אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ"א-1961

חוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ"א-1961

חוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ"א-1961 1
9-1. (בוטלו) (תיקון: תשנ"ד)2
10. רכישה ופדיון של יחידות
(א) המחיר שבו יציע מנהל קרן פתוחה יחידות לציבור (בסימן זה - מחיר יחידה) יהיה כלהלן:
(1) ביום הראשון להצעת היחידות - מחיר השווה לערך הנקוב של היחידה;
(2) בכל מועד אחר - מחיר השווה למחיר הקניה של נכסי הקרן כשהוא מחולק בכלל מספר יחידותיה (בסימן זה - מחיר יסודי).
(א1) מנהל קרן פתוחה רשאי להוסיף על מחיר יחידה סכום שאת שיעורו קבע בתשקיף; הוספה כאמור תהווה חלק משכרו של מנהל הקרן ולא תועבר לחשבון הקרן.
(ב) מנהל הקרן חייב לפדות בכל עת כל יחידה בקרן, לפי דרישת בעל היחידה, במחיר השווה למחיר המכירה של נכסי הקרן מחולק לכלל מספר יחידותיה (להלן - מחיר פדיון).
(ג) מחירי מכירה וקניה של נכסי קרן פתוחה ייקבעו בכל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה, וכבסיס לחישוב מחיר יסודי ומחיר פדיון תשמש בכל עת הקביעה התכופה לאחריו.
(ד) "מחיר-קניה", "מחיר-מכירה" - לגבי ניירות-ערך הרשומים בבורסה - מחיר הקניה בבורסה כולל ההוצאות או מחיר המכירה בבורסה פחות ההוצאות, ולגבי ניירות-ערך אחרים - מחיר הקניה או מחיר המכירה הגבוה ביותר שבין מוכר מרצון לקונה מרצון.
13-11ח. (בוטלו) (תיקון: תשנ"ד)2
14. פיזור ההשקעות (תיקון: תשנ"ב)
(א) מנהל הקרן לא יקנה ולא ימכור בשביל הקרן ניירות-ערך, למעט ניירות-ערך שהוצאו על ידי המדינה, אם על ידי עיסקה זו יעלה שוויים של ניירות-הערך של תאגיד פלוני שבקרן על 10% מכלל נכסי הקרן, או ערכם הנקוב יעלה על 10% מסך כל ערכם הנקוב של ניירות-הערך מאותו סוג שהוציא אותו תאגיד. עלה אחד האחוזים האמורים עקב קניה או מכירה כאמור, למעט קניית מניות שהזכות לרכשן הגיעה לקרן בשל ניירות-הערך שלה, חייב מנהל הקרן למכור או לקנות ניירות-ערך עד שהאחוזים האמורים יפחתו כדי עשרה.
(ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע לענין סעיף-קטן (א) אחוז קטן מ-10 מכלל נכסי הקרן שמנהל קרן יהא רשאי להשקיע בניירות-ערך של תאגיד אחד.
(ג) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הוראות לענין השיעורים שמנהל קרן רשאי להשקיע בנכסים שאינם ניירות ערך בשביל קרן שבניהולו.
14א.51-. (בוטלו) (תיקון: תשנ"ד)2
______________________________
1 ס"ח תשכ"א, 84; תשכ"ה, 39; תשל"ו, 78; תש"ם, 156; תשמ"ז, 159; תש"ן, 137; תשנ"ב, 106, 112, 182; תשנ"ג, 6; תשנ"ד, 344.
ק"ת תשנ"ב, 1286.
2 סעיף 133 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (ס"ח תשנ"ד, 344) קובע:
"133. ביטול
חוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961 - בטל, ואולם -
(1) סעיף 10 לחוק האמור יוסיף לעמוד בתוקפו עד תחילת תוקפן של תקנות שיותקנו לפי סעיפים 42 ו-43 לחוק זה;
(2) סעיף 14 לחוק האמור יוסיף לעמוד בתוקפו עד תחילת תוקפן של תקנות שיותקנו לפי סעיף 62 לחוק זה."
תחילתו של התיקון ביום 2.10.94. החוק פורסם ביום 23.8.94.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ