אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר), תשכ"א-1961

חוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר), תשכ"א-1961

חוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר), תשכ"א-1961 1
1. הגדרות
בחוק זה -
"רשות משמעת" - רשות המוסמכת לשפוט משפט משמעת על פי החיקוקים המפורטים בטור א' שבתוספת;
"רשות מאשרת" - הרשות הנקובה, לפי הענין, בטור ב' שבתוספת;
"משפט משמעת" - משפט בפני רשות משמעת או ענישה על ידיה;
"ענישה" - כל עונש שרשות משמעת מוסמכת להטיל על נידון וכל אמצעי נגד נידון שהיא מוסמכת לנקוט או להורות על נקיטתו;
"נידון" - מי שנידון במשפט משמעת.
2. הוראה על קיום משפט חוזר
רשות מאשרת רשאית להורות על קיום משפט חוזר בענינו של נידון אם ראתה אחת מאלה:
(1) פסק בית משפט או בית דין או קבעה רשות משמעת כי ראיה מהראיות שהובאו באותו ענין היה יסודה בשקר או בזיוף, ויש יסוד להניח כי אילולא ראיה זאת היה בכך כדי לשנות את תוצאות משפט המשמעת לטובת הנידון;
(2) נתגלו עובדות חדשות או ראיות חדשות העשויות, לבדן או ביחד עם החומר שהיה לפני רשות המשמעת לראשונה, לשנות את תוצאות משפט המשמעת לטובת הנידון, ולא יכלו להיות בידי הנידון, או לא יכלו להיות ידועות לו, בשעת בירור משפט המשמעת;
(3) על אותו מעשה נידון בינתיים אדם אחר לפני בית המשפט, בית דין או רשות המשמעת, ומהנסיבות שנתגלו במשפטו של אותו אדם אחר נראה כי מי שנידון לראשונה בשל אותו מעשה לא ביצע אותו.

3. הזכאים לבקש משפט חוזר
הרשות לבקש משפט חוזר נתונה לנידון, ליועץ המשפטי לממשלה ולרשות המשמעת; מת הנידון, תהיה הרשות נתונה גם לבן-זוגו ולכל אחד מצאצאיו, הוריו, אחיו, או אחיותיו.
4. קיום המשפט החוזר
משפט חוזר יקויים בפני רשות המשמעת; במשפט חוזר יהיו לרשות המשמעת כל הסמכויות הנתונות לה במשפט משמעת, ובלבד שלא תוחמר ענישתו של הנידון; דין ההחלטה במשפט חוזר כדין החלטה במשפט משמעת.
5. פיצוי על ענישה שבוטלה
במשפט חוזר רשאית רשות המשמעת לתת כל צו שנראה בעיניה כדי לפצות נידון שנשא ענישתו או חלק ממנה ושהרשעתו או ענישתו בוטלו במשפט החוזר, או לתת כל סעד אחר; מת הנידון, רשאית רשות המשמעת לתת צו כאמור לטובתם של בני-משפחתו האמורים בסעיף 3. צו לפי סעיף זה, פרט לצו של רשות משמעת לפי החיקוקים המפורטים בפיסקאות (1), (2), (3) לתוספת, טעון אישור בית המשפט המחוזי, ודינו, משאושר וכפי שאושר, כדין פסק דין של בית המשפט המחוזי שניתן במשפט אזרחי.
6. החזרת זכויות ותפקידים
במשפט חוזר רשאית רשות המשמעת להורות כי זכות או תפקיד שנשללו מהנידון עקב משפט המשמעת יוחזרו לו, והם יוחזרו לו, בהתאם לכך, על אף האמור בכל דין.
7. שינוי התוספת
שר המשפטים רשאי להוסיף על התוספת.
8. ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובהן תקנות בדבר אישור בית המשפט לפי סעיף 5.
תוספת
(תיקון: תשכ"ג, תש"ם, תשמ"ח, תשס"ו, תשס"ח)
טור א' טור ב'
(1) הפרק הרביעי לחוק נשיא בית המשפט העליון
השופטים, תשי"ג-1953 או ממלא מקומו הקבוע.
(2) סעיפים 20 עד 22 נשיא בית הדין הרבני הגדול.
לחוק הדיינים, תשט"ו-1955.
(3) סעיף 191 לחוק השיפוט הצבאי, שר הבטחון.
תשט"ו-1955

(4) (בוטל)
(5) (בוטל)
(6) סעיפים 16 ו-17 לחוק המהנדסים השר הממונה על ביצוע החוק.
והאדריכלים, תשי"ח-1958
(7) סעיף 5א לחוק נוטריונים יושב ראש ועדת ההמלצות.
למסמכים יוצאי-חוץ, תשי"י-1950
(8) סעיף 20 לפקודת עורכי-הדין, 1938 ראש לשכת עורכי הדין.
(9) סעיף 9 לפקודת הרופאים, 1947 שר הבריאות.
טור א' טור ב'
(10) סעיף 8 לפקודת שר הבריאות.
רופאי השיניים, 1945
(11) סעיף 6 לפקודת שר הבריאות.
הרופאים הוטרינריים
(12) סעיף 45 לפקודת הרוקחים שר החקלאות.

(13) סעיף 12 לחוק רואי חשבון, יושב ראש מועצת רואי חשבון.
תשט"ו-1955
(14) סעיף 7 לפקודת שר המשפטים.
מעריכי קרקע, 1947
(15) סעיפים 16ב עד 16יא לחוק שר המשפטים.
התביעות של קרבנות השואה
(הסדר הטיפול), תשי"ז-1957
(16) סעיפים 17 עד 19 לחוק שר הדתות.
הקאדים, תשכ"א-1961
(17) סעיפים 13 עד 16 לחוק שר המשפטים.
שמאי מקרקעין, תשכ"ב-1962
(18) סעיפים 22 עד 24 לחוק שר הדתות.
בתי הדין הדתיים הדרוזיים,
תשכ"ז-1962
(19) הפרק השלישי לחוק הממונה על הכנסות המדינה.
סוכני המכס, תשכ"ה-1964
(20) סעיפים 146 עד 152 שר המשפטים.
לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967
______________________________
1 ס"ח תשכ"א, 56; תשכ"ג, 147; תש"ם, 95; תשמ"ח, 238; ק"ת תשל"א, 1442; תשמ"ח, 238; תשס"ו, 151; תשס"ח, 563.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ