אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (פירוט הסדר היצוא), תשכ"ה-1965

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (פירוט הסדר היצוא), תשכ"ה-1965

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (פירוט הסדר היצוא), תשכ"ה-1965 1
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 25 ו-36 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי"ט-1959 (להלן - החוק), קובעת המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן - המועצה) כללים אלה:
1. הודעה על גידול ירקות ליצוא
המועצה תפרסם ברשומות ובשלושה עתונים יומיים הודעה למגדלים המעונינים לגדל ירקות מסוג, מין או זן המפורטים בהודעה לשם ייצואם על ידי המועצה (להלן - ההודעה).
2. בקשה להסכמה
מגדל הרוצה לגדל ירקות כאמור בסעיף 1, יגיש בקשה למועצה לא יאוחר מהמועד שנקבע בהודעה כמועד להגשת בקשות ויבקש הסכמת המועצה לגידול ירקות לצרכי יצוא.
3. מתן הסכמה
(א) המועצה רשאית לתת למבקש הסכמה לגידול ירקות לצרכי יצוא, לסרב לתיתה או להתנותה בתנאים שתקבע (להלן - ההסכמה).
(ב) נתנה המועצה הסכמתה לפי סעיף-קטן (א), יהיה המגדל רשאי לגדל הירקות ולספקם למועצה בדרך ובתנאים שנקבעו בהסכמה.
4. דין הסכמה
הסכמה דינה כהיתר שניתן על ידי המועצה לפי הוראות סעיף 27 לחוק אלא אם נקבע בה אחרת.
5. סמכות המועצה לסרב קבלת ירקות
המועצה רשאית לסרב לקבל ירקות שגודלו על פי הסכמה אם הם אינם עומדים בתנאים שנקבעו בהסכמה או שמבקר שנתמנה לפי חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954, לא אישר אותם ככשרים ליצוא.
6. העברת חזקה בירקות
לא יוציא אדם מחזקתו ירקות שגודלו על פי הסכמה ושלא נתקבלו על ידי המועצה לשם יצואם אלא אם קיבל על כך היתר מיוחד מאת המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
7. חיוב לספק ירקות
המועצה רשאית להטיל על מגדל שניתנה לו הסכמה, לספק למועצה ירקות ליצוא, בכמות, במועד, מטיב, מסוג, מזן, בצורת אריזה ובסימון שהמועצה תורה לו עליהם.
8. תמורת יצוא
המועצה תשלם תמורת הירקות שסופקו לה בהתאם לכללים אלה לפי שיטה של סיבולת שקבעה לפי סעיף 37 לחוק, או לפי ההסכם שבין המועצה והמגדל.
_________________________________
1 (א) ק"ת תשכ"ה, 1446.
(ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע:
"76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג)
(א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6.
(ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ