אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש"ס-2000

חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש"ס-2000

חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש"ס-2000 1
פרק א': מטרת החוק
1. מטרת החוק
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר הגברת הצמיחה והתעסוקה, השגת יעדי התקציב, עמידה במגבלת הגירעון לשנת הכספים 2000 והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.
פרק ב': ביטוח לאומי
2. (שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.
3. (שולב בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.
פרק ג': בריאות
4. (שולב בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), התשנ"ט-1999.
פרק ד': מס הכנסה
5. (שולב בפקודת מס הכנסה).
6. תחולה
(א) הוראות סעיף 3(ה3) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), כנוסחן בסעיף 5(1) לחוק זה, יחולו על הפקדות של עמית בקופת גמל לקיצבה שבוצעו אחרי יום תחילתו של חוק זה.
(ב) הוראות סעיף 9(7א)(ז)(2) לפקודה, כנוסחן בסעיף 5(2) לחוק זה, יחולו לגבי סכומים שעמדו בקופת גמל לקיצבה לזכותו של עובד שפרש, שלגביהם תינתן הודעת העובד בעת פרישתו כאמור בסעיף 9(7א)(ז) לפקודה, לאחר תחילתו של חוק זה.
(ג) הוראות סעיף 39א כנוסחן בסעיף 5(5) לחוק זה, יחולו גם על חייל משוחרר ששוחרר לפני יום התחילה, החל ביום התחילה ועד תום עשרים וארבעה חודשים מתום החודש שבו סיים את שירותו הסדיר.
(ד) הוראות סעיף 87(ב) לפקודה, כנוסחן בסעיף 5(6) לחוק זה, יחולו על הפקדות שבוצעו ביום תחילתו של חוק זה ואילך.
(2) סעיפים 36 ו-37 - בטלים;
פרק ה': רשויות מקומיות
7. (שולב בפקודת העיריות).
8. (שולב בפקודת המועצות המקומיות).
9. (שולב בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965).
10. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980).
11. (שולב בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992).
12. תחילה
תחילתו של סעיף 3(ב) לפקודת העיריות, כנוסחו בסעיף 7(1) לחוק זה, ושל סעיף 1(ב) לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחו בסעיף 8(1) לחוק זה, ביום כ"ז באייר התש"ס (1 ביוני 2000).
פרק ו': תשתיות תחבורה ומים
13. (שולב בפקודת התעבורה, התשכ"א-1961).
14. (שולב בחוק המים, התשי"ט-1959).
15. תחילה
תחילתו של סעיף 13 ביום כ"ה באדר ב' התש"ס (1 באפריל 2000).
פרק ז': איכות הסביבה
16. (שולב בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984).
פרק ח': תקשורת
17. (שולב בחוק הבזק, התשמ"ב-1982).
17א. (שולב בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו), התש"ן-1990).
18. חובה להתקין תקנות
שר התקשורת, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יתקין תקנות לענין סעיף 6מב לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, כנוסחו בסעיף 17(10) לחוק זה, עד יום כ"ד באדר א' התש"ס (1 במרס 2000).
פרק ט': בלו על דלק
19. (שולב בחוק הבלו על דלק, התשי"ח-1958).
20. (שולב בחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א-1961).
פרק י': עובדים זרים
21. (שולב בחוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991).
22. (שולב בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959).
23. (שולב בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952).
24. תחילה
(א) תחילתו של פרק זה, למעט הוראות סעיף 1יא כנוסחן בסעיף 21(א) והוראות סעיף 2(א) כנוסחן בסעיף 21(6), ביום כ"ח בסיון התש"ס (1 ביולי 2000).
(ב) תחילתו של סעיף 1יא, ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001).
(ג) תחילתו של סעיף 2(א) ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000).
פרק י"א: שונות
25. (שולב בחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960).
26. (שולב בחוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998 (תיקוני חקיקה), התשנ"ח-1998).
27. (שולב בחוק הפחתת הגרעון, התשנ"ב-1992).
28. (שולב בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985).
29. (שולב בחוק הקולנוע, התשנ"ט-1999).
30. (שולב בחוק התקנים, התשי"ג-1953).
31. (שולב בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959).
32. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000), אלא אם כן נקבע אחרת בחוק זה.
_________________________________
1 ס"ח תש"ס, 66, 140; תשס"א, 5.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ