אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5), תשל"ה-1974

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5), תשל"ה-1974

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5), תשל"ה-1974 1
2-1. (נוסח הסעיפים שולב בחוק העיקרי)
3. תחילה והוראות מעבר
(א) מי שלפני תחילתו של החוק העיקרי קנה זכות במקרקעין וזכותו טרם נרשמה בפנקסי המקרקעין, יהיה חייב בתוספת מס כמפורט להלן; לצורך זה רשאי הוא למסור בכל עת הצהרה וחייב הוא לעשות כן לפני רישומה של הזכות בפנקסי המקרקעין;
(1) מסר הצהרה תוך שנתיים מיום פרסומו של חוק זה, תשתלם תוספת המס לפי שווי הזכות במקרקעין ביום שרכש אותה ולפי השיעור שבעת מסירת ההצהרה;
(2) מסר הצהרה אחרי שנתיים מיום פרסומו של חוק זה, תשתלם תוספת המס לפי שווי הזכות במקרקעין ביום שמסר את ההצהרה ולפי השיעור שבאותו יום.
(ב) מי שבין תחילתו של החוק העיקרי לבין יום פרסומו של חוק זה קנה זכות במקרקעין ולא שילם תוספת מס - בין אם היה חייב בה ובין אם לאו - וזכותו טרם נרשמה בפנקסי המקרקעין, וכן מי שקנה זכות באיגוד מקרקעין ולא שילם תוספת מס, יהיה חייב בתוספת מס כמפורט להלן:
(1) היה פטור מתוספת מס לפי סעיף 9(ו) לחוק העיקרי כנוסחו לפני שתוקן בחוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 2), תשכ"ז-1967 - יחולו לגביו הוראות סעיף קטן (א);
(2) מסר הצהרה לפני פרסומו של חוק זה, אך טרם נעשתה לו שומת תוספת מס, או נקבע שאינו חייב בתוספת מס, תהיה תוספת המס לפי הנמוך שבין שני אלה:
(א) לפי שווי הזכות ביום שמסר את ההצהרה ולפי שיעור אגרת העברת מקרקעין ותוספת האגרה שלפי חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי"ט-1959, שחלו ביום שמסר את ההצהרה;
(ב) לפי שווי הזכות ושיעורי תוספת המס, ביום פרסומו של חוק זה;
(3) לא מסר הצהרה לפני פרסומו של חוק זה יהיה חייב בתוספת מס לפי הנמוך שבין שני אלה:
(א) לפי שווי הזכות ביום הרכישה ולפי שיעור אגרת העברת מקרקעין ותוספת האגרה שלפי חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי"ט-1959, בתוספת ריבית בשיעור של 1% לכל חמישה עשר ימים מיום הרכישה ועד יום התשלום;
(ב) לפי שווי הזכות ביום פרסומו של חוק זה ולפי שיעורי תוספת המס שבאותו יום;
(4) מי שחלות עליו פיסקאות (2) או (3), למעט מי שמסר הצהרה לאחר יום ו' בטבת תשל"ד (31 בדצמבר 1973), חייב במסירת הצהרה - תוך ששה חדשים מיום פרסומו של חוק זה, ובלבד שמי שמסר הצהרה לפני התאריך האמור ימסור הצהרה מקוצרת בנוסח שיקבע המנהל;
(5) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שחוייב בתוספת מס על פי שומה שאין עליה השגה או ערעור.
(ג) לענין סעיפים קטנים (א)(2) ו-(ב), "שווי" - הסכום שיש לצפות לו ממכירת זכות במקרקעין ממוכר מרצון לקונה מרצון.
(ד) מי שחייב תוספת מס על פי סעיף קטן (ב) ולא שילם אותה במועד שנקבע לכך, תיווסף עליה ריבית בשיעור של 1% לכל חמישה עשר ימים של פיגור, ואם הוא חייב על פי סעיף קטן (ב)(4) גם במסירת הצהרה, ולא מסר אותה במועד שנקבע לכך, תיווסף ריבית כאמור גם בשל התקופה שבין המועד למסירת ההצהרה ועד למסירתה; סעיף 94 לחוק העיקרי לא יחול על פיגור כאמור.
(ה) מי ששילם תוספת מס לפי שומה שנעשתה לו על פי תקנות המקרקעין (אגרות), תש"ל-1970, יראוהו כאילו שילם את סכום תוספת המס המגיע ממנו אף אם העיסקה לא נרשמה במועד בפנקסי המקרקעין.
(ו) שר האוצר רשאי להתקין תקנות לענין תשלום תוספת המס בשל עיסקאות שנעשו לפני פרסומו של חוק זה, ורשאי הוא, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בדבר מועדים שונים שישמשו בסיס לקביעת שוויים של מקרקעין בהתחשב בתאריך עשיית העיסקה ובסוג העיסקה, ובדבר שמירת תקפם של פטורים, הנחות והקלות המגיעים על פי תקנות המקרקעין (אגרות), תש"ל-1970.
_________________________________
1 ס"ה תשל"ה, 2.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ