אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק האגודות העותומניות מס 121

חוק האגודות העותומניות מס 121

חוק האגודות העותומניות מס 121 1
פרק ראשון
1. אגודה היא חבר המורכב ממספר אנשים המצרפים לזמן מתמיד את ידיעותיהם או עמלם, לשם השגת איזו מטרה שאינה מכוונת לחלוקת רווחים.
2. יצירת אגודה איננה קשורה בהשגת רשיון מראש, אבל אחרי שנוסדה חייבים להודיע בהתאם לסעיף 6, על דבר היוסדה של האגודה לשלטונות.
3. אסור ליצור אגודות המנוגדות לחוק ולמוסד הכללי או שבסיסן בלתי חוקי, או שפוגעות בשקט ובשלמות המדינה, או נגד המדינה תוך כוונה לשנות את צורת השלטון הקיים או להפריד בין הקבוצות האתניות למטרה מדינית.
4. אסורות בקיום, האגודות המדיניות שנוסדו על בסיס ובכינויים של לאום וגזע.
5. (בוטל)2
6. אסור לייסד אגודה שמטרתה סודית. אי לכך בהיווסד אגודה חייבים מיסדיה למסור הודעה חתומה על ידם בחתימתם או בחותמתם לממונה3 על המחוז, המכילה את שם האגודה, מטרתה, מרכז הניהול, השמות התוארים ומקום מגוריהם של מנהלי האגודה ובמקביל ינתן אישור על קבלת ההודעה. להודעה יצורפו שני העתקים מתקנות האגודה המאושרים בחותמת האגודה. אחרי קבלת האישור יפרסמו המייסדים את מטרת האגודה.
האגודות חייבות להודיע לשלטונות על כל תיקון או שינוי בתקנות המקוריות, בחבר מנהליהן ובמקום מושבן. לתיקונים ולשינויים הללו יהיה תוקף כלפי צד שלישי מיום ההודעה לשלטונות.
התיקונים והשינויים יירשמו בפנקס מיוחד וחובה למסור אותו לפי דרישה מאת רשות משפטית או מינהלית.
7. במרכז כל אגודה יהיה ועד מנהלים המורכב מלא פחות משני אנשים ולאגודה שיש לה סניפים יהיה בכל סניף ועד מנהלים הקשור למרכז.
הועדים הללו ינהלו פנקסים המכילים: פנקס ראשון של זהות החברים ותאריך כניסתם לאגודה;
פנקס שני: החלטות ועד המנהלים, התכתבות והודעות;
פנקס שלישי: פירוט כמות וסוגי ההכנסות וההוצאות של האגודה.
חובה למסור את הפנקסים לפי דרישה מאת רשות משפטית או מינהלית.
8. כל אגודה שמסרה הודעה לפי סעיף 6 תהיה רשאית לפי האמור
בסעיף 9 להיות תובעת או נתבעת בבתי המשפט באמצעות מייצגיה, ולפי הצורך לקבל תמיכה מהמדינה, לקבל מחבריה מס חברות לא יותר מאשר 24 לירות במטבעות זהב לשנה ובהתאם לחוקים המיוחדים רשאית להחזיק בבעלותה ולנהל מקרקעין המיועדים למקום הנהלת האגודה ולאסיפת החברים וכן מקרקעין הדרושים לשם קיום מטרות האגודה. מלבד המקרקעין האמורים אסור לאגודות להחזיק בבעלותן מקרקעין אחרים.
9. פניות ובקשות של האגודה למשרדי הממשלה, לבתי משפט או לועדות רשמיות בקשר לעניני האגודה, יוגשו בכתב עם בול הכנסה על ידי המזכיר הכללי או המנהלים כשהם חתומים בחתימתם ובחותמתם האישית. אסור להגיש בקשות בצורה אחרת. זהותם של האנשים הפועלים בשם האגודה חייבת להופיע בתקנות האגודה.
10. כל חבר באגודה רשאי בכל עת לפרוש מהאגודה למרות כל הוראה נוגדת בתקנות האגודה, לאחר שסילק לאגודה את חובותיו שהגיע זמן פרעונם וכן מס החברות לאגודה של השנה השוטפת.
11. במקומות האסיפה של האגודות אסור להכניס או לשמור כל נשק חם או קר, פרט למועדונים לציד, לאימון במטווחים ולסיף הרשאים, בידיעת המשטרה, להחזיק נשק במידת הצורך.
12. אגודות שלא מסרו הצהרה ולא הודיעו בפומבי לפי סעיפים 2 ו-6 ואחרי שנמנע קיומם על ידי השלטונות, ייענשו המייסדים, חבר ועד המנהלים, הבעלים של מקום האסיפה או השוכרים בקנס של 5 עד 25 לירות במטבעות זהב.
בנוסף לכך, אם הוקמה אגודה כדי להשיג מטרה מזיקה או אסורה כמפורט בסעיף 3 לחוק זה, ייענשו לפי הענשים הקבועים בחוק העונשין.
13. כל העובר על הוראות סעיף 6, למעט כל מה שקשור בהודעות ופרסום, ועל הוראות סעיפים 4, 5, 7 ו-9 ייענש בקנס מ-2 עד 10 לירות במטבעות זהב ובעבירה חוזרת יוכפל הקנס.
אגודה שנמנע קיומה לפי סעיף 12 לחוק זה, מי שמשאיר או מייסד מחדש או מנהל אגודה כזאת בניגוד לחוק זה ייענש בקנס מ- 10 עד 50 לירות זהב ובמאסר של 2 חדשים עד שנה אחת.
עונש זה יוטל גם על מי שנותן מקום לאסיפה לחברי אגודה שנמנע קיומה.
14. רכושה של אגודה שהתפרקה לפי הרצון וההסכמה של חבריה או לפי תקנותיה או שקיומה נמנע על ידי השלטונות, ינהגו לפי מה שנקבע בתקנותיה. אם לא נקבע בתקנותיה דבר על רכוש האגודה, יפעלו לפי מה שתחליט האסיפה הכללית של האגודה.
אם נאסר קיום אגודה עקב כך שנוסדה למטרה מזיקה או אסורה לפי סעיף 3 לחוק זה, יחולט רכושה על ידי השלטונות.
15. גם המועדונים נכללים במונח של אגודות הנזכר בפרק זה.
16. 4
פרק שני
17. אגודה תיחשב לתועלת הציבור אם ניתנה על כך החלטה של מועצת המדינה ואישור של הממשלה. אגודה כזאת רשאית לעשות כל פעולה אזרחית שאיננה נוגדת את תקנותיה.
מניות וניירות ערך למוכ"ז שבבעלות אגודה, אם הם למוכ"ז חייבת האגודה להחליף על שם ולרשום אותם על שמה.
אגודה איננה רשאית לקבל נכסים בדרך של צוואה או מתנה ללא אישור על כך מהשלטונות. אם הנכסים שניתנו לאגודה בצוואה או במתנה הינם נכסי דלא ניידי שאין לאגודה צורך בהם למילוי תפקידיה, יימכרו אותם הנכסים. באישור השלטונות לקבלת הנכסים כאמור, ייקבע המועד למכירתם של נכסי דלא ניידי שאין לאגודה צורך בהם, ההכנסות ממכירת הנכסים יימסרו לקופת האגודה.
18. המשטרה רשאית לפקח על האגודות והמועדונים, מקומות אסיפה של אגודה יהיו פתוחים תמיד לפני אנשי המשטרה לאחר שהוכיחו שכניסתם לצורך תפקידם על ידי הצגת תעודה רשמית שניתנה על ידי הממונה5 על המחוז המאפשרת את הכניסה.
19. שר הפנים ושר המשפטים ממונים על ביצוע חוק זה.
_________________________________
1 (א) מיום 29 רג'ב 1327 לפי ההגירה 3 לאוגוסט 1325 רומי, שנת כנס של הפרלמנט הטורקי 1324-5; פורסם בעתון רשמי ב-8 שעבן 1327; 10 לאוגוסט 1325 מס' 310.
(ב) תורגם על ידי עוה"ד סמואל ביזבהר ועו"ד צבי פרייזלר.
2 סעיף זה בוטל לפי סעיף 82(4) לחוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות, תשכ"ב-1962.
3 הנוסח במקור "אם מרכז האגודה נמצא באיסטנבול במשרד הפנים ואם מחוץ לאיסטנבול לפקיד המינהלי הגבוה ביותר".
4 סעיף זה איננו מובא מכיון שהוא דן בהוראות מעבר לגבי אגודות שהיו קיימות בעת שנכנס החוק לתוקף.
5 הנוסח במקור "שניתנה באיסטנבול על ידי שר המשטרה ובמחוזות על ידי הפקיד המינהלי הגבוה ביותר או בא-כוחו".
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ