אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הבטיחות בעבודה (תמיסות צלולוזה), 1948

כללי הבטיחות בעבודה (תמיסות צלולוזה), 1948

כללי הבטיחות בעבודה (תמיסות צלולוזה), 1948 1
1. שם (תיקון: תשכ"ג)
הכללים האלה ייקראו כללי הבטיחות בעבודה (תמיסות-צלולוזה), 1948.
2. פירוש
בכללים האלה -
"תמיסת צלולוזה" - מונה כל תמיסה, בנוזל משתלהב, של חנקת-צלולוזה, אציטת - צלולוזה או תרכיב צלולוזה אחר, או של צלולואיד או כל חומר אחר, המכיל חנקת-צלולוזה, אציטת-צלולוזה או תרכיב צלולוזה אחר, חמרים אחרים או בלעדיהם;
"נוזל משתלהב" מובנו כל נוזל או תערובת-נוזלים, המשמשים או הנועדים לשמש בזיקה אל תמיסות צלולוזה, ולהם נקודת-הדלקה הנמוכה משלושים ושמונה מעלות צלסיוס לפי בדיקה בכלי אבל (Abel) סגור;
"מדור-צלולוזה" מובנו תא, סוכה או מבנה דומה, שבהם מטפלים בידיים או משתמשים, בתמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים;
"חלל-צלולוזה" מובנו חדר, שבו מטפלים בידיים, או משתמשים, בתמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים, בדרך אחרת, שלא במדור-צלולוזה;
"מחסן צלולוזה" - מובנו כל חדר, תא או מבנה דומה, שבהם מוחסנים תמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים אחרים;
"מיכל החסנה" - מובנו מיכל, המשמש להחסנת תמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים;
"מחסן-צלולואיד" מובנו כל חדר, תא או מבנה דומה, שבהם מוחסן צלולואיד;
"חומר עומד בפני אש" מובנו -
(א) מלאכת-לבנים הבנויה כראוי, שעובייה אינו פחות מכדי 10.5 ס"מ; או
(ב) אבן או בטון שעביים אינו פחות מכדי 7.5 ס"מ; או
(ג) ברזל או פלדה; או
(ד) זכוכית שעובייה אינו פחות מכדי 0.6 ס"מ, ובפנימה מצוייה רשת-תיל סמיכה; או
(ה) לדלתות בלבד - עץ אלון, טיק, או עץ אחר כיוצא באלה בקושיו, שעוביים הממורק אינו פחות מכדי 4.5 ס"מ; או
(ו) להוציא מחסני צלולוזה ומחסני צלולואיד-עץ, המחופה בשלמותו ולבטח משני עבריו - אסבסטוס דחוס, שעוביו אינו פחות מכדי 0.5 ס"מ, או
(ז) כל חומר אחר, שאותו אישר המפקח הראשי בכתב.
3. חלות
(1) הכללים האלה יחולו - מתוך כפיפות ליוצאים-מן הכלל שהותקנו להלן - על כל מפעלים, שבהם מיוצרות, משמשות או מחוסנות תמיסות צלולוזה.
(2) שום דבר שבכללים האלה לא יחול על צביעתו של שום בניין, או על שום תהליך בייצורו של משי מלאכותי או חומרי-נפץ.
(3) כללים 6, 7, 8 ו-11 לא יחולו על שום חלל צלולוזה, שבו אין מטפלים בידיים, או משתמשים, בתמיסות צלולוזה; או נוזלים משתלהבים למעלה מכדי 15 דקה בשום יום.
(4) אם תנוח דעתו של המפקח הראשי, בגין כל מפעל או כל סוג תהליך, כי - עקב תנאיה המיוחדים או שיטותיה המיוחדות של העבודה או מטעמים אחרים - אפשר להתלות או להקל כל דרישה מדרישותיהם של הכללים האלה ללא סכנה לבני-האדם המועבדים בהם, או - בגלל כל סיבה - אין חלותם של הכללים האלה, או של כל חלק מהן, עשוייה להיות מעשית, רשאי הוא להרשות בתעודת-אישור בכתב (ואותה יהיה רשאי לבטל לפי שיקול-דעתו) אותן התלייה או הקילה, העשויות להיות מצויינות בתעודת - האישור, לאותה תקופה ובאותם תנאים שאותם יהיה עשוי לחשוב לראויים.
4. חובות
תהיה זו חובתו של המחזיק לשמור את חלק א' של הכללים האלה.
חלק א '
חובותיהם של מחזיקים
5. הודעה על ייצורן או החסנתן של תמיסות צלולוזה או השימוש בהן
המחזיק לא יקבל על עצמו את ייצורן, או החסנתן, של תמיסות צלולוזה או השימוש בהן בשום מפעל שבו לא קיבל על עצמו אותם ייצור, שימוש או החסנה, הכל לפי העניין, לפני תחילת-תוקפם של הכללים האלה, אלא-אם ועד-אשר יתן למפקח האזורי הודעה של ארבעה-עשר יום תמימים - בכתב - על כוונתו לעשות כן, או אותה הודעה קצרה יותר, שאותה יהיה המפקח עשוי לקבל.
6. העבדתם של ילדים
שום אדם, הצעיר משש-עשרה שנה, לא יועבד בטיפול בידיים - או בשימוש - בתמיסות צלולוזה, נוזלים משתלהבים או צלולואיד.
7. מבניהם של מדורי-צלולוזה, חללי-צלולוזה ויובלי אוורור
(1) כל מדור-צלולוזה יהיה סגור לגמרי, חוץ מבמידה שיהיו פתחים נחוצים לצרכי העבודה או לפעולת מנגנון האוורור הנדרש בתקנה 8.
(2) כל מדור-צלולוזה וכל קירות, מחיצות, דלתות, חלונות, רצפות, מרומים ותקלות, הסוגרים על כל חלל-צלולוזה או מהווים חלק מסוגרו, יהיו בנויים חומר העומד בפני אש, להוציא מה שנוגע -
(א) בכל חלל צלולוזה, ששימש בתפקיד זה לפני תחילת-תקפם של הכללים האלה; וכן
(ב) כל מרומים או תקרות של בניינים בני קומה אחת או של חדרים המצויים בדיוטה העליונה או כל קירות, דלתות או חלונות חיצוניים, להבדיל מכל אחד מחלקיו הנזכרים לעיל של בניין, שבגינו יורה המנהל במיוחד, כי לא תחול עליו יציאה זו מן הכלל.
(3) כל יובלים, צינורות ראשיים או מעטפות, המשמשים בזיקה אל אמצעי האוורור הנדרשים בתקנה 8, יהיו בנויים חומר העומד בפני אש.
8. אוורור
(1) כל מדור צלולוזה, או חלל-צלולוזה, יהיו מאווררים אוורור מספיק באמצעים מיכניים, למען הרחיק מן הבניין - כדי השלמות האפשרית - כל הבלים של תמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים, ולמנוע את היפלטם לתוך כל חדר או מקום עבודה תפוסים. אותו אוורור יקויים כדי מלוא פעולתו במשך תקופה של חמש דקות - לכל הפחות - לאחר היפסקו של כל תהליך, הכרוך בטיפול בידיים או בשימוש בתמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים.
(2) מקום שמטילים תמיסות צלולוזה באמצעות מכשיר זילוף, ייערכו סידורים - במידה שהדבר עשוי להיות מעשי - אשר יביאו לידי כך, שלא נחוץ כי האדם, המפעיל את הזילוף, יימצא במקום שבין מוצא-האוורור והחפץ הנתון לזילוף.
9. אמצעי-זהירות מפני הינצותם של תמיסות צלולוזה, נוזלים משתלהבים וצלולואיד
(1) שום אש, שלהבת, אור חשוף, סיגריה דולקת או גורם אחר, העלול להצית תמיסת צלולוזה או נוזלים משתלהבים או את הבליהם, לא יורשו בתחומי ששה מטרים מכל מדור-צלולוזה, חלל-צלולוזה, מחסן צלולוזה או מיכל החסנה אלא-אם יהיו מופרדים מהם הפרדה נפיקה באמצעות חומר עומד בפני אש, שיהיה חוצץ ביניהם.
(2) שום אש, שלהבת, אור חשוף, סיגריה דולקת או גורם אחר, העלול להצית צלולואיד, לא יורשו בתוך מחסן צלולואיד או בתוך שום חדר שבו מטפלים בידיים או משתמשים בצלולואיד.
(3) יינקטו צעדים יעילים כדי למנוע צלולואיד מלבוא במגע עם שום מכשיר חימום או מכשיר חשמלי (ובכלל זה מתאמי-מנורות ומכשירי-התנגבות), העלולים להגיע לידי טמפרטורה של שמונים ושתים מעלות צלסיוס:
בתנאי כי שום דבר שבכלל-משנה זה לא יתבאר כאוסר את הטיפול בצלולואיד באמצעות קיטור לתכלית הפחתת צמיגותו.
(4) כל מכשירי חימום וחשמל - כנזכרים לעיל - יהיו נתונים במקום כזה, או מוגנים באופן כזה, שיהיה בהם כדי למנוע שום נותרות מוצקות, המתהוות בתוצאת ייצורן של תמיסות צלולוזה, הטיפול בידיים או השימוש בהן, מלהתרבד עליהם.
10. תשמישי כיבוי-שריפה
מלאי מספיק של תשמישי כיבוי-שריפות יעילים במקומות נאותים - מתוך התחשבות במבנהו ובמצבו של המקום ובכמותם ובטיבם של החמרים המשמשים - יותקן בכל חדר, שבו מצוי מדור-צלולוזה, ובכל חלל-צלולוזה, ובכל חדר, שבו מטפלים בידיים או משתמשים בצלולואיד, ומחוץ לכל מחסן צלולוזה ומחסן צלולואיד.
11. אמצעי הימלטות במקרה-שריפה
אמצעים מספיקים להימלטות במקרה שריפה - ובכלל זה מספר מספיק של יציאות בטיחות, שמספרן לא יפחת משתיים - יותקנו ויקויימו בשביל כל חדר שבו מצוי מדור-צלולוזה ובשביל כל חלל-צלולוזה ובשביל כל חדר, שבו מטפלים בידיים או משתמשים בצלולואיד. כל יציאות כאלה - להוציא דלתות נגררות - תהיינה מותקנות להיפתח החוצה.
12. ביעור חומרי פסולת
(1) פסולת-כותן, מטליות ניקוי, או חומר כיוצא באלה, העלול להידלק מאליו, יושמו ללא דיחוי - לאחר השימוש בהם - במיכלי מתכת שלהם כיסויים. כל מיכלים כאלה יורקו בגמר עבודת היום, ותכולתם תבוער באופן בטיח.
13. הרחקתן של נותרות מוצדקות
(1) יינקטו צעדים נפיקים כדי להרחיק כל נותרות מוצקות, המתהוות בתוצאות ייצורן של תמיסות צלולוזה או הטיפול בידיים או השימוש בהן, מכל מדורי-צלולוזה וחללי-צלולוזה וכן מכל יובלים, צינורות ראשיים, מעטפות או מאווררים, המשמשים בזיקה אל-כך, ואותן נותרות תבוערנה באופן בטיח.
(2) שום הרחקה כזאת לא תבוצע מתוך גירוד בכלי ברזל או פלדה.
14. החסנתן של תמיסות צלולוזה ונוזלים משתלהבים
כל מלאי של תמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים יהיה נשמר -
(א) במיכלי החסנה קבועים, שמבניהם בטיח והם נמצאים במקומות בטיחים, וכל מיכל ומיכל כזה יהיה מוארק לחוד ובאופן נפיק באמצעות טבלת-הארקה, או
(ב) בחביות-גלילים או בכדים או בכלים דומים של מתכת, שיהיו נמצאים במחסני צלולוזה, אשר יהיו בנויים חומר העומד בפני אש, או יימצאו במקומות בטיחים שיורחקו לא פחות מעשרה מטרים מכל בניין תפוס.
15. החסנת-צלולואיד
(1) כל מלאי צלולואיד יהיה נשמר במקום ראוי, שיהיה נמצא מחוץ לכל מדור צלולואיד, חלל-צלולואיד או חדר-עבודה שבו מטפלים בידיים או משתמשים בצלולואיד, ויהיה מסומן בבירור "מחסן-צלולואיד".
(2) מלאי צלולואיד, שמשקלו עולה על חמישים קילוגראם, יהיה נשמר רק במחסן - צלולואיד, הבנוי חומר עומד בפני אש, שלא ישמש לשום צורך אלא להחסנת צלולואיד בלבד. כל מחסן-צלולואיד, שאינו תואם את קביעותיה הנזכרות לעיל של תקנת-משנה זו, תהיה עליו הודעה "לא יכיל למעלה מחמישים קילוגראם צלולואיד", שתסומן בבירור על הצד החיצוני של הדלת או תחובר אליו; וכן יגרום המחזיק - אם ידרוש זאת ממנו מפקח - כי יישקל הצלולואיד שבמחסן בנוכחותו של המפקח.
16. קביעת כלליות בדבר מחסנים
(1) מחסן-צלולוזה או מחסן-צלולואיד לא יהיו נמצאים במקום שבו יהיו עלולים לסכן את אמצעי ההימלטות מהמפעל או משום חלק ממנו במקרה שתארע שריפה במחסן.
(2) לא יונח לשום אדם בלתי-מורשה לגשת אל איזה מחסן-צלולוזה או מחסן - צלולואיד.
17. תמיסות צלולוזה ונוזלים משתלהבים בחדרי-עבודה
(1) כמותם של תמיסות-הצלולוזה או נוזלים משתלהבים, הנשמרים בכל חדר עבודה, תהיה קטנה, ככל שהדבר עשוי להיות מעשי מתוך התחשבות בעבודה המתנהלת שם, ובשום פנים לא תעלה על הנדרש לפי אומדן - לעבודת יום אחד. אותם תמיסות-צלולוזה או נוזלים משתלהבים יהיו נשמרים - שעה שאינם משמשים בפועל - בארון מתכת, או בכלי-קיבול אחר הבטוח כדי אותה מידה - לכל הפחות.
(2) כל חביות-גלילים, כדים או כלים כיוצא באלה, המכילים תמיסות-צלולוזה או נוזלים משתלהבים, יישמרו - שעה שאין משתמשים בתכולתם בפועל - סגורים לבטח; ולאחר כלות תכולתם יועברו ללא-דיחוי למחסן, שנבנה או הושכן בהתאם לתקנה 14, או לאיזה מקום אחר מחוץ לבניין, שיהיה בטיח כדי אותה מידה - לכל הפחות.
18. צלולואיד בחדרי-עבודה
(1) כמותו של צלולואיד, הנשמר בכל חדר-עבודה, תהיה קטנה, ככל שהדבר עשוי להיות מעשי מתוך התחשבות בעבודה המתנהלת שם. צלולואיד, שאינו נדרש לשימוש מיד, יהיה נשמר בכלי-קיבול נאותים שלהם כיסויים, והם מסומנים בבירור "צלולואיד".
(2) לא יונח לצלולואיד להצטבר על רצפותיהם של חדרי-עבודה.
19. מינוי משגיח
המחזיק ימנה בכתב אדם מוסמך, שיהיה משמש בהשגחה בדבר דרישותיהם של הכללים האלה ויהיה כופה את מילוי ההוראות, שאותן יתן המחזיק לצורך ביצועם של הכללים האלה.
ח ל ק ב '
חובותיהם של בני-אדם מועבדים
20. איסור עישון, אורות חשופים וכו'
כל בני-אדם מועבדים ישמרו לקיים את דרישותיהם של כללי-משנה (1) ו-(2) מכלל 9.
21. ביעור חומרי-פסולת
כל אדם, המשתמש בפסולת-כותן, מטליות ניקוי או חומר כיוצא באלה, ימלא אחר דרישותיו של כלל 12.
22. אוורור
כל אדם, העוסק בטיפול בידיים או בשימוש בתמיסות-צלולוזה או נוזלים משתלהבים, ישתמש שימוש מלא ונאות בתשמישי האוורור ובתשמישים אחרים, המותקנים לצרכיהם של הכללים האלה, ויודיע מיד למחזיק, למנהל או לאדם אחראי על כל פגע שבהם.
23. שמירת הוראות
כל אדם ישמור לקיים אותן הוראות, שתהיינה עשויות להינתן לו לצורך ביצועם של הכללים האלה.
ח ל ק ג '
24. תחילת-תוקף
הכללים האלה יקבלו תוקף ביום העשרים ותשעה בינואר, 1949.
______________________________
1 ע"ר 1948, תוס' 2, (ע) 246, (א) 302; ק"ת, תשכ"ג, 1175.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ