אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש"ם-1980

חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש"ם-1980

חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש"ם-1980 1
1. פרשנות (תיקון: תשנ"ה)
בחוק זה -
(1) יהא לכל מונח המשמעות שיש לו בחוק רשות שדות התעופה, תשל"ז-1977 (להלן - החוק העיקרי), ושני החוקים יתפרשו כאחד:
(2) "מסופי מעבר" - מסופי מעבר יבשתיים לתנועת בני אדם, טובין וכלי רכב, המפורטים בתוספת.
2. סמכויות זמניות (תיקון: תשנ"ה)
(א) עד יום שיקבע שר התחבורה בהודעה ברשומות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יהא זה מתפקידה של הרשות, בנוסף לתפקידיה האחרים לפי סעיף 5 לחוק העיקרי -
(1) להחזיק, להפעיל, לפתח ולנהל את מסופי המעבר המפורטים בתוספת (להלן - מסופי המעבר של הרשות), בין שהם בישראל ובין שהם מחוצה לה, לבצע בהם פעולות תכנון ובניה ולתת בהם שירותים נלווים לכל הפעולות האלה;
(2) לנקוט אמצעים לבטחונם של מסופי המעבר של הרשות ושל בני האדם, הטובין, כלי הרכב, המבנים והציוד שבהם, בהתאם להוראות שר התחבורה.
(ב) בנוסף על שירות שהרשות תתן על פי סעיף קטן (א) רשאית היא לתת שירותים אחרים במסופי המעבר של הרשות או בקשר אתם בניתן לתתם אגב מילוי תפקידיה כאמור.
(ג) במלאה את תפקידיה ובמתן שירותים לפי סעיף זה תונחה הרשות בעקרונות מתן שירות יעיל לרווחת המשתמשים במסופי המעבר של הרשות ובהבטחת תנאי תפעול ברמה נאותה לרשויות המוסמכות שיפעלו במסופי המעבר של הרשות.
(ד) (1) החוק העיקרי, למעט סעיפים 25, 26, 27, 28, 32, 40א ו-41 שבו, יחול על מילוי תפקידיה של הרשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים לפי הענין.
101/02/2 אילת מזרח", שהודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 3479, התשמ"ז, עמ' 2400, ו"שינוי מס' 22 לתכנית מפורטת מס' 114/03/2
(2) לענין מסופי המעבר של הרשות, ייקרא סעיף 55(א) לחוק העיקרי כאילו נאמר בו:
"(א) שר התחבורה רשאי בצו, בהתייעצות עם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להוסיף מסוף מעבר לרשימה שבתוספת או לגרוע ממנה."
(3) לענין מסופי המעבר המפורטים בחלק ב' בתוספת, סעיף 30(א) לחוק העיקרי ייקרא כאילו נאמר בו:
"(א) הרשות רשאית לקבוע, באישור שר התחבורה, לאחר שהתייעץ עם שר הבטחון ועם שר החוץ, כללים להחזקת מסופי מעבר המפורטים בחלק ב' בתוספת, ניהולם, הפעלתם והפיקוח עליהם ולביצועם היעיל של תפקידיה ושל סמכויותיה לפי חוק זה."
(ה) סעיף 22(א)(2) לחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), תשל"ז-1977, יחול גם על מסוף מעבר כאילו היה מיתקן תעופתי שחל עליו הסעיף האמור, וכאילו הרשות היא מפעילו, הכל בשינויים המחוייבים לפי הענין.
3. מימון מסופי המעבר (תיקון: תשנ"ה)
הקמת מסופי המעבר, אחזקתם, תפעולם ופיתוחם וכל הוצאה של הרשות למילוי תפקידיה וביצוע סמכויותיה לפי חוק זה, ימומנו מהאגרות שייגבו במסופי המעבר ומהכנסות אחרות שתפיק הרשות בהם, וממקורות אחרים שיועמדו לרשותה.
תוספת (תיקון: תש"ם, תשמ"ב, תשנ"ה, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"ו)
(סעיף 2(א)(1))
חלק א' (תיקון: תשנ"ה, תשס"ו)
מסוף כרם שלום;
מסוף ניצנה;
מסוף טבה;
מסוף נטפים.
חלק ב' (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ח, תשנ"ט)
מסוף אלנבי
מסוף נהר הירדן
מסוף ערבה
מסוף קרני
מסוף ארז
_________________________________
1 ס"ח תש"ם, 104, 125.
ק"ת תשמ"ב, 1335; תשנ"ה, 20; תשנ"ח, 708; תשנ"ט, 524; תשס"ו, 765; תשס"ז, 1078.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ