אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ"ה-1994 (תיקון: תשנ"ו)

חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ"ה-1994 (תיקון: תשנ"ו)

חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ"ה-1994 1 (תיקון: תשנ"ו)
1. מטרת החוק (תיקון: תשנ"ו)
חוק זה מטרתו להבטיח את קיום התחייבות ארגון השחרור הפלסטיני (להלן - אש"פ), בדבר הגבלת פעילות המועצה לתחום שטחי המועצה הפלסטינית, בהתאם להסכם, ולמנוע פעילות בעלת אופי מדיני או שלטוני, או פעילות אחרת בדומה לכך, בתחומי מדינת ישראל, ללא הסכמת ממשלת ישראל, אשר אינה מתיישבת עם כיבוד ריבונותה של מדינת ישראל על-ידי המועצה או אש"פ.
2. הגדרות (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ח)
"אסיפה" - לרבות תהלוכה, עצרת או כנס;
"ההסכם", "המועצה" ו"שטחי המועצה הפלסטינית" - כהגדרתם בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967.
"נציגות" - לרבות כל מוסד, משרד או סניף.
"פעילות" - פעילות בעלת אופי מדיני או שלטוני, או פעילות אחרת בדומה לכך אשר אינה מתיישבת עם כיבוד ריבונותה של מדינת ישראל.
3. הגבלת המועצה (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ח)2
(א) המועצה לא תפתח ולא תפעיל נציגות, ולא תקיים אסיפה או פעילות בתחומי מדינת ישראל, אלא אם כן ניתן היתר בכתב לכך מאת הממשלה או מי שהיא הסמיכה לכך; לענין סעיף זה, "המועצה" - לרבות הרשות הפלסטינית וכל אדם הפועל מטעמן או בחסותן או המשתמש בשמן.
(ב) השר לבטחון פנים רשאי בצו, לאסור את פתיחתה או הפעלתה של נציגות המועצה, להורות על סגירתה או למנוע קיום אסיפה או פעילות, ככל שלא הותרו לפי סעיף קטן (א).
(ג)2 צו כאמור בסעיף קטן (ב) יומצא במידת האפשר, לבעל החצרים, או למחזיק בהם, או למארגנים, או למי שנראה לשר לבטחון פנים כאחראי לנציגות, לאסיפה או לפעילות נושא הצו; לא ניתן היה להמציא את הצו כאמור, יורה השר על פרסומו בדרך שיקבע; הודעה על מתן הצו תפורסם ברשומות.
4. הגבלת פעילות אש"פ (תיקון: תשנ"ח)
(א) הממשלה רשאית בצו לאסור על פתיחתה או הפעלתה של נציגות של אש"פ, להורות על סגירתה או למנוע קיום אסיפה או פעילות מטעם אש"פ או בחסותו בתחומי מדינת ישראל.
(ב) על צו כאמור בסעיף קטן (א) יחול האמור בסעיף 3(ג), בשינויים המחוייבים.
5. תוקף צו
תוקפו של צו סגירה שהוצא לפי סעיפים 3 או 4 לא יעלה על ששה חודשים וניתן להאריכו מעת לעת לתקופה נוספת שלא תעלה על ששה חודשים בכל פעם.
6. סמכויות עזר (תיקון: תשנ"ח)
לצורך ביצועם של צווים לפי סעיפים 3 או 4, יהיו למשטרת ישראל כל הסמכויות הנתונות לה על פי כל דין לרבות הסמכות להיכנס לכל מקום, להוציא ממנו כל אדם, לסגור את המקום, לפזר כל אסיפה, למנוע ולהפסיק כל פעילות ולנקוט כל פעולה הדרושה להבטחת ביצוע הצו ולהשתמש לשם כך בכוח סביר.
7. סייג לרישוי (תיקון: תשנ"ח)
הוצא צו לפי סעיפים 3 או 4, האוסר על פתיחתה או הפעלתה של נציגות או על קיום אסיפה או פעילות, לא יינתן רשיון הנדרש לפעולות אלה על פי כל דין.
7א. איסור גיוס והתגייסות (תיקון: תשס"ב)
(א) המגייס אזרח ישראלי או תושב ישראל לשרת בכוח מזוין של המועצה או בכוח מזוין זר אחר הפועל בתחומי המועצה (בסעיף זה - כוח מזוין), דינו - מאסר שבע שנים.
(ב) אזרח ישראלי או תושב ישראל המתגייס לשרת באחד מהכוחות המזוינים כאמור בסעיף קטן (א), או המשתייך לכוח כאמור, או הפועל בשירותו של כוח כאמור, דינו - מאסר חמש שנים.
(ג) בסעיף זה -
"המועצה" - כהגדרתה בסעיף 3;
"כוח מזוין" - לרבות גוף מודיעין של כוח מזוין.
8. תחילה ותוקף
(א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995).
(ב) תקופת תוקפו של חוק זה בתקופת תוקפן של תקנות שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967, כפי שהוארכו בחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994).
_________________________________
1 ס"ח תשנ"ה, 85; תשנ"ו, 40; תשנ"ח, 22; תשס"ב, 398.
2 (א) פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ח, 928) לפי סעיף 3(ג) לחוק, על מניעת מיפקד אוכלוסין בתחומי ירושלים ומדינת ישראל.
(ב) הודעה על מתן צו הארכה (י"פ תשס"ג, 4011; תשס"ד, 1873, 2978, 3532; תשס"ה, 190, 3814; תשס"ו, 3391; תשס"ז, 2303; תשס"ח, 2513)
_______________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ