אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים שמעורבת בה רכבת

טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים שמעורבת בה רכבת

טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים שמעורבת בה רכבת 1
1 . הגדרות
2 . קבלת הודעה על תאונת דרכים שמעורבת בה רכבת - תפקיד משגר במשל"ט מחוזי, במרד"ם או במשל"ט את"ן
3 . תאונת דרכים מסוג נ"ב שמעורבת בה רכבת
4 . תאונת דרכים עם נפגעים שמעורבת בה רכבת - הטיפול בזירת האירוע
5 . פגיעת רכבת באדם שניסה להתאבד
6 . מעצר של נהג רכבת או מעצר של עובד רכבת אחר המעורבים בתאונת דרכים עם רכבת בעת מילוי תפקיד
7 . העברת תיק החקירה לגורם שמוסמך לתת דוח תעבורה, ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים או ליחידת חקירות
8 . ביטול פקודת מטא"ר
13.03.07 - טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים שמעורבת בה רכבת
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, הריני קובע את הוראת המשטרה 13.03.07 - "המחוז - ייעוד, תפקידים, מבנה וארגון", והיא תיכנס לתוקף החל ממועד פרסומה.
1. הגדרות
בפקודת מטא"ר זו -
א. "בוחן תנועה" - בוגר קורס בוחני תנועה של משטרת ישראל, שראש מחלקת התנועה הסמיכו
לתפקידו זה;
ב . "רכבת" - לרבות קטר, קרונוע וקרונית מנוע, בין שקרונות או רכב מחוברים אליהם ובין שלאו;
ג. "תאונת דרכים שמעורבת בה רכבת" תאונת דרכים שאירעה עקב עבירת תעבורה ושמעורבת בה רכבת (להלן "תאונת דרכים" או "תאונה");
ד. "תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" שמעורבת בה רכבת" תאונת דרכים שמעורבת בה רכבת ושכתוצאה ממנה ניזוק רכוש בלבד (להלן "תאונת דרכים מסוג נ"ב");
ה . "תאונת דרכים עם נפגעים שמעורבת בה רכבת" תאונת דרכים שמעורבת בה רכבת ושכתוצאה ממנה נפגע אדם, בין שנגרם נזק לרכוש ובין שלא נגרם נזק לרכוש (להלן "תאונת דרכים עם נפגעים");
ו. "תאונת דרכים עם נפגעים - חמורה" תאונת דרכים עם נפגעים בעלת היבט ציבורי מיוחד, תאונת דרכים שמעורבים בה כלי רכב רבים או רכב שמוביל נוסעים רבים ויש בתאונה נפגעים רבים, או תאונת דרכים עם נפגעים שגורם אחראי מחוץ למערך התנועה כגון גורם ממערך החבלה, ממד"א, ממכבי האש, מאיכות הסביבה, מצה"ל (להלן "הגורם האחראי") הכריז כי יש בזירתה סכנה לחיי אדם; "תאונת דרכים עם נפגעים - חמורה" - להלן "תאונת דרכים חמורה";
ז . "תאונת דרכים עם נפגעים - קטלנית" תאונת דרכים שנהרג בה אדם, או תאונת דרכים שנפגע בה אדם ומת מיד או מאוחר יותר כתוצאה מן הפגיעה, ובלבד שהוכח הקשר הסיבתי שבין אירוע התאונה לפטירה (להלן "תאונת דרכים קטלנית");
ח . "תאונת דרכים עם נפגעים - קלה" - תאונת דרכים שנפצע בה אדם פציעה קלה שאיננה מצריכה אשפוז (להלן "תאונת דרכים קלה");
ט. "תאונת דרכים עם נפגעים - קשה" תאונת דרכים שנפצע בה אדם ואושפז בבית חולים לפרק זמן העולה על 24 שעות, שלא לצורך השגחה בלבד (להלן "תאונת דרכים קשה").
2. קבלת הודעה על תאונת דרכים שמעורבת בה רכבת - תפקיד משגר במשל"ט מחוזי, במרד"ם או במשל"ט את"ן
א. בירור פרטים על התאונה
משגר במשל"ט מחוזי, במרד"ם או במשל"ט את"ן שקיבל הודעה על תאונה, יברר האם התאונה היא תאונת דרכים עם נפגעים וכן יברר פרטים רבים ככל האפשר על התאונה.
ב . שיגור ניידת תנועה או ניידת סיור לזירת האירוע
(1) משגר במשל"ט מחוזי, במרד"ם או במשל"ט את"ן ישגר לזירת האירוע ניידת תנועה שקרובה למקום התאונה.
(2) על אף הקבוע בסעיף (1), אם אין אפשרות לשגר לזירת האירוע ניידת תנועה, והתאונה היא תאונת דרכים מסוג נ"ב או תאונת דרכים קלה ישגר המשגר ניידת סיור שקרובה לזירת האירוע.
ג. דיווח ליחידת חקירות תאונות דרכים
משגר במשל"ט מחוזי, במרד"ם או במשל"ט את"ן ידווח על כל תאונה ליחידת חקירות תאונות הדרכים שבאזורה אירעה התאונה.
ד . דיווח למוקד רכבת ישראל
משגר במשל"ט מחוזי, במרד"ם או במשל"ט את"ן אשר בוחן תנועה או חוקר תאונת דרכים, לפי העניין, דיווחו לו כי הורו לעכב רכבת שהייתה מעורבת בתאונה, וכן דיווחו לו את משכו המשוער של העיכוב יעביר מיד את הדיווח למוקד של רכבת ישראל.
ה . שיגור חבלן לזירת האירוע
משגר במשל"ט מחוזי, במרד"ם או במשל"ט את"ן שהעלה בבירור שערך, כי יש צורך בחבלן בזירת האירוע ישגר חבלן לזירת האירוע.
ו. יידוע גורם חוץ-משטרתי בדבר התאונה
משגר במשל"ט מחוזי, במרד"ם או במשל"ט את"ן שהעלה בבירור שערך, כי לתאונה ישנם היבטים שעל הטיפול בהם מופקדים גורמים מחוץ למשטרה כגון מכבי אש או מד"א יודיע את דבר התאונה לגורמים האלה.
ז. שיגור קצין את"ן מרחבי או ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים לזירת אירוע של תאונתדרכים קטלנית
משגר במשל"ט מחוזי, במרד"ם או במשל"ט את"ן שהעלה בבירור שערך, כי התאונה היא תאונת דרכים קטלנית יעביר מידע זה, ללא דיחוי, לקצין את"ן מרחבי או לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ויבקש מהם להגיע לזירת האירוע.
כמו כן יעביר המשגר את המידע כאמור, לראש משרד הסיור בתחנה שבאזורה אירעה תאונתהדרכים הקטלנית.
3. תאונת דרכים מסוג נ"ב שמעורבת בה רכבת
אירעה תאונת דרכים מסוג נ"ב יחולו הוראות פקודת המטא"ר 13.03.02- "טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד", לפי העניין, וכן ההוראות המפורטות בסעיפים 4ב(2)-(5) בשינויים המחויבים.
4. תאונת דרכים עם נפגעים שמעורבת בה רכבת - הטיפול בזירת האירוע
א . אירעה תאונת דרכים עם נפגעים יחולו הוראות פקודת המטא"ר 13.03.01 "טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים עם נפגעים", לפי העניין, וכן הוראות פקודת מטא"ר זו.
ב. תאונת דרכים קלה
(1) ככלל, יטפל באירוע של תאונת דרכים קלה בוחן תנועה, וזאת בכפוף לקבוע בסעיף (3) או בסעיף (4), לפי העניין.
(2) תפקיד בוחן תנועה
(א) בוחן תנועה שהגיע לזירה של תאונת דרכים קלה יורה לעכב את הרכבת, וזאת אם התקיים אחד מאלה:
[1] יש צורך לבצע מדידות המחייבות את הימצאות הרכבת במקום התאונה;
[2] אין הרכבת יכולה להמשיך בנסיעה מסיבה טכנית, כגון אי-תקינות הרכבת או המסילה או היות המסילה חסומה;
[3] בוחן התנועה סבור שאין מצבו הפיזי או הנפשי של נהג הרכבת מאפשר לו להמשיך בנסיעה.
(ב) הורה בוחן התנועה לחסום ציר תנועה יאפשר לבעל הרכב או לנציגו להיכנס לציר החסום לשם חילוץ הרכב, ובלבד שווידא באמצעות מסמך מזהה, שהאדם העומד לפניו הוא בעל הרכב או נציגו, ולאחר שהבהיר לבעל הרכב או לנציגו שכניסתו לזירת האירוע הותרה לחילוץ הרכב בלבד.
(ג) בוחן תנועה שהגיע לזירה של תאונת דרכים קלה יסמן את מיקום הרכבת ואת מיקום הגורם האחר המעורב בתאונה, כפי שהם לאחר התאונה.
(ד) בוחן תנועה שסבר כי הרכבת יכולה להמשיך בנסיעה לאחר שעיכב אותה בנסיבות הקבועות בסעיף (א), יתיר לנהג הרכבת להמשיך בנסיעה לאחר שקיבל אישור לכך מאת אחד מאלה: קצין את"ן מרחבי, הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים, קצין את"ן מחוזי או ממלאי מקומם.
(ה) בוחן תנועה שהתיר לנהג רכבת להמשיך בנסיעה יודיע על כך למוקד הרכבת.
(ו) אירעה התאונה בשעות החשיכה יחזור הבוחן ויבחן את זירת האירוע באור יום.
(ז) בוחן התנועה ישחזר, ככל הניתן, את השתלשלות האירועים שהובילו לתאונה ויתעד את תוצאות השחזור בתיק החקירה.
(3) תפקיד חוקר תאונת דרכים
(א) אם אין אפשרות לשגר לזירת האירוע של תאונת דרכים קלה בוחן תנועה הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ישגר לזירת האירוע חוקר תאונת דרכים.
(ב) חוקר תאונת דרכים שהגיע לזירת האירוע של תאונת דרכים קלה, יפעל כקבוע בסעיף (2).
(4) תפקיד סייר
סייר שהגיע לזירת האירוע של תאונת דרכים קלה לפני שהגיעו אליה בוחן תנועה או חוקר תאונת דרכים יסמן את מיקום הרכבת ואת מיקום הגורם האחר שהיה מעורב בתאונה, כפי שהם לאחר התאונה.
(5) משך עיכוב הרכבת
(א) בוחן תנועה או חוקר תאונת דרכים, לפי העניין, רשאים לעכב את הרכבת עד תום 30 דקות מרגע הגעתם לזירת האירוע.
(ב) חרף האמור לעיל, בוחן התנועה או חוקר תאונת הדרכים רשאים לעכב את הרכבת כל עוד לא תמו הטיפול הרפואי בנפגע והפינוי מזירת האירוע.
(ג) סייר יעכב את נסיעת הרכבת עד בואם של בוחן התנועה או חוקר תאונת הדרכים.
ג . תאונת דרכים קשה
(1) תפקיד בוחן תנועה
(א) אירעה תאונת דרכים קשה בוחן תנועה יטפל באירוע.
(ב ) בוחן התנועה יפעל על פי הקבוע בסעיף (ב) 2 ו- (5)(א)(ב).
(2) תפקיד סייר
סייר שהגיע לזירת אירוע של תאונת דרכים קשה לפני שהגיע אליה בוחן תנועה, ועברו 30 דקות או יותר מרגע הגעתו לזירת האירוע ובוחן התנועה טרם הגיע - יפנה לשם קבלת הנחיות לאחד מאלה: קצין את"ן מרחבי, הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים, קצין את"ן מחוזי או ממלאי מקומם.
ד. תאונת דרכים קטלנית
(1) תפקיד בוחן תנועה
(א) אירעה תאונת דרכים קטלנית בוחן תנועה יטפל באירוע.
(ב) בוחן התנועה יפעל על פי הקבוע בסעיף (ב)2 ו- (5)(א)(ב).
(2) תפקיד הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים או קצין את"ן מרחבי
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים או קצין את"ן מרחבי שקיבלו הודעה על תאונתדרכים קטלנית מאת משגר במשל"ט המחוזי, במרד"ם או במשל"ט את"ן, כקבוע בסעיף 2ז, יגיעו לזירת האירוע ללא דיחוי.
ה. תאונת דרכים חמורה
(1) זירת אירוע של תאונת דרכים חמורה - האחריות לטיפול
(א) בזירת אירוע של תאונת דרכים חמורה שיש בה סכנה לחיי אדם או שעשויה להיות בה סכנה לחיי אדם כל עוד קיימת הסכנה או כל עוד עשויה להיות סכנה כאמור הגורם האחראי לביצוע הפעולות הראשוניות להסרת הסכנה או למניעתה הוא הגורם האחראי כהגדרתו בסעיף 1ו.
(ב) הוסרה הסכנה לחיי אדם הגורם האחראי המטפל באירוע יכריז על כך בבירור.
(ג) לאחר ההכרזה, בוחן תנועה הוא שיהיה האחראי לטיפול באירוע.
(2) תפקיד בוחן תנועה
(א) לאחר ההכרזה על הסרת הסכנה לחיי אדם, בוחן תנועה יפעל על פי הקבוע בסעיף ב(2) ו-(5)(א)(ב) כל עוד לא הכריז הגורם האחראי על הסרת הסכנה לחיי אדם לא יתיר בוחן התנועה כניסת אדם לזירת האירוע, בין שאותו אדם הוא שוטר ובין שאינו שוטר.
(ב) הכריז הגורם האחראי על הסרת הסכנה לחיי אדם וסבר בוחן התנועה כי יש לחסום ציר תנועה יורה על חסימת ציר התנועה.
(ג) הורה בוחן התנועה לחסום ציר תנועה יאפשר לבעל הרכב או לנציגו להיכנס לציר החסום לשם חילוץ הרכב המעורב בתאונה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
[1] הגורם האחראי הכריז על הסרת הסכנה לחיי אדם;
[2] הבוחן וידא באמצעות מסמך מזהה, שהאדם העומד לפניו הוא בעל הרכב או נציגו;
[3] הבוחן הבהיר לבעל הרכב או לנציגו שכניסתו לזירת האירוע הותרה לחילוץ הרכב בלבד.
(3) תפקיד הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים
(א) התקבלה ביחידת חקירות תאונות דרכים הודעה על תאונת דרכים חמורה - הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יצא מיד לזירת האירוע ויפקד על פעולות גורמי התנועה בזירת האירוע, כקבוע בנוהל את"ן.
(ב) סבר הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים כי לצורך חקירת התאונה יש להסתייע בגורם מחוץ לאת"ן או בגורם מחוץ למשטרה (להלן "גורם חוץ") - יזמן לזירת האירוע את ראש מדור תאונות דרכים.
ו . תאונת דרכים עם נפגעים - תפקיד ראש מדור תאונות דרכים
ראש מדור תאונות דרכים שקיבל הודעה מאת הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים כי לצורך חקירת התאונה יש להסתייע בגורם מחוץ לאת"ן או בגורם חוץ יצא מיד לזירת האירוע או ישלח את בוחן התנועה הארצי או נציג אחר מטעמו ויזמן את גורם החוץ הנדרש.
5. פגיעת רכבת באדם שניסה להתאבד
א . תפקיד בוחן תנועה או חוקר תאונת דרכים
בוחן תנועה או חוקר תאונת דרכים שהגיעו לזירת האירוע והעלו בחקירה ראשונית שהרכבת פגעה באדם שניסה להתאבד, יעשו את הפעולות האלה:
(1) יזמנו חוקר מיחידת החקירות שבאזורה התרחש האירוע ולא יעזבו את זירת האירוע עד בואו של החוקר מיחידת החקירות;
(2) ידווחו על האירוע לקצין את"ן מרחבי;
(3) יתעדו בכתב את פרטי האירוע ואת הפעולות שביצעו ויעבירו את התיעוד לחוקר מיחידת החקירות שבאזורה התרחש האירוע;
(4) יתירו לנהג הרכבת להמשיך בנסיעה.
בוחן תנועה או חוקר תאונת דרכים רשאים לעכב את הרכבת עד תום 30 דקות מרגע הגעתם לזירת האירוע או עד תום הטיפול הרפואי בנפגע או פינויו מזירת התאונה, לפי המאוחר מביניהם.
ב . תפקיד קצין את"ן מרחבי
קצין את"ן מרחבי שקיבל הודעה על פגיעת רכבת באדם שניסה להתאבד ידווח על האירוע למוקד של רכבת ישראל.
ג . תפקיד חוקר מיחידת החקירות
חוקר מיחידת החקירות שזומן לזירת האירוע, כקבוע בסעיף א) 1(, יטפל באירוע כבאירוע מתחום החקירות.
ד . החוקר מיחידת החקירות ובוחן התנועה או חוקר תאונת הדרכים, לפי העניין, יטפלו באירוע על פי הקבוע בנוהל את"ן העוסק בנושא זה.
6 . מעצר של נהג רכבת או מעצר של עובד רכבת אחר המעורבים בתאונת דרכים עם רכבת בעת מילוי תפקיד
א . סבר קצין משטרה כי יש לעצור נהג רכבת או עובד רכבת אחר המעורבים בתאונת דרכים עם רכבת בעת מילוי תפקיד יבצע את המעצר לאחר שקיבל אישור לכך מאת אחד מאלה: הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים, קצין את"ן מרחבי או ממלא מקומו, קצין את"ן מחוזי או ממלא מקומו.
ב . בעל תפקיד המוסמך לאשר את המעצר יעשה כן לאחר שפנה למנהל רשות הנמלים והרכבות ונתן לו הזדמנות למצוא מחליף לנהג הרכבת או לעובד הרכבת.
ג . קצין משטרה שעצר נהג רכבת או עובד רכבת אחר, ידווח על דבר המעצר למוקד רכבת ישראל, קרוב ככל האפשר לאחר המעצר.
7. העברת תיק החקירה לגורם שמוסמך לתת דוח תעבורה, ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים או ליחידת חקירות
אם במהלך חקירת התאונה עלה חשד לעבירה של הונאה בתאונה, או שהוחלט לתת דוח תעבורה בגין העבירה שנעברה, או שעלה חשד שנעברה עבירה פלילית שאיננה עבירת תעבורה והיא קשורה בפגיעה באדם יחולו בעניינים האלה הוראות פקודת המטא"ר 13.03.01 , לפי העניין.
8. ביטול פקודת מטא"ר
פקודת המטא"ר 13.03.07 "הטיפול בתאונת דרכים, שמעורבת בה רכבת" בטלה.
____________________________
1 י"פ תשס"ח, 1591.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ