אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> החלטה בדבר החכרת משנה לצרכי מפעל של קיבוצים, מושבים שיתופיים, מושבי עובדים וכפרים שיתופיים (750)

החלטה בדבר החכרת משנה לצרכי מפעל של קיבוצים, מושבים שיתופיים, מושבי עובדים וכפרים שיתופיים (750)

החלטה בדבר החכרת משנה לצרכי מפעל של קיבוצים, מושבים שיתופיים, מושבי עובדים וכפרים שיתופיים (750) 1
מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום ז' באדר התשנ"ו (27 בפברואר 1996) כדלקמן:
1. בהחלטה זו -
"החלטה 717" - החלטת המועצה מס' 717 מיום 2 ביולי 1995;
"החלטה 441" - החלטת המועצה מס' 441 מיום 8 בפברואר 1990;
"הישוב" - אגודת קיבוץ, מושב שיתופי, מושב עובדים או כפר שיתופי;
"השטח" - השטח המיועד למפעל שהוקצה לישוב או לתאגיד שבשליטתו על פי החלטות 717 או 441;
"תאגיד" - תאגיד בשליטת הישוב, כמשמעו בהחלטה 717.
2. על אף האמור בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 717 ו-441 יהיה ישוב רשאי להחכיר את השטח המיועד למפעל בחכירת משנה בתנאים אלה:
(א) חוכר המשנה יהיה תאגיד בשליטת הישוב;
(ב) אם טרם נעשה כן, יופרד השטח משטח המשבצת של הישוב ויחתם לגביו חוזה חכירה נפרד;
(ג) הוראות החלטה 717 יחולו על הישוב כחוכר ראשי ועל התאגיד כחוכר המשנה גם יחד;
(ד) הישוב יהיה רשאי להחכיר את השטח בחכירת משנה רק לאחר שיחתום על חוזה החכירה. רישום זכויות חכירת המשנה בלשכת רישום המקרקעין על שם התאגיד יעשה רק לאחר רישום זכויות החכירה של הישוב;
(ה) תקופת חכירת המשנה לא תעלה על יתרת תקופת החכירה שבחוזה עם הישוב ולכל היותר 30 שנה.
(ו) הישוב ימציא למינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל), העתק של חוזה חכירת המשנה ואת כל המסמכים הקשורים בחכירת המשנה; מודגש בזה כי המצאת החוזה והמסמכים, כאמור לעיל, לא תיחשב כהסכמת המינהל לחכירת המשנה, אלא אם הסכמה זו ניתנה במפורש בכתב ומראש;
(ז) חוזה חכירת המשנה לא יסתור הוראה מהוראות חוזה החכירה שבין הישוב והמינהל. בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזים השונים, יחולו הוראות החוזים שבין המינהל לישוב.
(ח) כל הפרה של הוראה מהוראות חוזה החכירה או חוזה חכירת המשנה, תיחשב הפרה של החוזה עם המינהל, והמינהל יהיה זכאי לבטל את החוזים ולהשיב לרשותו את השטח לאלתר.
(ט) הישוב והתאגיד לא יהיו רשאים להעביר לאחר את זכויות חכירת המשנה, או כל זכות אחרת בשטח, אלא באישור המינהל מראש ובכתב.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ו, 4630.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ