אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 1
פרק א': מטרת החוק
1. מטרה
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, במטרה להביא לביסוס מבנה תחרותי בשוק ההון בישראל, לשיפור יעילותו ודרכי פעולתו ולהגברת רווחת הציבור, וזאת בעיקר באמצעות צמצום הריכוזיות ומזעור ניגודי הענינים אצל הגופים הפועלים בו, והרחבת הפיקוח והבקרה על גופים אלה ועל השולטים והמחזיקים בהם.
פרק ב': בנקאות
2. - 3. (שולבו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981) (תיקון: תשס"ו)
4. - 5. (שולבו בפקודת הבנקאות, 1941).
6. (שולב בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981).
פרק ג': ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות
7. - 9. (שולבו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות), התשנ"ה-1995) (תיקון: תשס"ו)
פרק ד': השקעות משותפות בנאמנות
10. - 11. (שולב בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994).
פרק ה': ביטוח
12. (שולב בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981) (תיקון: תשס"ו)
13. (שולב בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975) (תיקון: תשס"ו)
14. (שולב בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981).
פרק ו': משכון
15. (שולב בחוק המשכון, התשכ"ז-1967).
16. (שולב בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).
פרק ז': הקמת קרן ציבורית לחינוך פיננסי
17. הקמת קרן
מוקמת בזאת קרן ממשלתית שמטרתה לקדם את החינוך הפיננסי בישראל בהתחשב בתכליות חוק זה.
18. תפקידי הקרן
אלה יהיו תפקידי הקרן:
(1) הכשרת הציבור לפעול בשוק ההון הישראלי;
(2) הכנת תכניות לימוד השתלמויות ותוכניות הכשרה בתחום הפעילות הפיננסית והביטוחית של האזרחים;
(3) הכנת חומרי הסברה בנושא קידום החינוך הפיננסי;
(4) הכנת מסע הסברה בנושא הניהול הפיננסי ובנושאי ביטוח.
19. הנהלת הקרן ויושב ראש הקרן
הנהלת הקרן תהיה בת 9 חברים והם:
(1) שני עובדי מדינה שימנה שר האוצר, ומתוכם ימנה את יושב ראש הנהלת הקרן;
(2) נציג בנק ישראל שימנה נגיד בנק ישראל;
(3) נציג איגוד הבנקים;
(4) נציג איגוד חברות הביטוח;
(5) נציג איגוד הברוקרים;
(6) נציג איגוד סוכני הביטוח;
(7) שני נציגי אקדמיה המלמדים בפקולטות לכלכלה וחינוך שימנה שר המשפטים בהתאם להמלצותיהם של דיקני אותן פקולטות.
20. קיום ותוקף
(א) חברי הנהלת הקרן ימונו לתקופה של שלוש שנים.
(ב) קיום ההנהלה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או במשך כהונתו, ובלבד שמספר החברים בה לא יפחת מחמישה חברים ובהם היושב ראש.
(ג) חבר הנהלה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחד מאלה:
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הנהלת הקרן;
(2) נתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בסעיף 17(א) או 17(ב) לחוק החברות הממשלתיות;
(3) נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו ויושב ראש הנהלת הקרן, העבירו מכהונתו בהודעה בכתב;
(ד) ראה שר האוצר שיושב ראש ההנהלה אינו ממלא את תפקידו כראוי רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, להעבירו מתפקידו לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.
21. תקנות לביצוע
שר האוצר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו של פרק זה.
פרק ח': תוקף הסדר או הסכם קיבוצי
22. תוקף הסדר או הסכם קיבוצי
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי שהיה קיים ערב תחילתו, או לשנות את משכו.
_________________________________
1 ס"ח תשס"ה, 830; תשס"ו, 18, 289.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ