אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק-עזר לדוגמה למועצות מקומיות (שווקים) (מס' 2), תשל"ג-1972

חוק-עזר לדוגמה למועצות מקומיות (שווקים) (מס' 2), תשל"ג-1972

חוק-עזר לדוגמה למועצות מקומיות (שווקים) (מס' 2), תשל"ג-1972 1
לפי סעיף 25א לפקודת המועצות המקומיות, מתפרסם בזה חוק-עזר לדוגמה כדלקמן:
1. הגדרות
בחוק-עזר זה -
"ראש המועצה" - לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק -עזר זה, כולן או מקצתן;
"שוק" - השטח בתחום המועצה שיועד לשוק בתכנית מיתאר מקומית או בתכנית מפורטת לפי פרק ג' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;
"טובין" - כל מצרך הדרוש לאדם או לבעל-חיים;
"תוצרת חקלאית" - גידול קרקע, גידולי עץ, עופות וביצים;
"מוכר" - לרבות אדם המציג טובין למכירה, בין שמכרם ובין שלא מכרם;
"מפקח" - אדם שהמועצה מינתה אותו בכתב להיות מפקח לענין חוק-עזר זה.
2. היתר כניסה
לא ייכנס מוכר לשוק אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
3. סייג
הוראות סעיף 2 לא יחולו על מוכר המחזיק במקום קבוע בשוק שהשכירה לו המועצה.
4. מתן היתר
ראש המועצה רשאי לתת היתר, לסרב לתיתו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.
5. החזקת המשקולות והמידות
המוכר טובין בשוק יחזיק את המאזניים, המשקולות או המידות במקום גלוי באופן שהשקילה או המדידה נראית לעיני הלקוחות.
6. ביטול היתר
ההיתר שניתן רשאי ראש המועצה לבטלו או להתלותו לאחר שנתן הזדמנות לבעל ההיתר לנמק מדוע לא יעשה כן.
7. אגרת היתר
בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע.
8. מכירת טובין
לא ימכור אדם טובין אלא בשוק.
9. סייג
הוראות סעיף 8 לא יחולו על מכירת טובין בחנות שניתן לגביה רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, או על ידי רוכל בעל רשיון.
10. ימים ושעות לסגירת השוק
השוק יהיה סגור -
(1) בימי מנוחה שנקבעו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, כימי מנוחה, תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה, וסופם בשעה 04.00 למחרתם, וכולל ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו בשעה 04.00 למחרתו;
(2) בליל יום השואה כמשמעותו בחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959, ובליל יום הזכרון כמשמעותו בחוק יום הזכרון לחללי מלחמת הקוממיות וצבא-הגנה לישראל, תשכ"ג-1963, עד שעה 04.00 למחרת;
(3) ביום ה' בשבוע בשעות שבין 20.00 לבין 04.00 ובימים אחרים בשעות שבין 19.00 לבין 04.00 למחרתו, אולם בכל אחד מהימים כ"ו, כ"ז וכ"ח באלול; י"א, י"ב וי"ג בתשרי; ז' באדר עד ט"ו באדר; י"א, י"ב וי"ג בניסן; ב' ג' ו-ד' בסיון, אם אינם חלים בשבת, בשעות שבין 22.00 לבין שעה 04.00 למחרתו;
(4) בתקופה שבין 1 ביולי לבין 31 באוגוסט, ביום ג' בשעות שבין 14.00 לבין 04.00 למחרתו.
11. איסור כניסה
לא ייכנס אדם לשוק ולא יימצא בו ולא ירשה לאחר להיכנס אליו או להימצא בו בימים ובשעות שבהם הוא סגור בהתאם לסעיף 10.
12. אנשים הסובלים ממחלה
לא ייכנס לשוק אדם החולה במחלה מידבקת או החשוד על כך בעיני המפקח.
13. שמירה על הנקיון
מוכר ינקה את המקום בשוק שבו הוא מציג את סחורתו ויחזיקו נקי, להנחת דעתו של המפקח.
14. העלאת אש
לא יעלה אדם אש תחת כיפת השמים בשוק, בין לבישול ובין לחימום ובין לשריפת פסולת, אלא במקום ובתנאים שקבע המפקח.
15. סמכויות מפקח
מפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום בשוק ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק-עזר זה.
16. שימוש בסמכויות
לא יפריע אדם למפקח מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק-עזר זה.
17. ציות להוראות המפקח
כל מי שנמצא בשוק חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר והנקיון או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק.
18. (בוטל) (תיקון: תשס"ח) 2
רשויות מקומיות שאימצו חוק העזר לדוגמה3
______________________________
1 ק"ת תשל"ג, 515; תשל"ו, 1735; תש"ם, 1624, קתש"ם, תשמ"ז, 174; תשס"ח, 5.
2 סעיף 2 לתיקון חוקי עזר לדוגמה (ביטול סעיפי עונשין), התשס"ח-2007 (קתש"ם תשס"ח, 6) קובע:
"2. שמירת דינים
אין בחוק עזר זה כדי לפגוע בחוק עזר לדוגמה שאימצה רשות מקומית לפני תחילתו של חוק עזר זה."
3 אבן יהודה (ק"ת תשל"ג, 1483); אור יהודה (ק"ת תש"ם, 1876); ביר אל מכסור (קתש"ם תשנ"ד, 175); חצור הגלילית (ק"ת תש"ם, 2096); יבנה (ק"ת תשל"ד, 1012); יענה (קתש"ם תשנ"ב, 720); מג'דל אל-כרום (ק"ת תשל"ט, 100); מעלות-תרשיחא (קתש"ם תשמ"א, 640); קרית-ים (ק"ת תשל"ג, 1776); קרית מלאכי (ק"ת תשל"ח, 696); ראמה (ק"ת תשל"ח, 2036).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ