אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007

חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007

חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007 1
1. הגדרות
בחוק זה, "אזור קו עימות דרומי" - היישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (להלן - יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים כפי שיקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.
2. פטור ממס מעסיקים
מעסיק תושב אזור קו עימות דרומי יהיה פטור ממס מעסיקים המוטל על פי חוק מס מעסיקים התשל"ה-1975, בשל הכנסת עבודה כהגדרתה בחוק האמור שהוא משלם בעד עבודה המתבצעת באזור קו עימות דרומי.
3. (ראה פרק יז. חינוך, 23. סיוע לשדרות ולישובי הנגב המערבי)
4. שמירת דינים
חוק זה בא להוסיף על הטבות הניתנות לפי כל דין.
5. (שולב בפקודת מס הכנסה)
6. ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
7. תחולה והוראת שעה (תיקון: תשס"ט, תש"ע, מס' 3- תשע"א) 2, 3
(א) (בוטל)
(ב) הוראות סעיפים 3, 4 ו-6 יחולו לתקופה של 12 חודשים מיום תחילתו של חוק זה; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 12 חודשים (בסעיף זה - תקופת ההארכה).
(ג) הוראות סעיף 2 יחולו לגבי הכנסת עבודה המשתלמת בעד עבודה בחודש יולי 2007 ועד חודש דצמבר 2008.
(ד) הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(א) לחוק זה, יחולו בשנות הכספים 2007 עד 2009.
(ה) הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק זה, יחולו בשנת הכספים 2010; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לשנת הכספים 2011.
(ו) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק זה, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת, ככל שהדבר מוצדק עקב המצב הביטחוני ששורר באזור קו עימות דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה או ששרר בתקופת ההארכה הקודמת.
8. תכנית ראשונה לשיעורי תגבור
תכנית ראשונה לפי סעיף 3 תובא לאישור ועדת הכספים של הכנסת לא יאוחר משישים ימים מיום תחילתו של חוק זה.
______________________________
1 ס"ח תשס"ז, 459; תשס"ט, 131; תש"ע, 445. תיקון מס' 3- תשע"א, 1023. התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת- 405, מיום כ"ג בתמוז התשע"א (25 ביולי 2011), עמ' 234.
2 תקנה 5 לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ט, 131) קובעת לגבי תיקון סעיף 7:
"5. תחילה ותחולה
(א) תחילתו של חוק זה ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) (בסעיף זה - יום התחילה), ואולם תחילתו של סעיף 4(1) לחוק זה ביום תחילתו של חוק סיוע לשדרות."
3 סעיף 3 לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), (ס"ח תש"ע, 445) קובע לגבי תיקון סעיף 7:
"3. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010)."
4. תחילה (תיקון מס' 3- תשע"א)
תחילתו של תיקון זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ