אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק סיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2002

חוק סיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2002

חוק סיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2002 1
1. סיוע המדינה לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי בירושלים
(א) המדינה תסייע למשפחתו של נפטר או למי שנפגע תוך כדי ועקב קריסת הרצפה באולמי ורסאי, בירושלים, ביום אור ל-ג' בסיון התשס"א (24 במאי 2001) (להלן - התאונה), מעבר לזכאות המגיעה לו בשל כך לפי כל חוק על פי תכנית שיכין שר העבודה והרווחה בהתאם להוראות חוק זה.
(ב) תוקם ועדה ציבורית לגיבוש אמות מידה והמלצות לאופן מתן הסיוע כאמור בסעיף קטן (א), שעל בסיסן יכין שר העבודה והרווחה תכנית סיוע.
(ג) בגיבוש אמות המידה וההמלצות כאמור בסעיף קטן (ב) תתייחס הועדה לאלה:
(1) מספר הנפגעים במשפחה;
(2) מידת הפגיעה של כל אחד מבני המשפחה עקב התאונה, הן מבחינת מצבו הרפואי והן מבחינת כושרו להשתכר;
(3) מקורות ההכנסה של המשפחה לרבות זכאות לקבלת תשלומים בשל התאונה.
(ד) בסעיף זה -
"ילד" ו"נכד" - מי שמתקיים בו האמור בפסקאות (1) עד (5) להגדרה "ילד" שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;
"משפחה" - בן זוגו של הנפגע, ילדו של הנפגע לרבות ילד מאומץ או חורג, וכן נכד, הורה או הורה של בן זוג הגר עם הנפגע ועיקר כלכלתו על הנפגע;
"נזק" - מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע התאונה;
"נפגע" - מי שסבל נזק תוך כדי ועקב התאונה.
2. הועדה הציבורית
(א) הועדה הציבורית תהיה בת שמונה חברים ואלה חבריה:
(1) שופט בדימוס שימנה שר המשפטים והוא יהיה היושב ראש;
(2) נציג שר המשפטים, שימונה מבין עובדי משרדו;
(3) נציג שר העבודה והרווחה, שימונה מבין עובדי משרדו;
(4) נציג המוסד לביטוח לאומי, שימנה שר העבודה והרווחה מבין עובדי המוסד;
(5) נציג שר האוצר, שימונה מבין עובדי משרדו;
(6) נציג שר הבריאות, שימונה מבין עובדי משרדו, שהוא רופא;
(7) שני נציגי ציבור שימנה היושב ראש;
(8) נציג ראש הממשלה; הנציג לא יהיה בעל ענין בכל הקשור לדיוני הועדה.
(ב) הועדה תקבע את סדרי עבודתה ונהליה, והחלטותיה יתקבלו ברוב דעות; היו הדעות שקולות תכריע דעתו של היושב ראש.
(ג) הועדה תהא רשאית להיוועץ במומחים ולהסתייע בכל גורם שתמצא לנכון.
(ד) הממשלה תפרסם את שמות חברי הועדה ברשומות (להלן - ההודעה).
3. הגשת אמות המידה
אמות המידה שתגבש הועדה וההמלצות על אופן מתן הסיוע יוגשו לשר העבודה והרווחה בתוך 45 ימים מיום תחילתו של חוק זה (בחוק זה - יום התחילה).
4. חובת מינוי נציגים
(א) הנציגים כאמור בסעיף 2 ימונו בתוך עשרה ימים מיום התחילה וההודעה על מינוים תפורסם בתוך 15 ימים מיום התחילה.
(ב) אי מינוי נציג לועדה אין בו כדי לעכב את עבודתה.
5. חובת הכנת תכנית סיוע
שר העבודה והרווחה יכין, בתוך 45 ימים ממועד קבלת אמות המידה והמלצות הועדה הציבורית, את התכנית לסיוע לנפגעי התאונה ויגישה, בצירוף אמות המידה וההמלצות כאמור, לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.
6. תביעות כנגד צד שלישי
על סיוע המדינה לפי חוק זה, יחולו הוראות סימן ד' לפרק י"ד לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995, בשינויים המחויבים.
7. ביצוע
שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה.
______________________________
1 ס"ח תשס"ב, 92.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ