אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הפסקת הליכים ורישומים בענין תוכנית ההתנתקות התש"ע-2010

חוק הפסקת הליכים ורישומים בענין תוכנית ההתנתקות התש"ע-2010

חוק הפסקת הליכים ורישומים בענין תוכנית ההתנתקות התש"ע-2010 1
1. הגדרות
בחוק זה -
"המרשם הפלילי", "תקופת ההתיישנות", "תקופת המחיקה" - כמשמעותם בחוק
המרשם הפלילי;
"חוק המרשם הפלילי" - חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 ;
"חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;
"חוק סדר הדין הפלילי" - חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;
"עבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות" - למעט עבירה לפי סעיפים 144(ב) רישה, 300, 305, 329, 330, 332 עד 335 ו 380 לחוק העונשין;
"תכנית ההתנתקות" - כהגדרתה בחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005;
2. גזר דין או החלטה
(א) הורשע נאשם בעבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות או קבע בית משפט כי עבר עבירה כאמור, לרבות קביעה לפי סעיף 24 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971, לא יבוצעו גזר דינו או החלטה שניתנה לגביו עקב עבירה
כאמור אף אם ניתנה בלא הרשעה; החל ביצוע גזר הדין או ההחלטה, לפי העניין, יופסק ביצועם, אם ביקש זאת הנאשם;
(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על מי שהוטל עליו עונש של מאסר בפועל
3. מחיקת רישום
(א) פרט רישום כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המרשם הפלילי, שעניינו עבירה על רקע 3 מחיקת רישום התנגדות לתכנית ההתנתקות, יימחק מהמרשם הפלילי לבקשת האדם שפרט הרישום נוגע אליו, ובלבד שלא הוטל על אותו אדם עונש מאסר בפועל לגבי אותה עבירה, או שאין פרט רישום נוסף הנוגע לו, שתקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה לגביו עוד לא תמו;
(ב) כל רישום כאמור בסעיף 11א לחוק המרשם הפלילי, שעניינו עבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות, יבוטל מרישומי המשטרה אם ביקש זאת האדם שהרישום נוגע לו;
(ג) מידע שיימחק או יבוטל, כאמור בסעיפים קטנים (א) ו (ב) לא יימסר לגוף אחר;
(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על מי שיש פרט רישום או רישום כאמור בסעיפים קטנים (א) ו (ב) הנוגע לו, או רישום כאמור בסעיף 11 לחוק המרשם הפלילי, שלא על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות.
4. הפסקת הליכים
(א) לא יוגש כתב אישום בעבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות, אלא אם כן 4 הפסקת הליכים פרקליט מחוז החליט למסור הודעה לבית משפט לפי סעיף 15א לחוק סדר הדין הפלילי בעניין בקשה מבית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל אם יורשע ;
(ב) הוגש כתב אישום בעבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות וטרם ניתנה הכרעת הדין, יראו את כתב האישום כאילו עוכבו לגביו הליכי המשפט לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי, אם ביקש זאת הנאשם מהתובע, והוראות סעיף 232 לחוק האמור לא יחולו; ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם פרקליט מחוז מסר הודעה לבית משפט כאמור בסעיף קטן (א).
5.ערעור
אין בהוראות חוק זה כדי למנוע מאדם שהורשע בעבירה על רקע התנגדות לתכנית 5 ערעור ההתנתקות לערער על הרשעתו או על גזר דינו בכפוף להוראות כל דין.
6. סייג לתחולה
הוראות חוק זה לא יחולו על גזר דין או החלטה של בית דין צבאי, על פרט רישום 6 סייג לתחולה כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המרשם הפלילי, שעניינו גזר דין או החלטה כאמור, ועל כתב אישום שהוגש או שניתן להגישו לבית דין צבאי.
_____________________________
1ס"ח תש"ע, 324.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ