אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 8), תש"ם-1980

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 8), תש"ם-1980

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 8), תש"ם-1980 1
27-1 (נוסח הסעיפים שולב בחוק העיקרי)
28. הוראת מעבר לענין העברת דירת מגורים מאיגוד מקרקעין ליחיד
(א) איגוד מקרקעין שביום פרסומו של חוק זה היה איגוד מקרקעין ואשר כל בעלי הזכויות בו הם יחידים והוא בעל דירה המשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה, שהגיש, תוך שנה מיום פרסום חוק זה, הצהרה על פי סעיף 73 לחוק העיקרי המעידה על העברת כל זכויותיו בדירה לכל בעלי הזכויות בו, בהתאם לזכויותיהם ביום ההעברה - יהיו האיגוד ובעלי הזכויות בו פטורים ממס שבח, ממס רכישה וממס ערך מוסף בשל העברת הזכויות באותה דירה.
(ב) במכירת דירת מגורים שנתקבלה עקב רישומה לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:
(1) יום הרכישה ושווי הרכישה של הזכות הנמכרת יהיו היום והשווי שהיו נקבעים אילו היה בעל הזכות בדירת המגורים חייב במס על פעולה באיגוד בקשר עם הזכות באיגוד שתמורתה נתקבלה הדירה, ובלבד שאם בעל הזכות באיגוד היה בעל הזכות בדירה האמורה לפני מכירתה לאיגוד, והמכירה היתה פטורה ממס, יהיו יום הרכישה ושווי הרכישה היום והשווי שבהם רכש אותה בעל הזכות;
(2) לענין התנאי שבסעיף 49ב(1) לחוק העיקרי, יראו מכירת דירה ביד האיגוד שממנו נתקבלה הדירה שבשלה נתבקש הפטור, כמכירתה בידי מבקש הפטור;
(3) לענין התנאי של מגורי קבע או מגורי קבע בתקופה מסויימת, כאמור בפרק חמישי 1 לחוק העיקרי, תובא בחשבון גם תקופת מגוריו של המוכר בזמן שהדירה הנמכרת היתה בבעלות האיגוד שממנו קיבל אותה.
(ג) היו באיגוד בעלי זכויות שלא היו רשאים להשתתף באסיפות הכלליות ולא היו זכאים להשתתף בחלוקת רווחיו או בעודפי נכסיו בעת פירוקו, וברישום ההעברה לא נרשמו זכויותיו במקרקעין על שמותיהם, אין בכך כדי לשלול את הזכות לפטור לפי סעיף קטן (א).
(ד) זכויות שהועברו כאמור בסעיף קטן (א) בדירה שלא היתה בידי האיגוד, בזמן כלשהו מעת רכישתה, מלאי עסקי לענין מס הכנסה, לא ייחשבו כהכנסה מחלוקת דיבידנד, ובעלי הזכויות באיגוד לא יהיו חייבים במס הכנסה בקשר עם העברת הזכויות כאמור.
29. הוראת מעבר בענין דירה בבעלות קרובים
במכירת דירת מגורים שביום פרסום חוק זה היתה בבעלות משותפת של קרובים והיתה בבעלותם המשותפת מלכתחילה, אך שימשה למגורי הקבע של המוכר והיא ניתנה לו במתנה מאת אותם קרובים, לא יחולו הוראות סעיף 49ו לחוק העיקרי.
30. הוראת מעבר בענין פטורים שניתנו בעבר לפנים משורת הדין
פטור שניתן לפני פרסומו של חוק זה לפנים משורת הדין לדירה שראוה כדירת יחיד יראוהו כפטור לענין סעיף 49ב(1) לחוק העיקרי, ואולם אם ניתן פטור חלקי, רשאי המוכר לשלם את המס שהופטר מתשלומו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א לפקודת מס הכנסה, מהיום שהיה עליו לשלם את המס אילולא הופטר מתשלומו ועד ליום תשלומו, ומשעשה כך לא יראוהו לענין הסעיף האמור כמי שמכר דירת מגורים בפטור ממס.
31. תחולה ופטור למס נדחה
(א) חוק זה יחול -
(1) על מכירות ופעולות באיגוד שנעשו ביום פרסומו של חוק זה או לאחריו;
(2) על מכירות ופעולות באיגוד שנעשו לפני פרסומו של חוק זה אך ביום פרסומו טרם נתקיים לגביהם אחד התנאים שבסעיפים 51 או 52 לחוק העיקרי, ויראו מכירות ופעולות אלה כאילו נעשו ביום פרסומו של חוק זה, ואולם במכירות או פעולות באיגוד שנעשו לפני יום ט"ז באדר תש"ם (4 במרס 1980), כשההסכם בוייל כדין, רשאי המוכר או עושה הפעולה, בהודעה למנהל תוך 30 ימים מפרסומו של חוק זה, לבחור בהחלת הוראות החוק העיקרי לפני תיקונו בחוק זה.
(ב) מי שקיבל דחיית תשלום מס על פי סעיף 49(ב)(4) לחוק העיקרי, לפני החלפתו בחוק זה - יהיה פטור מתשלומו.
(ג) סעיף 25 יחול, החל מתום שלושים ימים מיום פרסומו של חוק זה, לגבי יתרות סכומי מס שחייבים בהם בשל מכירות או פעולות באיגוד שנעשו לפני יום הפרסום, ובלבד שאם טרם נעשתה שומה זמנית או סופית רשאי המוכר או עושה הפעולה לעשות שומה עצמית תוך המועד האמור ולשלם את המס לפי זה.
_________________________________
1 ס"ח תש"ם, 144.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ