אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980 1
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ד)
בחוק זה -
"חוב מס" - חיקוק הדן בהטלת מס או תשלום חובה, ששר האוצר ממונה על ביצועו או על הגביה לפיו;
"חוב מס" - כל סכום שאדם חייב בו על פי חוק מס למעט קנס ולמעט מקדמת מס הכנסה שחל עליה סעיף 190 לפקודה.
"מס בפיגור" - חוב מס שלא שולם במועד שנקבע לכך בחוק מס.
2. קנס פיגורים (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ה)3
(א) לכל חוב מס יווסף מתום שבוע מהמועד שנקבע לתשלום המס קנס פיגורים של 0.2% מסכום המס שבפיגור או שיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו, והוא על אף האמור בכל הוראה אחרת בדבר קנס על מס בפיגור ואף בהעדר כל הוראה לענין זה בחוק מס.
(ב) לענין סעיף זה, מקום שנקבע בחוק מס שמס ישולם בעת הגשת דו"ח, יראו כמועד לתשלום המס את המועד שנקבע להגשת הדו"ח בחיקוק, ואם נדחה כדין המועד להגשת הדו"ח - המועד שנקבע בדחיה.
3. סמכות להקטין קנס
סמכות לפי חוק מס להקטין סכום קנס או לוותר עליו, תהא נתונה גם לגבי קנס לפי סעיף 2.
4. תחילה, תחולה והוראות מעבר
תחילתו של חוק זה מיום כ"ה בטבת התשמ"א (1 בינואר 1981), ומאותו יום יחול קנס פיגורים לפי סעיף 2 גם על חוב מס קיים; ובלבד שבעד התקופה מיום כ"ה בטבת התשמ"א (1 בינואר 1981) עד יום כ"ה באדר ב' התשמ"א (31 במרס 1981) יהא שיעור הקנס 1% לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו.
תוספת2
_________________________________
1 ס"ח תשמ"א, 38; תשמ"ד, 162; תשמ"ז, 94.
ק"ת תשמ"ט, 1107; תשנ"ה, 426; תשנ"ו, 716.
2 הנוסח אינו מובא.
3 סעיף 1 לצו המסים (קנס פיגורים) (שיעור קנס) (תיקון), התשנ"ו-1996 (ק"ת תשנ"ו, 716) קובע:
1. תיקון סעיף 2
במקום סעיף 2 לצו המסים (קנס פיגורים) (שיעור קנס) (תיקון), התשנ"ה-1994, יבוא:
"2. תחילה ותחולה
תחילתו של סעיף 1 ביום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) (להלן - יום התחילה). לגבי קנס שהיה קיים ביום התחילה יחול השיעור האמור החל ביום התחילה."
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ