אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א-1981

חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א-1981

חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א-1981 1
1. הגדרות
בחוק זה -
"סוהר" - אדם הנמנה עם שירות בתי הסוהר;
"חוק הנכים" - חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (נוסח משולב), והתקנות לפיו;
"חוק משפחות החיילים" - חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, והתקנות לפיו;
"חוק הגמלאות" - חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970;
"שירות בשירות בתי הסוהר" - שירותו של סוהר בשירות בתי הסוהר.
2. דין סוהר נכה (תיקון: תשמ"א)
חוק הנכים יחול על סוהר, ולענין זה - כל מקום בחוק הנכים שמדובר בו בחייל, בחייל המשרת בצבא-הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע, בשירות או בשירות צבאי, ייקרא כאילו מדובר בסוהר או בשירות בתי הסוהר, הכל לפי העניין.
3. דין משפחת סוהר שנספה
חוק משפחות החיילים יחול על סוהר שנפטר ועל בני משפחתו של סוהר שנפטר, ולענין זה - כל מקום בחוק משפחות החיילים שמדובר בו בחייל, בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר בסוהר או בשירות בתי הסוהר, הכל לפי הענין.
4. ברירה
(א) נפטר סוהר כתוצאה ממחלה או החמרת מחלה, בנסיבות שהיו מזכות את בני משפחתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים לולא הוראות סעיף זה, רשאים בני המשפחה שהם גם שאירים לפי חוק הגמלאות לבחור באחד מאלה:
(1) קצבה כאמור בסעיף 77 (ד)(1) לחוק הגמלאות;
(2) קצבה כאמור בסעיף 77 (ד)(2) לחוק הגמלאות;
(3) תגמולים לפי חוק משפחות החיילים, בתוספת קצבה כאמור בסעיף 78(ג) לחוק הגמלאות;
(4) תגמולים לפי חוק משפחות החיילים בתוספת המענק המשתלם לפי סעיפים 27 או 40 לחוק הגמלאות במקום הקצבה המשתלמת לפי סעיף 78(ג) לחוק הגמלאות.
(ב) בני משפחה כאמור שנתקיימו בהם התנאים לזכאות לפי סעיף 77(ה) לחוק הגמלאות, רשאים לבחור, במקום זכויותיהם לפי סעיף קטן (א), בתגמולים לפי חוק משפחות החיילים ובגמלאות לפי סעיף 77(ה) כאמור.
(ג) סעיף 77(ו) לחוק הגמלאות יחול, בשינויים המחוייבים, גם על גמלאות לפי חוק הגמלאות המשתלמות לפי סעיף זה.
5. אזכורים
כל חיקוק שבו מדובר בחוק הנכים או בחוק משפחות החיילים ייקרא כאילו מדובר בו גם בחוק זה.
6. זכויות יתר
כל חיקוק המעניק או נותן סמכות להעניק זכות יתר, פטור, שחרור מלא או חלקי מחובה המוטלת על פי דין או עדיפות או זכות אחרת, הניתנים לחייל נכה כמשמעותו בחוק הנכים או לבן משפחה של חייל שנספה כמשמעותו בחוק משפחות החיילים, רואים אותו כמעניק או נותן סמכות להעניק אותם גם לסוהר נכה או לבן משפחה של סוהר שנספה.
7. סוהר שנעדר
לענין סעיף 3 לחוק משפחות החיילים, במקום רשות צבאית מוסמכת יבוא, לגבי סוהר שנעדר, סוהר בכיר ששר הפנים מינהו לענין סעיף זה.
8. ביטול
חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התש"ך-1960 בטל.
9. הוראת מעבר
חוק זה יחול, לגבי התקופה שלאחר פרסומו, גם על מי שפרש מהשירות בשירות בתי הסוהר לפני הפרסום ועל בני משפחתו של סוהר שנפטר לפני הפרסום, למעט -
(1) מי שהגיש בקשה לפי סעיף 4 לחוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התש"ך-1960, והיא נדחתה;
(2) מי שהגיש בקשה כאמור, או בקשה לקצין התגמולים, אחרי שעברה תקופת ההתיישנות החלה לגביו לפי סעיף 8 לחוק האמור.
_________________________________
1 ס"ח תשמ"א, 298, 165.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ