אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הוראות מס ערך מוסף (פטור מחובת הובלת טובין בייצור עם חשבונית או תעודת משלוח) (הוראת שעה), התשס"ז-2007

הוראות מס ערך מוסף (פטור מחובת הובלת טובין בייצור עם חשבונית או תעודת משלוח) (הוראת שעה), התשס"ז-2007

הוראות מס ערך מוסף (פטור מחובת הובלת טובין בייצור עם חשבונית או תעודת משלוח) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 129(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן - החוק), אני קובע הוראות אלה:
1. הגדרות
בהוראות אלה -
"המנהל" - לרבות מי שהמנהל אצל לו מסמכויותיו לפי הוראות אלה;
"העתק מאושר" - העתק מתאים למקור המאומת בידי ממונה אזורי במשרד מס ערך מוסף שרשום בו העוסק לפי תקנה 2(א)(1) לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976;
"טובין בייצור" - טובין, שבמועד העברתם לאזור, טרם הסתיים ייצורם ועוסק העבירם לאזור לשם השלמת שלב בייצורם טרם החזרתם לשטח מדינת ישראל, לרבות חלקיהם;
"ייצור" - כהגדרתו בתוספת א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973;
"תעודת מעבר טובין בייצור" - תעודת משלוח לפי סעיף 8 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, שכלולים בה הפרטים בנוסח שבתוספת.
2. בקשה לפטור
(א) עוסק שאין ביכולתו לקבל עובר להובלת טובין בייצור חשבונית שהוצאה כדין באזור בידי עוסק הרשום שם לפי הדין המקביל לחוק (להלן - חשבונית P), לפי סעיף 129 לחוק, או שיש בהשגתה או המצאתה כדי להכביד הכבדה ניכרת על פעילות העוסק רשאי להגיש למנהל בקשה לפטור (להלן - הבקשה).
(ב) הבקשה תוגש בכתב לגובה מכס מעברים ותפרט את פרטי העוסק המלאים ואת מסכת העובדות שבשלה מבוקש הפטור.
3. תעודת הפטר
(א) בבואו להכריע בבקשה יביא המנהל בחשבון, בין השאר, את משך הפעילות ותכיפות העברת הטובין בייצור בין העוסק הישראלי לעוסק פלסטיני מסוים וכן את ערך הטובין בייצור וכמותם.
(ב) הוכח להנחת דעת המנהל, לאור פירוט העובדות בבקשה, כי אין העוסק יכול לקבל עובר למועד הובלת הטובין בייצור חשבונית P, או כי יש בהשגתה או המצאתה כדי להכביד הכבדה ניכרת על פעילות העוסק, רשאי המנהל לפטור את העוסק מחובת הצגת חשבונית P, לזמן קצוב, בהתאם לתנאי הוראות אלה.
(ג) ניתן לעוסק פטור כאמור בסעיף קטן (ב), יעניק לו המנהל תעודה המעידה על כך (להלן - תעודת הפטר).
(ד) תעודת הפטר תהיה ממוספרת ומוגבלת לעוסק מקבל הפטור ולמעבר מסוים.
4. תנאים לפטור
הפטור יינתן בהתקיים תנאים אלה:
(1) במעמד הובלת טובין בייצור במעבר מן האזור לשטח מדינת ישראל ימסור העוסק לעובד רשות המסים תעודת מעבר טובין בייצור מקורית והעתק מאושר של תעודת ההפטר.
(2) תעודות מעבר טובין בייצור ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים נפרדת.
5. חובת הגשת חשבונית
(א) בטובין בייצור שלגביהם ניתנה לעוסק תעודת הפטר לפי הוראות אלה, יגיש העוסק לגובה מכס מעברים חשבונית P בתוך עשרה ימים אחר תום כל חודש או עם העברת הטובין בייצור מן האזור לישראל בסוף כל שלבי הייצור באזור לפי המאוחר; חשבונית זו תכלול את מלוא הערך המוסף של כל שלבי הייצור בשטחי הרשות הפלסטינית עד מועד הגשת החשבונית.
(ב) הוכח להנחת דעתו של המנהל כי עוסק אינו יכול לעמוד בתנאי הזמן הנקוב בסעיף קטן (א) רשאי המנהל לקבוע לאותו עוסק מועד אחר להגשת חשבונית P.
6. הגבלת תעודת מעבר
תעודת מעבר טובין בייצור לא תשמש לניכוי מס תשומות בהתאם לסעיף 38 לחוק.
7. תוקף
תוקפן של הוראות אלה שנה מיום פרסומן.
תוספת
(סעיף 1)
תעודת מעבר טובין בייצור
מספר
תעודת מעבר טובין בייצור במקום חשבונית "P" - לפי תעודת הפטר מספר שתוקפה מיום עד יום
מסמך זה אינו משמש לניכוי מס תשומות בהתאם לסעיף 38 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975
שם העוסק הישראלי
מספר עוסק ..

טלפון ..
כתובת .

שם העוסק הפלשתיני
מספר עוסק*

טלפון.
כתובת .


* לפי הרישום במינהל המס הפלסטיני.
פרטים
כמות
מחיר ליחידה
סך כל סכום בשקלים חדשים

סך הכל מחיר
תאריך חתימה
_________________________________
1 ק"ת תשס"ז, 733.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ