אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש"ן-1990

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש"ן-1990

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש"ן-1990 1
פרק א': מטרת החוק
1. מטרה
חוק זה בא לתקן, לבטל או להאריך את תקפם של חוקים שונים, ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לצמצם את הוצאות המדינה ולהגדיל את הכנסותיה באופן שיאפשר השגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1990 והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.
פרק ב': תיקוני חקיקה
2. (שולב בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985)
3. (שולב בחוק היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ (הוראת שעה), התשמ"ה - 1984)
4. (שולב בחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985)
5. (שולב בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989)
6. סייג למימון מפלגות
לא יהיה תוקף להחלטה שקיבלה ועדת הכספים של הכנסת בשנת 1990 הבאה להגדיל את יחידת המימון לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973.
פרק ג': תשלומים של רשויות למדינה
7. תשלום רשות השידור למדינה
בשנת הכספים 1990 תשלם רשות השידור לאוצר המדינה סכום של 75 מיליון שקלים חדשים; הסכום האמור ישולם בארבעה תשלומים רבעוניים, רצופים ושווים החל ביום ח' בסיון התש"ן (1 ביוני 1990) וישמש להקטנת חובות המדינה; כל תשלום ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (להלן - המדד) מהמדד שפורסם לחודש אוקטובר 1989 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום.
8. (שולב בחוק רשות הדואר התשמ"ו-1986)
פרק ד': ביטוח לאומי
9. (שולב בחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ"ו-1985)
10. (שולב בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968)
11. (שולב בחוק יציבות המשק (הוראות שונות), התשמ"ז-1987)
12. תחילתו של סעיף 10(4) ביום ד' בטבת התש"ן (1 בינואר 1990); תחילתן של יתר הוראות פרק זה ביום ו' בניסן התש"ן (1 באפריל 1990).
פרק ה': תיקונים בחקיקת חינוך
13. (שולב בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988)
14. (שולב בחוק לימוד חובה (תיקון מס' 16), התשמ"ד-1984)
פרק ו': מסים
15. (שולב בפקודת מס הכנסה)
16. (שולב בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 81), התש"ן-1990)
17. (שולב בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989) 18. (שולב כהערות בפקודת מס הכנסה, בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה ובחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989)
19. (א) נציב מס הכנסה יקבע בכללים תיאומים שייעשו בשנת המס 1990 בסעיפים 9(20), 10, 44, 45ב, 47א, 47ב, 66(א)(3) ו-121א לפקודה, לצורך חישוב הטבות המס לפיהם, ורשאי הוא, בית השאר, לקבוע כי הטבות המס יחולו לגבי חלק יחסי מהכנסה שנתקבלה והוצאות שהוצאו בכל שנת המס וכן לשנות את הסכומים והשיעורים הקבועים הסעיפים האמורים.
(ב) לענין תיאום הסכומים הקובעים בסעיפים 10 ו-120א לפקודה בשנת המס 1990 וב-1 בינואר 1991, יראו את הסכומים הקבועים בסעיף 120א כתקרות הכנסה שעודכנו ב-1 במרס 1990, ואת הסכום הקבוע בסעיף 10 כסכום שהיה ב-1 בינואר 1990.
_________________________________
1 ס"ח תש"ן, 129.

________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ