אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> החלטה בדבר הקמת ועדת ביקורת

החלטה בדבר הקמת ועדת ביקורת

החלטה בדבר הקמת ועדת ביקורת 1
מועצת מקרקעי ישראל, בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך-1960, לפקח על פעולות מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל), מחליטה על הקמת ועדת משנה - ועדת ביקורת; ההרכב, הסמכויות ונהלי העבודה של ועדת הביקורת יהיו כדלקמן:
1. הרכב הועדה:
בועדה יהיו חמישה חברים, כולל היושב ראש וממלא מקומו.
מוזמנים קבועים:
מנהל המינהל; המבקר הפנימי של המינהל.
2. סמכויות:
תפקידיה וסמכויותיה של הועדה הן:
א. לפקח על ביצוע המדיניות הקרקעית כפי שנקבעה בהחלטות המועצה;
ב. לוודא קיום בקרה וביקורת יעילה במינהל;
ג. לדון במימצאים שהועלו בידי מבקר המדינה, המבקר הפנימי או גוף המוסמך לערוך ביקורת על המינהל;
ד. במסגרת ביצוע עבודתה תוכל הועדה להזמין כל אדם להופיע בפניה ולבקש להמציא לה כל מסמך כפי שתמצא לנכון;
ה. לדווח למועצה על כל נושא שבטיפולה לרבות נושאים שהועברו לבדיקתה בידי המועצה ועל התקדמות הטיפול בכל אחד מהנושאים;
ו. הועדה תמליץ למועצה ולמינהל על נקיטת צעדים לתיקון הליקויים שנתגלו ולמניעת הישנותם;
ז. ועדת הביקורת רשאית להמליץ שנושאים מסוימים יכללו בתכנית העבודה של יחידת הביקורת הפנימית.
3. נהלי עבודה:
א. המבקר הפנימי יציג בפני הועדה את תוכנית העבודה לשנה הקרובה כפי שאושרה בידי מנהל המינהל, כולל הצגת יעדיה;
ב. המבקר הפנימי ידווח לועדה מזמן לזמן, ככל שיידרש, על פעילות יחידת הביקורת ועל התקדמות בנושאים שבטיפולו; דיווחים אלה יהיו בידיעת מנהל המינהל.
ג. אם יש בממצאים משום סטיה מהמדיניות או שהינם בניגוד להחלטות המועצה - ידווח המבקר לועדה;
ד. לועדה ימונה מרכז אשר יטפל, בין היתר, בנושאים הבאים:
(1) יזמן את ישיבות הועדה כפי שיקבע;
(2) יביא בפני הועדה נושאים, ממצאים, תשובות המבוקרים, תיקון הליקויים וכל חומר הקשור לנושא;
(3) יערוך פרוטוקול מדיוני הועדה ויפיצו לחברי הועדה ולכל גורם הנוגע בדבר;
(4) יעקוב אחר ביצוע החלטות הועדה.
4. דיווח:
א. אחת לתקופה שתקבע המועצה תדווח הועדה למועצה על סיכומיה והמלצותיה.
ב. לפי שיקול דעת יושב ראש הועדה תדווח הועדה למועצה על מקרים שבהם היו ממצאים מהותיים שטרם תוקנו (דיווח על המלצות שלא בוצעו).
5. מנין חוקי:
שלושה מבין חברי הועדה יהוו מנין חוקי ובלבד שאחד מהם הוא יושב ראש הועדה או מי שמונה בידי המועצה לממלא מקום היושב ראש.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ג, 3850.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ