אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), התשס"ב-2002

חוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), התשס"ב-2002

חוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), התשס"ב-2002 1
1. (שולב בחוק הנ"ל)
2. (שולב בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002)
3. (שולב בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002)
4. (שולב בחוק הנ"ל)
5. (שולב בחוק הנ"ל)
7. (שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995)
8. (שולב בחוק הנ"ל)
9. (שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995)
10. הפחתת תשלומים - הוראת שעה
(א) גמלה המשתלמת בעד התקופה הקובעת, לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן - חוק הבטחת הכנסה), תשולם בניכוי 4% מסכום הגמלה המחושב לפי הוראות החוקים האמורים וההוראות שנקבעו לפיהם.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על אלה:
(1) קצבת ילדים לפי פרק ד' לחוק הביטוח הלאומי;
(2) גמלה המשתלמת לפי סימן ח' בפרק ה' בחוק הביטוח הלאומי;
(3) גמלה המשתלמת לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;
(4) גמלת שאירים לפי סימן ד' לפרק י"א לחוק הביטוח הלאומי;
(5) תגמולים למשרתים במילואים לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי;
(6) גמלה המשתלמת למי שזכאי לגמלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה;
(7) גמלה המשתלמת לפי הסכם שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי במקום הגמלאות המפורטות בפסקאות (1), (2), (3), (4) ו-(6) של סעיף קטן זה;
(8) גמלה המשתלמת לפי הסכם בדבר תשלום גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי;
(9) מענק לנכה עבודה לפי סעיפים 107 ו-113 לחוק הביטוח הלאומי, המחושב לפי הוראות סעיפים קטנים (ה) ו-(ו);
(10) גמלה המשתלמת לפי חוק הבטחת הכנסה למי שמשתלמת לו גם גמלה כמפורט בפסקאות (2) ו-(4) של סעיף קטן זה;
(11) מענק כמפורט בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) של סעיף 310 בחוק הביטוח הלאומי, המחושב לפי הוראות סעיף קטן (ה), שסכומו עולה על סכום המענק לפי סעיף 310(א) לחוק האמור.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), הוראות סעיף קטן (א) יחולו על כל גמלה שאינה מנויה בסעיף קטן (ב), לרבות על גמלה המחושבת כשיעור מגמלה המנויה בסעיף קטן (ב).
(ד) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על גמלה שאינה מנויה בסעיף קטן (ב), המחושבת כשיעור מגמלה שסעיף קטן (א) חל לגביה.
(ה) נוצרה זכאות למענק כאמור בסעיף 107, וסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) של סעיף 310 לחוק הביטוח הלאומי בתקופה הקובעת (בסעיף זה - יום הזכאות), ישולם המענק בסכום השווה לצירופם של שני אלה:
(1) סכום הקצבה החודשית שחושבה לפי הוראות סעיף זה, כפול מספר החודשים שמיום הזכאות ועד תום התקופה הקובעת (להלן - חודשי החישוב בתקופה הקובעת);
(2) סכום הקצבה החודשית שחושבה לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי בלא הניכוי כאמור בסעיף קטן (א) (בסעיף זה - סכום הקצבה המקורי), כפול מספר החודשים שנותר לאחר הפחתת מספר החודשים האמור בפסקה (1) משבעים, ולענין מענק לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) של סעיף 310 לחוק הביטוח הלאומי - משלושים ושש (להלן - יתרת חודשי החישוב);
(3) הוגשה תביעה לגמלה כאמור בסעיף קטן זה לאחר תום ארבעים ושמונה חודשים מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים במענק, יופחת ממספרם הכולל של חודשי החישוב בתקופה הקובעת בצירוף יתרת חודשי החישוב, מספר החודשים שמתום ארבעים ושמונה החודשים האמורים ועד החודש שבו הוגשה התביעה.
(ו) לענין היוון קצבה כאמור בסעיפים 113, 333 או 369 לחוק הביטוח הלאומי המחושב בתקופה הקובעת, תובא בחשבון קצבה חודשית שחושבה לפי הוראות סעיף זה בהתאמה למספר החודשים שמיום החישוב ועד לתום התקופה הקובעת, וסכום הקצבה המקורי - בעד יתרת התקופה המשמשת בסיס לחישוב ההיוון.
_________________________________
1 ס"ח תשס"ב, 435.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ