אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000 1
(תיקון: תשס"ח)
1. מטרה (תיקון: תשס"ח)
חוק זה בא להבטיח את יציבותה של מערכת החינוך בישראל באופן שההקצבות למטרות חינוך ישמשו אך ורק את המטרות שלשמן הועברו ושהנכסים המשמשים מוסדות חינוך יהיו מוגנים מפני עיקול לפי הוראות חוק זה.
2. הגדרות (תיקון: מס' 3- תשע"א)
בחוק זה -
"רשות חינוך מקומית" ו"מוסד חינוך" - כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;
"הקצבות" - כל התשלומים המועברים על ידי המדינה לרשויות חינוך מקומיות לשם מימונם של מוסדות החינוך ולשם השתתפות חלקית של משרד החינוך בעלות השכר של מנהלי יחידות הנוער בלבד;
"מנהל יחידת הנוער" כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א 2011 .
3. ייעוד ההקצבות למוסדות חינוך
(א) רשות חינוך מקומית לא תשתמש בהקצבות אלא למטרות שלשמן נועדו ההקצבות, המפורטות בתוספת.
(ב) שר החינוך רשאי בצו, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להוסיף מטרות לתוספת.
4. העברת ההקצבות
העברת ההקצבות מן המדינה לרשויות החינוך המקומיות תיעשה על פי סעיפים 7 ו-8.
5. חשבון בנק נפרד
רשות חינוך מקומית תנהל את כספי ההקצבות למטרות חינוך בחשבון בנק נפרד, המיועד אך ורק למטרה זו (בחוק זה - החשבון).
6. ייחוד החשבון
החשבון לא ישמש את רשות החינוך המקומית אלא לשם קיום מטרותיו של חוק זה.
7. העברה לחשבונות
המדינה לא תעביר הקצבות לרשויות חינוך מקומיות למטרות חינוך, אלא במישרין לחשבון שנפתח לפי הוראות חוק זה והמנוהל על פי הוראות חוק זה.
8. העברת ההקצבות
רשות חינוך מקומית שאינה פועלת על פי הוראות חוק זה רשאית המדינה שלא להעביר לה הקצבות; החליטה המדינה כאמור יועברו כספי הקצבות החינוך לחשבון כפי שיורה שר החינוך ורשאי הוא למנות אדם מטעמו לנהל את כספי הקצבות החינוך.
9. שימוש פסול בהקצבות
מי שעשה שימוש בהקצבה שלא לאחת המטרות המפורטות בתוספת או שהורה לאחר לעשות שימוש כאמור, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
10. פטור מעיקול (תיקון: תשס"ד, תשס"ד)
(א) הכספים שבחשבון יהיו פטורים מעיקול ולא יהיו ניתנים להמחאה או לשעבוד ואולם, בית דין לעבודה, על פי תביעתו של עובד רשות חינוך מקומית המועסק באחד ממוסדות החינוך שלשם קיומם הועברו ההקצבות, רשאי להטיל עיקול על כספי ההקצבות שבחשבון.
(ב) מיטלטלין של רשות חינוך מקומית המשמשים מוסד חינוך בלבד, מצויים בתחומו ונחוצים לפעילותו התקינה כמוסד חינוך, יהיו פטורים מעיקול אלא אם כן העיקול הוטל על ידי מי שרשות החינוך המקומית התקשרה עמו בהסכם לרכישת המיטלטלין או למימון התקשרות כאמור.
11. קובלנה
ארגון עובדים, אשר חבר מחבריו מועסק במוסד חינוך של רשות חינוך מקומית, רשאי להגיש קובלנה פלילית על עבירה שבוצעה לפי סעיף 9.
12. תחולה
חוק זה יחול על ההקצבות שיועברו בעד שנת הלימודים המתחילה ביום א' באלול התש"ס (1 בספטמבר 2000) ואילך (להלן - המועד הקובע).
13. הוראות מעבר (תיקון: תשס"ח)
(א) הוראות סעיף 10(א) לא יחולו על עיקול שהוטל מכוחה של התקשרות שנעשתה לפני מועד פרסומו של חוק זה.
(ב) הוראות סעיף 10(ב) לא יחולו על עיקול שהוטל מכוחה של התקשרות שנעשתה לפני מועד פרסומו של חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008.
14. שמירת דינים
חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין.
15. ביצוע ותקנות
שר החינוך ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו.
תוספת (תיקון: תשס"ד, תשס"ה, תשע"א)
(סעיף 3(ב))
(1) תשלום שכר למורים ולעובדים במוסדות החינוך;
(2) ציוד לתלמידים ולמורים במוסדות החינוך;
(3) ציוד ותחזוקה במוסדות החינוך;
(4) הסעות לתלמידים;
(5) בינוי ושיפוץ של מוסדות חינוך;
(6) אבטחת מוסדות חינוך.
(7) השתתפות חלקית של משרד החינוך בעלות השכר של מנהלי יחידות הנוער. (תיקון מס' 3- תשע"א)
_________________________________
1 ס"ח תש"ס, 270; תשס"ד, 411; תשס"ח, 200.
ק"ת תשס"ד, 354; תשס"ה, 60.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ