אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק קרנות פנסיה (קרנות חדשות) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994

חוק קרנות פנסיה (קרנות חדשות) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994

חוק קרנות פנסיה (קרנות חדשות) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994 1
1. הגדרות
בחוק זה -
"איגרות חוב מיועדות" - איגרות חוב מיוחדות שמנפיקה הממשלה לפי חוק מילווה המדינה, התשל"ט-1979, לשם מכירתן לקופת גמל לקיצבה בלבד, וכן איגרות חוב מיוחדות שהונפקו על-ידי אחר לפני תחילתו של חוק זה, לשם מכירתן כאמור;
"תקנות קופות גמל" - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964;
"קופות גמל לקיצבה" - קופת גמל שנועדה לתשלום קיצבה ואושרה לפי תקנות קופות גמל;
"קרן פנסיה" - קופת גמל לקיצבה שקיבלה רשיון מבטח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981;
"קרן זכויות" - קרן פנסיה שלפי תקנונה היא מבטחת את הכנסתו של העמית או חלק ממנה, באופן שתמורת תשלומים בשיעורים מסוימים מההכנסה המבוטחת מבטיחה הקרן לעמית, לגבי כל שנת חסכון, זכות לקיצבה לכל חייו, החל במועד פרישתו, לפי שיעור מסוים מהכנסתו המבוטחת, שנקבע מראש וללא קשר ישיר לסכומים שנצברו לזכויותיו;
"היום הקובע" - יום י"ז בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1993).
2. קרנות פנסיה חדשות
(א) בתקופת תוקפו של חוק זה לא תאושר, לפי כל דין, קרן זכויות.
(ב) בתקופת תוקפו של חוק זה, קרן פנסיה שאושרה לאחר היום הקובע, לא תהיה זכאית לרכוש איגרות חוב מיועדות, בין אם הרכישה היא מהממשלה ובין אם מקרן פנסיה אחרת.
(ג) תיקון תקנון של קרן פנסיה שלפיו ייכללו בקרן סוגי עמיתים נוספים דינו כדין קרן פנסיה חדשה ויחולו סעיפים קטנים (א) ו-(ב).
3. שמירת זכויות
אין באמור בחוק זה כדי לפגוע בזכות של קרן פנסיה שאושרה לפני היום הקובע לרכוש איגרות חוב מיועדות, ואולם אין בכך כדי לחייב את הממשלה להנפיק איגרות חוב מיועדות.
4. תחולה (תיקון: תשנ"ה)2
תחולתו של חוק זה עד יום כ"ב באדר ב' התשנ"ה (31 במרס 1995).
_________________________________
1 ס"ח תשנ"ד, 96; תשנ"ה, 4.
2 סעיף 3 לחוק קרנות הפנסיה (קרנות חדשות) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ה-1994 (ס"ח תשנ"ה, 4) (להלן - החוק המתקן), קובע לגבי סעיף 4 שתוקן לפי החוק המתקן:
"3. תחילה וקיום תוקף
תחילתו של חוק זה ביום כ"ו בחשון התשנ"ה (31 באוקטובר 1994); ניתן בזה קיום תוקף להוראת השעה ולחוק ההסדרים בנוסח כמתוקן בחוק זה, החל ביום התחילה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ