אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק ניירות ערך (הוראת שעה), התש"ן-1989

חוק ניירות ערך (הוראת שעה), התש"ן-1989

חוק ניירות ערך (הוראת שעה), התש"ן-1989 1
1. הנחיות קיימות (תיקון: תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב)
(א) הנחיות שקבעה הבורסה לפני תחילתו של חוק ניירות ערך (תיקון מס' 9), התשמ"ח-1988 (להלן - החוק המתקן), ושהוגשו לועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 51(ה)(3), לחוק המתקן (להלן - ההנחיות הקיימות), לרבות כל שינוי בהן שנעשה לפי סעיף 51(ה) לחוק המתקן או שייעשה לפי סעיף זה, תקפו עד יום כ"ח באייר התשנ"ב (31 במאי 1992), ואולם הן יפקעו אם הוראותיהן נקבעו, בשינויים או בלי שינויים, בתקנון הבורסה לפי סעיף 46 או בהנחיות זמניות לפי סעיף 46א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
(ב) בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א) רשאית הבורסה, באישור הרשות,לשנות את ההנחיות הקיימות. שינוי כאמור יפורסם בדרך שבה מתפרסמים תקנון הבורסה ותיקון לתקנון הבורסה כאמור בסעיף 49 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
(ג) תוך שבעה ימים מיום אישור כל שינוי לפי סעיף קטן (ב) תודיע הרשות לשר האוצר ולועדת הכספים של הכנסת על השינוי.
(ד) עד תום התקופה האמורה בסעיף קטן (א) רשאית ועדת הכספים של הכנסת לבטל או לשנות את ההנחיות הקיימות, כולן או מקצתן, לרבות כל שינוי שנעשה בהן.
(ה) היתה הרשות סבורה כי לשם ניהול תקין והוגן של הבורסה יש לשנות את ההנחיות הקיימות, תודיע על כך לבורסה; לא שינתה הבורסה את ההנחיות לפי הודעת הרשות תוך המועד שנקבע בהודעה, רשאי שר האוצר, לפי הצעת הרשות ולאחר שניתנה ליושב ראש דירקטוריון הבורסה הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לשנות את ההנחיות הקיימות בצו ממועד כפי שנקבע בו; שינוי כאמור טעון אישור ועדת הכספים של הכנסת.
2. ביטול
סעיף 51(ה) לחוק המתקן - בטל.
3. תחילה ותחולה
תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בתשרי התש"ן (24 באוקטובר 1989), ואולם הוא לא יחול על הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף שהרשות התירה פרסומו והתקופה להגשת הזמנות לפיו נסתיימה לפני יום כ"ט בחשון התש"ן (27 בנובמבר 1989).
_________________________________
1 ס"ח תש"ן, 14, 152, 186; תשנ"א, 27, 190; תשנ"ב, 112.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ