אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק מס שבח מקרקעין (הוראות מעבר), תשל"ו-1976

חוק מס שבח מקרקעין (הוראות מעבר), תשל"ו-1976

חוק מס שבח מקרקעין (הוראות מעבר), תשל"ו-1976 1
1. פטור ממס שבח מקרקעין ומתוספת מס (תיקון: תשל"ז, תשל"ח)
(א) הגיש איגוד מקרקעין, תוך שלש שנים מיום י' באב תשל"ו (6 באוגוסט 1976), הצהרה על פי סעיף 73 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963 (להלן - חוק מס שבח), המעידה על העברת כל זכויותיו במקרקעין לכל בעלי הזכויות בו בהתאם לזכויותיהם ביום ההעברה כאמור, יהיו האיגוד ובעלי הזכויות בו פטורים ממס שבח מקרקעין ומתוספת מס בשל ההעברה.
(ב) מנהל מס שבח או מי שהוא הסמיך רשאי לדחות את תשלום המס עד למילוי התנאים שבסעיף 3 ולהתנות את הדחיה בקבלת ערבות בנקאית, או ערבות אחרת שיקבע, להבטחת תשלום המס במקרה שלא יתמלאו התנאים שבסעיף 3; וכן רשאי הוא, על אף האמור בסעיף 16(א)(2) לחוק מס שבח, לתת אישור להעברת הזכויות בפנקס המקרקעין ולהתנותו בקבלת ערבויות כאמור.
2. פטור ממס הכנסה
העברה כאמור בסעיף 1 לא תיחשב כהכנסה מחלוקת דיבידנד ובעלי הזכויות באיגוד לא יהיו חייבים במס הכנסה עליה; הוראה זו לא תחול אלא אם מאז היווסדו של האיגוד לא היו לו כל נכסים פרט למקרקעין, זכויות באיגודי מקרקעין שכל נכסיהם הם מקרקעין בלבד, ומילווה חובה, ולא מכר מקרקעין במכירה החייבת במס הכנסה על פי הוראות סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.
3. סייג (תיקון: תשל"ז)
הפטורים כאמור בסעיפים 1 ו-2 יינתנו בתנאי שתוך שלושה חדשים לפני העברת הזכויות כאמור, או תוך ששה חדשים לאחר ההעברה, קיבל האיגוד החלטה לפירוקו, או שנמחק מפנקס החברות, בהתאם להוראת סעיף 242 לפקודת החברות, תוך ששה חדשים לאחר ההעברה כאמור; מנהל מס שבח מקרקעין רשאי להאריך את התקופה למחיקת האיגוד מפנקס החברות בששה חדשים נוספים אם הוכח להנחת דעתו כי המחיקה טרם בוצעה מסיבות שאינן תלויות באיגוד.
4. תאריך הרכישה ושוויה
יום הרכישה ושווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה עקב רישומה לפי חוק זה, יהיו היום והשווי שהיו נקבעים אילו היה בעל הזכות במקרקעין חייב במס על פעולה באיגוד בקשר עם הזכות באיגוד שתמורתה נתקבלו המקרקעין, ובלבד שאם בעל הזכות באיגוד היה בעל הזכות במקרקעין לפני מכירתה לאיגוד, והמכירה היתה פטורה ממס, יהיו השווי ותאריך רכישת הזכות אותם שווי ותאריך שבהם רכש אותה בעל הזכות.
5. מקרים מיוחדים
היו באיגוד בעלי זכויות שלא היו רשאים להשתתף באסיפות הכלליות ולא היו זכאים להשתתף בחלוקת רווחיו או בעודפי נכסיו בעת פירוקו, וברישום ההעברה לא נרשמו זכויות במקרקעין של שמותיהם, אין בכך כדי לשלול את הזכות לפטור לפי סעיף 1.
6. שמירת תוקף
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 71 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963, והסעיפים המתייחסים אליו.
6א. פטור ממס ערך מוסף (תיקון: תשל"ט)2
(א) העברת זכויותיו של איגוד מקרקעין לבעלי הזכויות בו, הפטורה לפי חוק זה ממס שבח מקרקעין ומתוספת מס, פטורה גם ממס ערך מוסף.
(ב) הפטור לפי סעיף קטן (א) לא יחול על העברת זכויות מאיגוד מקרקעין אם בעלי הזכויות בו הם מלכ"ר או מוסד כספי והאיגוד ניכה את מס התשומות ששילם בשל רכישת הזכויות.
7. העברת מילוות חובה
פורק איגוד או נמחק מפנקס החברות כאמור בסעיף 3, יירשמו מילוות החובה ששילם על שם בעלי הזכויות בו בהתאם ליחס זכויותיהם במקרקעין שנרשמו על שמם.
8. פרשנות
בחוק זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963, או בפקודת מס הכנסה, לפי הענין.
_________________________________
1 ס"ח תשל"ו, 272; תשל"ז, 317 תשל"ח, 211; תשל"ט, 59.
2 סעיף 43(ב) לחוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 3), תשל"ט-1979 (ס"ח תשל"ט, 52) קובע כי תחילתו של סעיף 6א הוא מיום 16.2.1979.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ