אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007

חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007

חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007 1
1. הגדרות
בחוק זה, "אזור קו עימות דרומי" - היישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (להלן - יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים כפי שיקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.
2. (ראה פרק יא. מסים, 20. מס מעסיקים)
3. שיעורי תגבור
(א) שר החינוך, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע תכנית למתן שיעורי תגבור 3 שיעורי תגבור בלא תשלום, לתלמידי כיתות א' עד י"ב הלומדים במוסד חינוך מוכר באזור קו עימות דרומי; שיעורי התגבור יינתנו על ידי מורים בשעות שלאחר הלימודים, במקצועות שיקבע שר החינוך, הכל כפי שייקבע בתכנית; במסגרת התכנית יקבע השר גם את היקף שיעורי התגבור ואת המקום שבו יינתנו שיעורי התגבור, וכן יקבע הוראות לעניין שירותי הסעות כאמור בסעיף קטן (ב).
(ב) קיומם של שירותי הסעות למורים שייתנו שיעורי תגבור כאמור בסעיף קטן (א) המתגוררים מחוץ לאזור קו עימות דרומי מוטל על משרד החינוך (ג) תקציב שנתי למתן שיעורי תגבור ושירותי הסעות כאמור בסעיף זה ייקבע בתכנית נפרדת בסעיף תקציב משרד החינוך; בסעיף זה -
"מוסד חינוך מוכר" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;
"מורים" - מורים שיקבע שר החינוך בתכנית לפי סעיף זה, לרבות מורים שהם עובדי הוראה או עובדי הוראה בגמלאות, סטודנטים או מתנדב בשירות לאומי;
"מתנדב בשירות לאומי" - בת או בן המשרתים בהתנדבות בשירות לאומי כאמור בפסקה 3(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;
"סטודנט" - כהגדרתו בחוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך, התשס"ה-2005;
"סעיף תקציב" ו"תכנית" - כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
4. שמירת דינים
חוק זה בא להוסיף על הטבות הניתנות לפי כל דין.
5. (שולב בפקודת מס הכנסה)
6. ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
7. תחולה והוראת שעה
(א) הוראות לפי סעיף 1, לרבות הצו שנקבע לפיו אלא אם כן נקבע בצו אחרת לגבי היישובים והאזורים שנקבעו בצו, כולם או חלקם, יחולו בשנות הכספים 2007 ו-2008, ואם האריך שר האוצר את תוקפם של הסעיפים כאמור בסעיף קטן (ב) - עד תום תקופת ההארכה.
(ב) הוראות סעיפים 3, 4 ו-6 יחולו לתקופה של 12 חודשים מיום תחילתו של חוק זה; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 12 חודשים )בסעיף זה - תקופת ההארכה)
(ג) הוראות סעיף 2 יחולו לגבי הכנסת עבודה המשתלמת בעד עבודה בחודש יולי 2007 ועד חודש דצמבר 2008.
(ד) הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5 לחוק זה, יחולו בשנת הכספים 2007; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את תחולתן של ההוראות האמורות לשנת הכספים 2008.
8. תכנית ראשונה לשיעורי תגבור
תכנית ראשונה לפי סעיף 3 תובא לאישור ועדת הכספים של הכנסת לא יאוחר משישים ימים מיום תחילתו של חוק זה.
____________________________
1 ס"ח תשס"ז, 459.
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ