אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> החלטה בדבר הנחות במחירי קרקע לעידוד בניה למגורים

החלטה בדבר הנחות במחירי קרקע לעידוד בניה למגורים

החלטה בדבר הנחות במחירי קרקע לעידוד בניה למגורים 1
מודיעים בזה כי מועצת מקרקעי ישראל (להלן - המועצה) בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה בישיבתה ביום ד' באדר התשנ"א (18 בפברואר 1991) להפחית את מחירי הקרקע בכל איזורי הארץ במטרה לעודד את הבניה למגורים כלהלן:
1. הנחות מיוחדות
(א) ההפחתה תהיה עד כדי מחצית מערכי הקרקע באיזורים שבהם היתה עליה ניכרת במחירי קרקע, והיא מוגבלת לתקופה של שנתיים.
(ב) יורחב היקף ההנחות שכבר קיימות בהחלטות המועצה לגבי אזורים גיאוגרפיים ושכונות בישובים עירוניים, לאיזורים נוספים.
(ג) ההנחות ממחירי הקרקע יחולו על פרוגרמת משרד הבינוי והשיכון, הקצאת קרקע לעמותות ותכניות לבניה עצמית, וכן בהקצאת קרקע למגורים בפטור ממכרז.
2. טבלאות מחירי קרקע
טבלת שומה ומחירי בניה למגורים תיקבע בידי ועדה מקצועית כאמור בסעיף 7 (להלן - טבלת המחירים) ותשמש בסיס לקביעת מחירי הקרקע ותשלום ערך דמי החכירה המהוונים, ולא תהיה זכות ערעור עליהם לכל גורם שהוא.
3. שומה לפי מ"ר מבונה
(א) החישוב בטבלת המחירים הינו על פי שטח לבניה במ"ר; לענין זה, "שטח לבניה" - שטח לרישוי על פי תב"ע וכאשר זו אינה מפרטת את השטח לרישוי - כל השטחים המקורים, להוציא: מרתף, מקלט, חניה מקורה וקומת עמודים שגובהה אינו עולה על 2.20 מטרים.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) -
(1) בבניה רוויה בפרוגרמת משרד הבינוי והשיכון יחושב שטח הבניה במ"ר לפי המצויין בהמלצת משרד הבינוי והשיכון לפטור ממכרז;
(2) בבניה הנמוכה באיזורים כפריים יגבה המינהל דמי חכירה מהוונים לפי תכנית הבניה שיגיש החוכר או על פי גודל מבנה המגורים הקיים, לפי הענין, ואולם בכל מקרה לא יפחת הבסיס לחישוב הסכום שייגבה לפי פסקה זו ממאה מ"ר מבונים ליחידת מגורים.
4. שומות לפי סוג הבניה
(א) השומה בטבלת המחירים חושבה למ"ר מבונה בבנין מגורים, בבניה רוויה;
(ב) השומה הבסיסית תוכפל במקדם לפי סוג הבניה כמפורט להלן:
(1) בניה רוויה לפחות 4 יחידות ב-2 קומות כאשר דירה אחת היא מעל הדירה השניה - מקדם 1.0;
(2) בניה טורית - החל מ-3 יחידות דיור צמודות קרקע ומעלה (שאינן בנויות אחת מעל השניה) - מקדם 1.4;
(3) בניה דו-משפחתית - 2 יחידות דיור על מגרש אחד (נפרדות או אחת בנויה על השניה) - מקדם 1.8;
(4) בניה חד-משפחתית - יחידה בודדת על מגרש - מקדם 2.0;
(5) בניה למגורים משולבת עם מסחר - מגרש אחד שעליו ניתן לבנות יחידות דיור למגורים, כאשר בקומות התחתונות מאפשרת תב"ע בניה מסחרית - מקדם 1.8;
(6) בניית מוסדות ציבור - כמשמעותם בהחלטות המועצה הקיימות - מקדם 0.7.
5. התחלה מזורזת של הבניה - תנאי
תנאי להפחתה במחיר לפי שומה הוא התחייבות להתחלת בניה תוך תקופה של ארבעה חודשים מיום חתימת הסכם עם משרד הבינוי והשיכון או במסגרת הפרוגרמה או חתימה על הסכם עם המינהל.
כהתחלת בניה תיחשב יציקת יסודות; במידה של אי עמידה בלוח הזמנים על המתחייב, יגבה המינהל את ערך הקרקע המלא על פי הערכת השמאי; המינהל רשאי לבטל התקשרותו להקצאת קרקע בשל אי עמידה בלוח הזמנים.
6. קשר בין הפחתת מחיר הקרקע ומחיר המכירה של דירות בפרוגרמת משרד הבינוי והשיכון
ההנחה במחיר הקרקע במסגרת פרוגרמת משרד הבינוי והשיכון ניתנת בתנאי שמחיר המכירה של דירה בשוק החופשי לא יעלה על 10% ממחיר התחייבות הרכישה של משרד הבינוי והשיכון.
7. החלפת טבלת המחירים ועדכונה
(א) טבלת המחירים תעובד מחדש מדי שנה בידי ועדה מקצועית בהרכב זה:
(1) נציג מינהל מקרקעי ישראל - יושב ראש;
(2) נציג משרד הבינוי והשיכון;
(3) נציג הקרן הקיימת לישראל;
(4) נציג משרד האוצר;
(5) שמאי מוסמך.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) תעודכן טבלת המחירים גם בתוך תקופה כאמור -
(1) לענין מחירים -
(א) מדי חודש - לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן;
(ב) מדי ששה חודשים - לפי הצורך.
(2) לענין הוספת אתרים בהתאם להתפתחות תכניות הקצאת הקרקע של המינהל.
(ג) הועדה המקצועית תביא לידיעת הועדה לקרקע עירונית של המועצה שינויים בטבלת המחירים.
8. מכרזים להקצאת קרקע למרבה במחיר
מכרזים להקצאת קרקע למרבה במחיר יהיו ללא מחיר מינימום; שמאי המינהל ישתתף בועדת המכרזים לצורך בדיקת סבירות ההצעות של המשתתפים במכרז; המינהל לא חייב לקבל הצעות כשהמחיר המוצע אינו סביר לדעת ועדת המכרזים.
9. תוקף ההחלטות על הפחתת מחירי הקרקע
הוראות החלטה זו לענין מחירים מופחתים יחולו על -
(1) הקצאות קרקע שטרם הגיעו לשלב חתימת הסכם פיתוח ותשלום;
(2) המלצות להקצאת קרקע במסגרת פרוגרמת משרד הבינוי והשיכון שהגיעו למינהל החל ביום 1 באפריל 1990; מה שיחייב החזרת הפרשי תשלום ליזמים ובונים ששילמו בעד הסכמי פיתוח במסגרת פרוגרמת משרד הבינוי והשיכון לשנת 1990, ובלבד שלפי אישור משרד הבינוי והשיכון הוחל בבניה לפי לוח הסימנים שנקבע בעת ההקצאה וקויימו הוראות סעיף 6, והכל בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת לתקציב הנדרש להחזרים כאמור.
(3) בניה עצמית במסגרת בנה ביתך לגבי עסקות שאושרו אחרי יום 19 בספטמבר 1990.
10. החלטה זו -
(1) מבטלת את החלטה מס' 477 מיום 20.11.90 בענין הנחות במחירי קרקע לעידוד בניה למגורים;
(2) אינה מבטלת החלטות מועצה אחרות שבתוקף בדבר הנחות במחירי קרקע, ואולם במקרה של סתירה בין החלטות כאמור להחלטה זו, יחולו הוראות החלטה זו.
_________________________________
1 י"פ תשנ"א, 2027.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ