אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"ב-1992

חוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"ב-1992

חוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"ב-1992 1
1. הגדרות
בסעיף זה ובסעיף 2 -
"דירה" - חדר או מערכת חדרים שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, למעט חדר או מערכת חדרים כאמור במלון או בבית אבות; לענין זה, "בית אבות" - מקום מגורים קבוע לחמישה יחידים לפחות שגילם מעל 65 שנים, המהווה גם מקום איכסון כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965;
"הפקודה" - פקודת מס הכנסה;
"חוק תיאומים בשל אינפלציה" - חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985;
"מלאי עסקי" - כמשמעותו בסעיף 85(ג) לפקודה;
"תקופה מזכה" - התקופה שמיום כ"ח בטבת התשנ"ב (1 בינואר 1992) ועד יום ח' בטבת התשנ"ו (31 בדצמבר 1995);
כל שאר המונחים - כהגדרתם בפקודה.
2. השכרת דירה המהווה מלאי עסקי
(א) דירה המהווה מלאי עסקי שהושכרה למגורים כשכל תקופת שכירות היא של לפחות שנים עשר חדשים רצופים, שתחילתה של הראשונה בהן היא בתקופה המזכה, לא יראוה כאילו היתה בשל כך לנכס קבוע לענין הפקודה ולענין חוק תיאומים בשל אינפלציה.
(ב) דירה שהושכרה כאמור בסעיף קטן (א), ותקופת השכירות הרצופה מסתיימת ביום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997) (בסעיף זה - היום הקובע) או לאחר מכן, יראוה כאילו היתה לנכס קבוע ביום הקובע.
(ג) על אף האמור בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, השכרת דירה בתקופה המזכה, שנתקיימו לגביה התנאים המפורטים בסעיף קטן (א), לא יראוה כשימוש לצורך עצמי, ובלבד שאם תקופת השכירות הרצופה מסתיימת ביום הקובע או לאחר מכן, יראו את ההשכרה כשימוש לצורך עצמי ביום הקובע.
3. (שולב בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה), התש"ן-1990)
4. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959)
5. (שולב בפקודת מס הכנסה)
6. (שולב בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985)
7. (שולב בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963)
8. (שולב בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975)
9. (שולב בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961)
10. (שולב בחוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ"א-1991)
11. תחילה
תחילתו של סעיף 9 ביום ה' בחשון התשנ"ג (1 בנובמבר 1992); תחילתו של סעיף 10 ביום ט"ו בטבת התשנ"א (1 בינואר 1991); תחילתן של יתר הוראות חוק זה ביום כ"ה בטבת התשנ"ב (1 בינואר 1992).
_________________________________
1 ס"ח תשנ"ב, 102, 112, 187, 252.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ