אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), התשס"ד-2004

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), התשס"ד-2004

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), התשס"ד-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), ובאישור הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקין כללי פטור סוג אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"מוכר" - מי שמעביר לאחר זכויות בעסק, כולן או חלקן, במסגרת עסקת מיזוג;
"מיזוג" - מיזוג חברות כהגדרתו בחוק אשר בוצע כדין;
"כבילה מסוג אי-תחרות" - התחייבות המוכר כי לא יתחרה בעסק הנרכש במיזוג, לרבות בדרך של פניה ללקוחותיו או לעובדיו;
"כבילה מסוג הבטחת הספקה" - הסכם בין המוכר לבין העסק הנרכש במיזוג לרכישה או הספקה של טובין, אשר תוכנו הוא אחד מאלה:
(1) העסק הנרכש במיזוג ימשיך ויספק למוכר טובין בתנאים שבהם סיפק את הטובין קודם לעסקת המיזוג או בתנאים מיטיבים מהם;
(2) המוכר ימשיך לספק טובין לעסק הנרכש במיזוג בתנאים שבהם סיפק את הטובין קודם לעסקת המיזוג או בתנאים מיטיבים מהם;
ובלבד שתנאי האספקה עובר למיזוג לא היו בניגוד להוראות החוק;
"כבילה נלווית למיזוג" - כבילה הנחוצה למימוש עיקר עסקת מיזוג ותוכנה הוא אחד או יותר מאלה:
(1) כבילה מסוג אי תחרות;
(2) התחייבות המוכר כי לא יעביר לאחר מידע שהגיע אליו מתוקף החזקותיו בזכויות בתאגיד שהוא בעל העסק הנרכש במיזוג או במסגרת עיסוקו בעסק זה;
(3) כבילה מסוג הבטחת הספקה;
(4) כבילה אחרת אשר נחוצה לשימור ערכו הכלכלי של העסק הנמכר במיזוג, ובלבד שהיא מוגבלת לפרק זמן סביר.
2. פטור מקבלת אישור
כבילה נלווית למיזוג פטורה מקבלת אישור בית הדין להגבלים עסקיים, בכפוף לאמור בכללים אלה.
3. תנאים לתחולת הפטור בכבילה מסוג אי-תחרות
פטור הסוג שבכללים אלה יחול על כבילה מסוג אי-תחרות, רק אם התקיימו לגביה כל אלה:
(1) עסקת המיזוג כוללת, במפורש או מכללא, העברת מוניטין או ידע;
(2) תקופת אי-התחרות אינה עולה על ארבע שנים מהיום שבו פחת חלקו של המוכר בעסק הנרכש במיזוג מ-20 אחוזים או מהיום שבו פגה זכותו של המוכר למנות דירקטור בעסק הנרכש במיזוג, לפי המוקדם; לענין זה, "חלקו של המוכר בעסק הנרכש במיזוג" - לרבות כל זכות בתאגיד שהוא בעליו של העסק הנרכש;
(3) ההתחייבות לאי-תחרות נוגעת רק לטובין שהעסק הנרכש במיזוג מכר, סיפק או עסק בפיתוחם עובר למיזוג, או לטובין תחליפיים להם;
(4) העסק הנרכש במיזוג אינו בעל מונופולין בשוק המוצר נושא אי-התחרות או בשוק מוצר משיק לו.
4. תנאים לתחולת הפטור בכבילה מסוג הבטחת הספקה
פטור הסוג שבכללים אלה יחול על כבילה מסוג הבטחת הספקה, רק אם התקיימו לגביה כל אלה:
(1) הכבילה היא לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים;
(2) ההסכם אינו כולל תניות בלעדיות, אך יכול שיכלול התחייבות לרכישה או להספקה של הטובין בשיעור שהיה קיים בין הצדדים עובר לעסקת המיזוג;
(3) העסק הנרכש במיזוג או המוכר אינם בעלי מונופולין בשוק מוצר שבו עוסק העסק הנרכש במיזוג או בשוק מוצר משיק לו.
5. תוקף2
תוקפם של כללים אלה לחמש שנים מתחילתם.
______________________________
1 ק"ת תשס"ד, 313.
2 הכללים פורסמו ביום 11.3.2004.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ