אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> החלטה בדבר הקצאת קרקע למוסדות ציבור

החלטה בדבר הקצאת קרקע למוסדות ציבור

החלטה בדבר הקצאת קרקע למוסדות ציבור 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל דלקמן:
1. (תיקון: תשמ"ו)
קרקע למוסדות ציבור המיועדת למטרה ציבורית תימסר ללא מכרז בכפוף לתנאים האמורים בהחלטה זו, ולענין זה -
(א) "מוסד ציבורי" - חבר בני אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסי המוסד הציבורי והכנסותיו משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד, וכן מוסד שנקבע בידי הועדה למוסדות ציבור של מועצת מקרקעי ישראל כמוסד ציבורי ואושר בידי שר החקלאות כמוסד ציבורי, בין בדרך כלל ובין לענין מסויים.
(ב) "מטרה ציבורית" - מטרה שענינה דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד או ספורט, וכן מטרה שהגדירה הועדה למוסדות ציבור כמטרה ציבורית ושאושרה בידי שר החקלאות כמטרה ציבורית.
(ג) "ועדה למוסדות ציבור" - ועדה שתקים המועצה לביצוע סעיפים 1 ו-4.
(ד) "קרוב" - כל אחד מאלה: בו זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא של בן-זוג, אח, אחות, בני זוגם של כל אחד מאלה, תאגיד שהוא בשליטתו של קרוב או שחלקו של קרוב בהון התאגיד או ברווחיו עולה על 5 אחוזים;
(ה) "בן זוג" - לרבות הידוע בציבור כבן-זוג;
(ו) "צאצא" - לרבות צאצא מאומץ;
(ז) "אח, אחות" - לרבות חורג או מאומץ;
(ח) "הורה" - לרבות הורה חורג.
2. מוסד ציבורי יהא רשאי לבקש הקצאת קרקע למטרות כאמור אם יתמלאו כל התנאים הבאים:
(א) לא ניתן להקצות למוסד הציבורי קרקע בתחום שטחי ההפרשה לצרכי ציבור לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
(ב) המוסד הציבורי -
(1) הוא עמותה או בבעלות של עמותה רשומה לפי חוק העמותות, התש"ם-1980, או הקדש ציבורי;
(2) בתקנון נקבע שאינו מיועד לשאת רווחים ופעולותיו מכוונות אך ורק לקידום מטרה ציבורית;
(3) שירותיו ניתנים חינם, או בתשלום המשמש לכיסוי הוצאותיו בלבד;
(4) הכנסותיו אינן מתחלקות כפירות לאדם או לגוף כלשהו;
(5) בתקנונו נקבע שבעת פירוקו יועבר נכסיו לעמותה בעלת מטרות דומות או למדינה; שינוי סעיף כזה בתקנות המוסד יהיה טעון הסכמת המינהל.
3. קרקע אשר הוקצתה למוסד ציבורי לפי החלטה זו ויעודה שונה בתוך תקופת החכירה - יחוייב המוסד בעת שיבקש לשנות את השימוש בקרקע לשימוש שעל פי היעוד החדש, לשלם בשל שינוי כאמור תשלום מלא של הפרשי ערך הקרקע בין שווי הקרקע ערב השינוי לשוויה קרקע לאחר השינוי.
4. קרקע אשר הוקצתה למוסד ציבורי לפי החלטה זו והשימוש שנעשה בה שונה מהשימוש שנתבקש בבקשה המקורית שאושרה - יחוייב המוסד להחזיר את הקרקע והחזקה בה למינהל; אם יחליט המינהל שאין לו ענין בקבלת הקרקע חזרה יחוייב המוסד לשלם מלוא הפרשי ערך הקרקע בין שווי הקרקע לפי שימושה הקודם לשוויה בשימושה החדש, ובלבד שהצעת המינהל תאושר בידי הועדה למוסדות ציבור.
5. מוסד ציבורי המבקש הקצאת קרקע למטרה ציבורית יגיש בצירוף לבקשתו את המלצת השר או מי שהוא הסמיכו, ואשר במסגרת תחום אחריות משרדו נמצאת פעילותו של המוסד הציבורי.
6. קרקע למוסד ציבורי תוקצה רק אם יועדה למטרה שבתכנית בנין עיר מאושרת.
7. המוסד הציבורי ישלם למינהל בעד הקרקע דמי חכירה ראשוניים בשיעורים אלה: (תיקון: תשנ"ב)
(א) באזור פיתוח ישלם המוסד דמי חכירה ראשוניים מערך הקרקע שיקבע השמאי הממשלתי בשיעור כפי שמשלם יזם במסגרת תכנית בנה ביתך לאותו אזור ואשר ייחשב לדמי חכירה ראשוניים מהוונים בשיעור 91%;
(ב) בשאר אזורי הארץ ישלם המוסד דמי חכירה ראשוניים מהוונים בשיעור 91% מערך הקרקע, כפי שיקבע השמאי הממשלתי.
(ג) רצה המוסד הציבורי לשלם דמי חכירה שנתיים בלבד, יגבה ממנו המינהל 5% דמי חכירה שנתיים מערך הקרקע כפי שיקבע השמאי הממשלתי.
8. הוראת מעבר: על עיסקות שאישרה הועדה למוסדות ציבור של מועצת מקרקעי ישראל שטרם נחתמו ואשר יש מחוייבות משפטית לחתום עליהן באותם התנאים, יחולו
התנאים כפי שקבעה הועדה למוסדות ציבור.
9. החלטה זו מבטלת כל החלטות קודמות של המועצה בנושא זה.
_________________________________
1 י"פ תשמ"ה, 2250; תשמ"ו, 2764; תשנ"ב, 4020.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ