אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך), התשס"ו-2006

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך), התשס"ו-2006

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך), התשס"ו-2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, ובאישור הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי פטור סוג אלה:
1. פטור מקבלת אישור
הסכם שפגיעתו בתחרות קלת ערך פטור מן החובה לקבל אישור של בית הדין להגבלים עסקיים, אם התקיימו לגביו כל התנאים שבכללים אלה.
2. הסכמים שפגיעתם קלת ערך
הסכם פוגע פגיעה קלת ערך בתחרות, אם נתח השוק המצרפי של כל הצדדים לו בשוק המוצר אינו עולה על שיעור של 10% ממנו אם ההסכם הוא בין מתחרים, ואינו עולה על שיעור של 15% בכל אחד משוקי המוצר שלהם נוגע ההסכם, אם ההסכם הוא בין מי שאינם מתחרים.
3. סייג לתחולת פטור הסוג
על אף האמור בסעיף 2, לא יחול הפטור שבכללים אלה על הסכמים אלה:
(1) הסכם שבעל מונופולין בשוק מוצר משיק הוא צד לו;
(2) הסכם לרכישה של זכות בתאגיד מתחרה, למעט הסכם לרכישת מניות של חברה ציבורית שמניותיה הוצעו לציבור, והרכישה אינה הופכת את הרוכש לבעל ענין, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, באותה חברה.
4. חישוב חלקם של הצדדים
לענין סעיפים 2 ו-3 (1), בחישוב חלקם של צדדים להסכם בשוק מוצר יובא בחשבון, נוסף על האמור בסעיף 3 לכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"ו-2006, (להלן - ההוראות הכלליות) גם חלקם של אחרים שיש להם עם מי מהצדדים הסכם אחד או יותר, שהוא הסכם מו"פ כהגדרתו בכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח), התשס"ו-2006, או מיזם משותף כהגדרתו בכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים), התשס"ו-2006, באותו שוק מוצר.
5. אי-תחולת הפטור
פטור הסוג שבכללים אלה לא יחול על הסכמים אלה:
(1) הסכם שעיקרו בהפחתת התחרות או במניעתה;
(2) הסכם הכולל כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
6. סייג לתחולה
האמור בסעיף 9(1) להוראות הכלליות אינו חל על פטור סוג הנדון בכללים אלה.
7. תוקף
תוקף כללים אלה עד יום י"ט באדר ב' התשע"א (25 במרס 2011).
8. הוראת מעבר
הסכם שנעשה בתקופת תחולתם של כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך), התשס"א-2001 (להלן - הכללים הקודמים), ועמד בתנאים שנקבעו בכללים הקודמים יחד עם כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א-2001, אך אינו עומד בתנאים שנקבעו בכללים אלה, יחד עם ההוראות הכלליות, ימשיך להיות פטור מהחובה לקבל אישור של בית הדין להגבלים עסקיים עד תום תוקפו של ההסכם או עד תום 5 שנים מיום תחילתם של כללים אלה, לפי המוקדם; הוארך ההסכם לאחר יום תחילתם של כללים אלה, יחולו עליו כללים אלה ממועד ההארכה.
______________________________
1 ק"ת תשס"ו, 796.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ