אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים), תשל"ב-1972

כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים), תשל"ב-1972

כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים), תשל"ב-11972
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 17 ו-19 לחוק המועצה ליצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תשי"ט-1959, קובעת המועצה לייצוא ולשיווק של אגוזי אדמה (להלן - המועצה), כללים אלה:
1. הסמכת קבלנים מורשים
מי שהוסמך כקבלן מורשה לשנה כלשהי על פי כללים אלה, והסמכתו לא בוטלה, והגיש למועצה במשך חודש יוני באותה שנה בקשה מתאימה בכתב להסמכתו, תסמיכו המועצה, בכפוף לסעיף 5, להיות קבלן מורשה באותה שנה.
2. הוראת מעבר לעונה 1972/73 לבעלי הסמכה קודמת
מי שהוסמך כקבלן מורשה לפי כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (הסמכת קבלנים מורשים לעונת 1971/72), תשל"א-1971, והסמכתו לא בוטלה, והגיש למועצה בקשה בכתב תוך שלושים יום מיום פרסום כללים אלה ברשומות, בדבר הסמכתו כקבלן מורשה בשנה 1972/73, תסמיכו המועצה, בכפוף להוראות סעיף 5, להיות קבלן מורשה.


3. הסמכת קבלן מורשה לראשונה (תיקון: תשנ"ב)
המבקש לראשונה הסמכה כקבלן מורשה לשנה כלשהי, או מי שלא הוסמך בשנה קודמת כקבלן מורשה, תסמיכו המועצה בכפוף להוראות סעיף 5, אם נתקיימו לגביו תנאים אלה:
(1) הוא הגיש בקשה מתאימה בכתב למועצה לא יאוחר מתום חודש יוני באותה שנה;
(2) הוא צירף לבקשה כתבי התקשרויות על תנאי שנעשו בינו לבין מגדלים, שזרעו אגוזי אדמה בשנה האמורה של שטח כולל של 4,000 דונם לפחות, שלפיהם התחייבו המגדלים לשווק לו, או באמצעותו בלבד, אם כל יבול אגוזי אדמה שלהם מזריעת אותה שנה, בכפוף לתנאי שיוסמך כקבלן מורשה;
(3) המועצה מצאה, על יסוד בדיקת כתבי התקשרויות האמורים בפיסקה (2), שהמגדלים התקשרו אתו בלבד בדבר שיווק אגוזי אדמה;
(4) הוא מחזיק במחסנים מתאימים בגדלם להחסנה ולמיון של כמויות אגוזי אדמה שעליו לרכז בהתאם להתקשרויות כאמור, כשמחסנים אלה מאווררים ומבטיחים שמירה על אגוזי אדמה המוחסנים בהם מפני רטיבות וקלקול, מצויידים במתקנים למיון אגוזי אדמה, לאריזתם ולשקילתם, וכן במכשיר לקביעת שיעורי הרטיבות בהם.
4. בדיקת הזריעה בפועל
המועצה רשאית להתנות הסמכת אדם כקבלן מורשה, לפי סעיף 3, בבדיקה של הזריעה בפועל של אגוזי אדמה; לצורך זה רשאית המועצה, וכן מי שהסמיכה לכך, לבדוק את היקף הזריעה בפועל של אגוזי אדמה, בהתאם לאמור בסעיף 3(ב).
5. תנאים כספיים
המועצה רשאית להתנות הסמכת אדם כקבלן מורשה לפי סעיפים 1, 2 או 3 בהגשת הוכחות מטעמו למועצה, כי עומדים לרשותו אמצעים כספיים, או הון חוזר, לקיום חובותיו כלפי המגדלים הקשורים אתו לשיווק יבול אגוזי אדמה שלהם.
6. הסמכה אינה ניתנת להעברה
הסמכה כקבלן מורשה אינה ניתנת להעברה, אך אם העסק, ששימש לקבלן מורשה לביצוע תפקידיו, הועבר כולו לבעלות אחרת, רשאית המועצה להתיר את העברת ההסמכה.
7. הודעה למגדלים על סירוב לתת הסמכה
מבקש הסמכה לפי סעיף 3, שבקשתו לא אושרה, יודיע על כך בכתב, תוך חמישה ימים מהיום שנודע לו על הסירוב, למגדלים שהתקשרו אתו כאמור בסעיף 3(ב).
8. ביטול הסמכה
המועצה רשאית לבטל הסמכתו של קבלן מורשה בכל אחד מאלה:
(1) בשנה שלגביה הוסמך לא ריכז בידו לצרכי שיווק לפחות 500 טונות אגוזי אדמה בקליפה, שלפחות 55% מהם אושרו ליצוא בקליפה ויוצאו בפועל;
(2) הפר הוראה מהוראות החוק, או הכללים לפיו, או כל הוראה שניתנה לפיהם, ולאחר שהמועצה נתנה לו התראה בכתב לא תיקן את המעוות תוך המועד שקבעה המועצה.
______________________________
1 ק"ת תשל"ב, 1513; תשנ"ב, 1360.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ