אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק עזר לרשות הניקוז עמק-זבולון (שמירה על רשת ניקוז), תש"ם-1980

חוק עזר לרשות הניקוז עמק-זבולון (שמירה על רשת ניקוז), תש"ם-1980

חוק עזר לרשות הניקוז עמק-זבולון (שמירה על רשת ניקוז), תש"ם1-1980
בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח-1957, מתקינה רשות הניקוז עמק-זבולון חוק עזר זה:
1. הגדרות
בחוק עזר זה -
"הרשות" - רשות ניקוז עמק-זבולון או מי שמינתה לענין חוק עזר זה;
"רשת ניקוז" - עורק ניקוז, צינור ניקוז, רצועת מגן על שיפועיה וכל מיתקן אחר השייך למערכת הניקוז שבתחום הרשות;
"הנציב" - נציב המים שנתמנה על פי חוק המים, תשי"ט-1959.
2. איסור עליה ומעבר (תיקון: תשמ"ה)
לא יעלה אדם על רשת ניקוז, לא יעביר בה צינור, כלי רכב או בעלי חיים, לא יעבור בה ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב או מי שהנציב הסמיכו לכך.
3. איסור הטלת חומר או הזרמתו
לא יטיל אדם כל חומר מוצק לתוך רשת ניקוז ולא ירשה לכל חומר נוזל לזרום או להישפך לתוך רשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב או מי שהנציב הסמיכו לכך.
4. איסור הוצאת חומרים
לא יוציא אדם עפר או חומר אחר מרשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב או מי שהוא הסמיכו לכך.
5. איסור החזקת חומרים
לא יחזיק אדם בקרבת רשת ניקוז ערימות עפר או כל חומר העלול להישפך לתוך רשת הניקוז וכן כל חומר מוצק ברשת הניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור, אלא לפי היתר מאת נציב המים או מי שהוא הסמיכו לכך.
6. נזק לרשת ניקוז
מי שעבר על הוראות סעיפים 2 עד 5 וגרם נזק לרשת ניקוז, חייב לתקן את הנזק.
7. הודעות
(א) הרשות רשאית לדרוש, בהודעה בכתב, מאדם -
(1) שעבר על הוראות הסעיפים 2 עד 5, לסלק את המכשול ברשת ניקוז;
(2) החייב לתקן נזק לפי סעיף 6, לבצע את התיקון האמור.
(ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע התיקון שקבעה אותם הרשות וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את התיקון.
(ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.
8. סילוק מכשול וביצוע עבודות
(א) הרשות רשאית לסלק כל מכשול ברשת ניקוז ולבצע כל תיקון לפי סעיף 6 - בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו - ולהיכנס לשם כך בשעות היום לכל מקום; סילקה הרשות מכשול או ביצעה תיקון כאמור, רשאית היא לגבות מאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.
(ב) לא יפריע אדם לרשות בתפקידה ולא ימנע בעדה מלהיכנס לכל מקום בתוקף סמכותה לפי סעיף קטן (א) ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור.
9. עבירות (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ה, תשמ"ו)
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 200 שקלים חדשים, ובמקרה של עבירה נמשכת - קנס נוסף 10 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת הרשות או אחרי הרשעתו.
10. ביטול
חוק עזר לרשות ניקוז עמק-זבולון (שמירה על רשת ניקוז), תשכ"ב-1962 - בטל.
______________________________
1 ק"ת תש"ם, 1464; תשמ"ב, 1247; תשמ"ה, 1708; תשמ"ו, 1064.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ