אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 16), התשנ"ד-1994

חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 16), התשנ"ד-1994

חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 16), התשנ"ד-1994 1
1 - 25. (שולבו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973)
26. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993)
27. הגדלת יחידת מימון
הסכום של יחידת המימון כתוקפו ערב תחילתו של חוק זה יועלה ב-33% החל ביום כ' בניסן התשנ"ד (1 באפריל 1994).
28. הוראת שעה הלוואה מיוחדת (תיקון: תשנ"ה)
(א) סיעה תהא זכאית לערבות המדינה להלוואה שקיבלה מתאגיד בנקאי, ובלבד שההלוואה ניתנה עד ליום ז' בחשון התשנ"ו (31 באוקטובר 1995), ושסכום ההלוואה לא יעלה על 175,000 שקלים חדשים לכל יחידת מימון שלה זכאית אותה סיעה, ושהתקופה להחזר ההלוואה לא תעלה על עשר שנים; ערבות המדינה תפחת מדי חודש בשיעור פרעון ההלוואה; לענין זה, "ערבות המדינה" - ערבות לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958, שתנאיה והבטחונות לפרעונה נקבעו ואושרו לפי החוק האמור.
(ב) ההלוואה תיפרע בתשלומים חודשיים שווים שינוכו מתוך סכומי יחידת המימון שלהם זכאית אותה סיעה.
(ג) ערבות המדינה להלוואה מותנית בכך שהסיעה תודיע ליושב ראש הכנסת כי כספי המימון לפי סעיף 2(ב) לחוק העיקרי, בשיעור התשלום החודשי כפי שנקבע לפי סעיף קטן (ב), יועברו לתאגיד הבנקאי שנתן את ההלוואה.
(ד) עלויות ערבות המדינה, אם היו כאלה, יחולו על הסיעה ורשאי יושב ראש הכנסת, לאחר ששר האוצר הודיע לו על שיעורן, לנכותן מכספי המימון שלהם זכאית אותה סיעה.
(ה) חלו שינויים בהרכב הסיעות כאמור בסעיף 13 לחוק העיקרי, תיחשב ההלוואה כאילו ניתנה לסיעות החדשות בהתאם למספר חבריהן החדש.
29. הוראת שעה
(א) על אף האמור בסעיף 15 לחוק העיקרי, תהא סיעה רשאית לשעבד ולהמחות את זכותה לסכום יחידת המימון שהיתוסף לפי סעיף 28 לחוק זה; הוראה זו תעמוד בתוקפה עד לתום תקופת כהונתה של הכנסת השלוש עשרה.
(ב) חובות שחבה סיעה לאוצר המדינה ערב תחילתו של חוק זה יוחזרו בלא יותר ממאה ועשרים תשלומים חודשיים שווים, שינוכו מכספי יחידת המימון שלה זכאית הסיעה, בשיעור יחסי קבוע מתוך סכום יחידת המימון.
(ג) חלו שינויים בהרכב הסיעות, כאמור בסעיף 13 לחוק העיקרי, תוחזר יתרת החובות לפי סעיף קטן (ב), על-ידי הסיעות החדשות בהתאם למספר חבריהן החדש.
30. תחילה ותחולה (תיקון: תשנ"ו)
(א) תחילתו של חוק זה, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), ביום י"ט בניסן התשנ"ד (31 במרס 1994).
(ב) (1) תחולתו של סעיף 8(ה) לחוק העיקרי החל ביום ב' בשבט התש"ן (1 בינואר 1990).
(2) סעיף 3(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה יחול לגבי הבחירות לכנסת החמש עשרה ואילך. ואולם, רשאית סיעה להודיע ליושב ראש הכנסת לא יאוחר מיום י"ג בתמוז התשנ"ו (30 ביוני 1996) שהיא מבקשת להחיל עליה את הוראותיו גם לגבי הבחירות לכנסת הארבע-עשרה.
_________________________________
1 ס"ח תשנ"ד, 120; תשנ"ה, 435; תשנ"ו, 312.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ