אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק-עזר לדוגמה למועצות מקומיות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1972

חוק-עזר לדוגמה למועצות מקומיות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1972

חוק-עזר לדוגמה למועצות מקומיות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1972 1
לפי סעיף 28א לפקודת המועצות המקומיות, מתפרסם בזה חוק-עזר לדוגמה כלהלן:
1. הגדרות
בחוק-עזר זה -
"בנין" - מבנה בנוי מאבן, ביטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, חיבור של קבע, סוללת-עפר, גדר, משוכה או מבנה אחד המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה או שטח;
"בעל" - לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא-כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום;
"מחזיק" - אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר;
"מהנדס" - כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, שמינתה אותו המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק-עזר זה, כולן או מקצתן;
"המועצה" - המועצה המקומית;
"ראש המועצה" - לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק-עזר זה, כולן או מקצתן.
2. עריכת בדיקה
(א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת שלום הציבור.
(ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, יודיע על כך מיד לראש המועצה.
(ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן - ובמקרה שקיבל הודעה, מיד אחרי קבלתה - סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב); המהנדס שערך את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת הבדיקה.
3. הודעות
(א) סבור ראש המועצה, על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2, כי בנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בה.
(ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
(ג) לא מילא בעל אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.
4. ביצוע עבודות בידי ראש המועצה
אישור המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למחזיקים או לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות הדרושות לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.
5. אישור סכום ההוצאות
נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.
6. סמכות ראש המועצה והמהנדס להיכנס לבנין
(א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנין כדי לברר את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק-עזר זה.
(ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף קטן (א).
7. מסירת הודעות
מסירת הודעה לפי חוק-עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום-מגוריו או במקום-עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני-משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או עם הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
8. עונשין (בוטל) (תיקון: תשס"ח) 2
רשויות מקומיות שאימצו את חוק העזר לדוגמה 3
_________________________________
1 ק"ת תשל"ב, 1190; תשל"ו, 1735; תש"ם, 1624, קתש"ם תשמ"ז, 134, 174; תשס"ח, 5.
2 סעיף 2 לתיקון חוקי עזר לדוגמה (ביטול סעיפי עונשין), התשס"ח-2007 (קתש"ם תשס"ח, 6) קובע:
"2. שמירת דינים
אין בחוק עזר זה כדי לפגוע בחוק עזר לדוגמה שאימצה רשות מקומית לפני תחילתו של חוק עזר זה."
3 בענה (ק"ת תשל"ט, 40); בועיינה (קתש"ם תשמ"ח, 120); ביר אל מכסור (קתש"ם תשנ"ב, 2) בית-שאן (ק"ת תשל"ז, 1486); בנימינה (ק"ת תשל"ד, 1950); ג'ודיידה (ק"ת תשל"ו, 311); הגליל התחתון (ק"ת תשל"ח, 696); גני תקוה (ק"ת תשל"א, 378); הוד השרון (ק"ת תשל"ב, 1626); השרון הצפוני (ק"ת תשל"ד, 91); זכרון-יעקב (ק"ת תשל"ב, 1630); זרזיר (קתש"ם תש"ס, 39); חוף השרון (ק"ת תשל"ז, 1086); טירת הכרמל (קתש"ם תשמ"ב, 104); טל עירון (קתש"ם תשנ"ו, 579); יהוד (ק"ת תשל"ג, 801); יואב (קתש"ם תשנ"ח, 49); יענה (ק"ת תשל"ט, 40); ירוחם (קתש"ם תשמ"ב, 279); כאבול (ק"ת תשל"ה, 926); כפר מנדא (קתש"ם תשנ"ז, 530); כפר קאסם (קתש"ם תשמ"ב, 472); כפר תבור (ק"ת תשל"ה, 2546); כרמיאל (קתש"ם, תשמ"ב, 63); מג'דל שמס (קתש"ם תשנ"ו, 222) מגידו (קתש"ם, תשמ"א, 1300); מודיעים (ק"ת תשל"ג, 703); מטה יהודה (ק"ת תש"ם, 2336); מעלה עירון (קתש"ם תשס"א, 252); מפעלות אפק (ק"ת תשל"ו, 782); משגב (קתש"ם תשמ"ט, 400); סביון (ק"ת תשל"ט, 1596); סולם צור (ק"ת תשל"ג, 1326); עומר (קתש"ם תשמ"ו, 24); עילבון (קתש"ם, תשמ"ג, 479); עמק הירדן (ק"ת תשל"ה, 53); עמק חפר (ק"ת תשל"ג, 703); פרדסיה (ק"ת תשל"ג, 485); קצרין (קתש"ם תשס"ג, 464); רהט (קתש"ם תשמ"ב, 63); רמות השבים (קתש"ם תשמ"ח, 432) רמות ישי (קתש"ם תשנ"ג, 358) שבלי (קתש"ם תשמ"ז, 56); שלומי (ק"ת תשל"ח, 1892); שעב (ק"ת תשל"ט, 1034); תל שבע (קתש"ם, תשמ"ה, 416); תמר (ק"ת תשל"ט, 1229).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ