אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק עזר לרשות הניקוז בשור (שמירה על רשת ניקוז), התשמ"א-1981

חוק עזר לרשות הניקוז בשור (שמירה על רשת ניקוז), התשמ"א-1981

חוק עזר לרשות הניקוז בשור (שמירה על רשת ניקוז), התשמ"א-1981 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח-1957, מתקינה רשות הניקוז בשור חוק עזר זה:
1. הגדרות
בחוק עזר זה -
"הרשות" - רשות הניקוז בשור או מי שהיא מינתה לענין ביצוע חוק עזר זה;
"רשת ניקוז" - עורק ניקוז, צינור ניקוז, רצועת מגן על שיפועה וכל מיתקן אחר השייך למערכת הניקוז שבתחום הרשות;
"הנציב" - נציב המים שנתמנה על פי חוק המים, התשי"ט-1959.
2. איסור בניה, עליה ומעבר
לא יקים אדם מבנה ולא יתקין מיתקן ברשת ניקוז, לא יעלה אדם על רשת ניקוז, לא יעביר בה צינור, כלי רכב או בעלי-חיים, לא יעבור בה ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא במקום המיועד למעבר לציבור או לפי היתר מאת הנציב.
3. איסור הטלת חומר או הזרמתו
לא יטיל אדם כל חומר מוצק לתוך רשת ניקוז ולא ירשה לכל חומר נוזל לזרום או להישפך לתוך רשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב.
4. איסור הוצאת חמרים
לא יוציא אדם עפר, צרורות נחל, או חומר אחר מרשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב.
5. איסור החזקת חמרים
לא יחזיק אדם בקרבת רשת ניקוז ערימות עפר, חול או כל חומר אחר העלול להישפך לתוך רשת הניקוז וכן כל חומר מוצק ברשת הניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור, אלא בהסכמת הרשות.
6. נזק לרשת ניקוז
אדם שעבר על הוראות סעיפים 2 עד 5 וגרם נזק לרשת ניקוז, חייב לתקן את הנזק.
7. הודעות
(א) הרשות רשאית לדרוש בהודעה בכתב מאדם -
(1) שעבר על הוראות הסעיפים 2 עד 5, לסלק את המכשול ברשת ניקוז;
(2) החייב לעשות את העבודות המנויות בסעיף 6, לבצע את העבודות האמורות.
(ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה שקבעה אותם הרשות, וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את העבודה.
(ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.
8. סילוק מכשול וביצוע עבודות
(א) הרשות רשאית לסלק כל מכשול ברשת ניקוז ולבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 6 - בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו - ולהיכנס לשם כך בשעות היום לכל מקום; סילקה הרשות מכשול או ביצעה עבודה כאמור, רשאית היא לגבות מאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.
(ב) לא יפריע אדם לרשות בתפקידה ולא ימנע בעדה מלהיכנס לכל מקום בתוקף סמכותה לפי סעיף קטן (א) ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור.
9. עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 1000 שקלים, ובמקרה של עבירה נמשכת - קנס נוסף 40 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת הרשות או אחרי הרשעתו.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"א, 1199.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ