידות לק"ג אחד.
סוג ג' - שאינו כלול בסוגים א' ו-ב'.
3. פלפל אדום
כפי המופיע בהגדרת פלפל צהוב ובתוספת שלפיה ייחשב פלפל זה כפלפל אדום, אם לפחות 75% משטחו יהיה בצבע אדום.
4. פלפל ירוק
סוג א' - בצבע ירוק-כהה, ללא כתמים, פגמים או מכות-שמש ולא יותר מ-15 יחידות לק"ג אחד.
סוג ב' - כמתואר בסוג א' אולם בלי הגבלה במספר יחידות לק"ג אחד.
סוג ג' - שאינו כלול בסוגים א' ו-ב'.
5. גזר מזן ננסי
סוג א' - בצבע כתום, ישר, מוצק, לא עצי, ללא פגמים, באורך 9 ס"מ ומעלה, בעובי בין 2 ל-4 ס"מ בקדקוד, במשקל שאינו יותר מ-200 גר' ליחידה בלי גידולים ושרשים מהצדדים, כשהעלים חתוכים בבסיס האשרוש.
סוג ב' - כמתואר בסוג א', אולם שונה ממנו במשקל ובעובי, באורך לא פחות מ-5 ס"מ.
סוג ג' - שאינו כלול בסוגים א' וב'.
6. כרובית
סוג א' - בגון לבן, מוצקה, שלמה, לא כמושה, ללא סימני מחלה ופגמים, ללא כתמים, בעלת כותרת של עלים קנובים (חתוכים) עד לגובה התפרחת, גבעול הכרובית קנוב מתחת לבסיס הקולס.
סוג ב' - כמתואר בסוג א' אולם עם ראשים שאינם מוצקים או בעלי כתמים, אבל הקולס בלתי-מפורד.
סוג ג' - שאינה כלולה בסוגים א' ו-ב'.
7. מלפפונים
סוג א' - ירוקים, ישרים, מוצקים, באורך שלא יעלה על 14 ס"מ (זן בן-שמן ועל"ם - עד 16 ס"מ), בעובי שלא יעלה על רבע מהאורך, בעלי צורה סימטרית.
סוג ב' - ירוקים, באורך שבין 18-14 ס"מ בעובי שלא יעלה על רבע מהאורך.
סוג ג' - שאינם כלולים בסוגים א' ו-ב'.
8. בצל יבש (תיקון: תשנ"א)
סוג א' - בשל, ללא שרידי עלים, ללא קני-פריחה ושורשים, נקי מעפר, בקוטר שבין 4.5 ס"מ ל-9 ס"מ;
סוג ב' - כמתואר בסוג א', אולם בקוטר שבין 3 ס"מ ל-4.5 ס"מ, או בקוטר שמעל 9 ס"מ;
סוג ג' - שאינו כלול בסוגים א ו-ב', ובלבד שהוא בשל, ללא שרידי עלים וללא קני פריחה.
9. תפוחי-אדמה
סוג א' (1) יכלול פקעות מעל 60 גרם ליחידה.
סוג א' קטן יכלול פקעות מ-30 עד 60 גרם ליחידה.
סוג א' זעיר יכלול פקעות למטה מ-30 גרם ליחידה.
תפוחי האדמה מהסוגים האמורים יכללו פקעות שלמות, בעלות קליפה מוצקת. ללא מכות שמש, ללא כתמים ירוקים ובצורה האופיינית לזן.
סבילות:
מותר סבילות עד 8% ממשקל הפקעות, ביחס לקליפות הפקעות, ולגבי צורה שלא אופיינית לזן. בתוך הסבילות הנ"ל יכולים להיות גם פגמים אחרים - פרט לרקבונות - אולם בגבולות עד 5% ממשקל התוצרת והם:
1. פקעות - כתם ירוק עד קוטר של 20 מ"מ.
2. פקעות - שהשחימו ברמת קליפות מעל 10% משטח הפקעות.
3. פגמים פנימיים כתוצאה ממכות מכניות.
4. לב חלול וכתמי שעם בהגדלה עד 1%.
תפוחי-אדמה סוג א' (2):
יכלול פקעות מעל 60 גרם ליחידה.
יתר פרטי ההגדרה יהיו זהים לאלה שנקבעו לגבי סוג א'(1) פרט לסבילות שתהיה כפולה מהמותר בסוג א'(1).
תפוחי אדמה סוג ב' - תעשיה:
פקעות הסוטות מצורה אופיינית לזן כגון "בובות", במשקל מ-60 גרם ומעלה היחידה, בעלות נגיעות קלה בעש, כתמים ירוקים עד עשירית משטח הפקעות, כתמים שהשחימו לאחר קילוף.
10. (בוטל) (תיקון : תשמ"א)
11. חצילים
סוג א' - בצבע סגול כהה-שחור, משקל היחידה עד 400 גרם.
סוג ב' - שאינם כלולים בסוג א'.
12. שעועית צהובה
סוג א' - עסיסית, לא-פגומה וללא-עלים.
סוג ב' - שאינה כלולה בסוג א'.
13. סלק
סוג א' - בצבע אדום-סגלגל, שלם, במשקל מ-300100- גר'
היחידה, בעל קליפה בלתי-מוצמקת, כשהעלים חתוכים עד 1 ס"מ מעל הבסיס.
סוג ב' - שאינו כלול בסוג א'.
14. כרוב לבן
סוג א' - בצבע ירקרק-לבן, ראש מוצק, לא-סדוק, ללא פגמים וללא סימני-מחלה, הגבעול והעלים החיצוניים חתוכים ליד הראש.
סוג ב' - שאינם כלולים בסוג א'.
15. קישואים
סוג א' - בצבע ירוק-בהיר, באורך של לא יותר מ-16 ס"מ היחידה, העובי עד שליש מהאורך וללא פגמים.
סוג ב' - שאינם כלולים בסוג א'.
16. קישואים ירוקים
סוג א' - בצבע ירוק, באורך של לא יותר מ-20 ס"מ היחידה, העובי עד שליש מהאורך, ללא פגמים.
סוג ב' - שאינם כלולים בסוג א'.
17. צנון
סוג א' - עסיסי, לא נבוב, מוצק, לא סדוק, במשקל מ-100 - 400 גר' היחידה, כשהעלים חתוכים באורך של לא יותר מס"מ אחד.
סוג ב' - שאינו כלול בסוג א'.
18. צנונית
סוג א' - עסיסית, לא נבובה, בעלת עלים רעננים.
סוג ב' - שאינה כלולה בסוג א'.
_________________________________
1 (א) ק"ת תש"ל, 14; תשל"ט, 1192; תשמ"א, 1318; תשמ"ט, 728, 1120; תשנ"א, 145.
(ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע:
"76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג)
(א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6.
(ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה."
2 נוסח התוספת אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ