אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> החלטה בדבר יובל חכירה - כללים להארכת חוזה חכירה למוסד ציבורי בקרקע עירונית

החלטה בדבר יובל חכירה - כללים להארכת חוזה חכירה למוסד ציבורי בקרקע עירונית

החלטה בדבר יובל חכירה - כללים להארכת חוזה חכירה למוסד ציבורי בקרקע עירונית 1
מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל (להלן - המועצה) בישיבתה מיום כ"ח בסיון התשנ"ב (29 ביוני 1992) על הארכת תוקף חוזי חכירה של קרקע עירונית שהוקצתה למוסד ציבורי, אשר לגביהם תמה לראשונה תקופת החכירה של 49 שנים כמפורט להלן:
1. בהחלטה זו, "מוסד ציבורי" - חבר בני אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסי והכנסות המוסד הציבורי משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד, וכן מוסד שקבעה הועדה למוסדות ציבור של מועצת מקרקעי ישראל כמוסד ציבורי ואושר בידי יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל כמוסד ציבורי, בין דרך כלל ובין לענין מסויים.
2. תנאים להארכת תקופת החכירה
חוזים של קרקע עירונית שהוקצתה למוסד ציבורי, אשר לגביהם תמה לראשונה תקופת חכירה של 49 שנים (להלן - החכירה המקורית) יוארכו בידי מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל) לתקופת חכירה שניה של 49 שנים (להלן - התקופה החדשה) לפי הכללים והתנאים כדלהלן:
(1) הקרקע תמשיך לשמש למטרה או לייעוד שנקבע בחכירה המקורית;
(2) החוכר מילא אחר כל התנאים שחלו עליו על פי החכירה המקומית;
(3) על התקופה החדשה יחולו תנאי התשלום האלה:
(א) דמי חכירה סמליים מהוונים ישולמו בידי מוסד ציבורי שהוא אחד מאלה:
(1) עונה על התנאים שבהחלטת המועצה מס' 176 מיום 9.8.1976 בדבר החכרת מגרשים למוסדות ציבוריים בתחום שטח ההפרשות לצרכי ציבור;
(2) עונה על התנאים שבהחלטת מועצה מס' 271 מיום 17.1.1984, בדבר תנאי חכירת קרקע לחברת "נכסי חיל";
(3) מוסד חינוך שנבנה מכספי קרן החינוך של המגבית המאוחדת לישראל.
(ב) מוסד ציבור שאינו נמנה עם האמור בפסקת משנה (א) ישלם דמי חכירה שנתיים בשיעור של 1% מערך הקרקע לפי שומה מעודכנת של השמאי הממשלתי למועד תחילת התקופה החדשה, בתשלומים שנתיים או בתשלום חד-פעמי (מהוון).
3. ועדת ערר
ועדת המשנה של המועצה למוסדות ציבור תשמש ועדת ערר לענין יובל חכירה והיא תהיה מוסמכת לדון ולהחליט בעררים של חוכרים במקרים של אי-הארכה בידי המינהל של החוזה לתקופה החדשה.
4. הוראות נוהל
המינהל יהיה מוסמך להכין הוראות נוהל הנובעות מהחלטה זו.
______________________________
1 י"פ תשנ"ב, 4785.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ