אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות), תש"ם-1980

הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות), תש"ם-1980

הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות), תש"ם-1980 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, ולאחר התייעצות עם הועדה, אני מורה לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ה, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשס"ו)
(1) בהוראות אלה -
"הוראות הנזילות" - הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל"א-1971;
"עודף נזילות" - הסכום בו עולה הנזילות בפועל של תאגיד בנקאי על נזילות החובה שלו לגבי אחד הסוגים של נכסים נזילים המוניים בסעיף 2;
"גרעון נזילות" - הסכום בו קטנה הנזילות בפועל של תאגיד בנקאי מנזילות החובה שלו לגבי אחד הסוגים של נכסים נזילים המנויים בסעיף 2.
"חודש נזילות" - התקופה שתחילתה ביום חמישי האחרון בכל חודש קלנדרי וסופה ביום רביעי האחרון בחודש הקלנדרי שלאחריו, אולם אם יום רביעי האמור חל ביום האחרון בחודש הקלנדרי תחל התקופה הבאה ביום חמישי שלמחרתו ותסתיים ביום רביעי האחרון של החודש הקלנדרי שבו החלה.
"ריבית בנק ישראל" - שיעור הריבית המרבי או המזערי, לפי הענין, שנקבע בידי בנק ישראל בתחילת כל חודש נזילות, במכרזי הפיקדונות או ההלוואות, לפי הענין, שעורך בנק ישראל לתאגידים הבנקאיים.
2. חישוב לפי סוג הנכסים הנזילים (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ה, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ח)4, 3
חישוב הריבית על גרעונות נזילות ייעשה בנפרד לגבי כל אחד מסוגי הנכסים הנזילים, כלהלן:
(1) נכסים נזילים במטבע ישראלי לפי סעיף 10 להוראות הנזילות ולפי סעיף 20 לאותן הוראות;
(2) נכסים נזילים במטבע ישראלי המוחזקים לפי הוראת המעבר האמורה בסעיף 13(2) להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994;
(3) - (4) (בוטלו)
(4א) נכסים נזילים במטבע חוץ בפקדונות (פמ"ח) עובר ושב לפי סעיף 20 להוראות הנזילות;
(4ב) (בוטל)
(5) - (5א) (בוטלו)
(6) - (9) (בוטלו)
3. תקופת החישוב (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ח)4, 3
(א) חישוב ריבית על גרעונות בנזילות לפי הוראות אלה, ייעשה על בסיס ממוצע של גרעונות הנזילות ועודפי הנזילות לגבי כל אחד מסוגי הנכסים הנזילים המנויים בסעיף 2, במשך תקופה של חודש נזילות.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)(4), אם עלה גרעון הנזילות של תאגיד בנקאי בשבוע מסויים, על 40% מנזילות החובה שלו במטבע ישראלי או על 15% מנזילות החובה שלו בפקדונות במטבע חוץ (להלן - הגרעון החורג), לא יובא הגרעון החורג בחשבון לצורך החישוב הממוצע כאמור באותו סעיף.
4. שיעורי ריבית (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ח, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ד, תשס"ו)3
(א) תאגיד בנקאי ישלם לבנק ישראל ריבית בשיעור של 4% לשנה נוסף על ריבית בנק ישראל, על גרעון בנזילות, לרבות על הגרעון החורג כמשמעותו בסעיף 3(ב), לגבי כל אחד מסוגי הנכסים הנזילים.
(ב) - (ד) (בוטלו)
5. תשלום ריבית (תיקון: תשמ"ה)
(א) ריבית לפי הוראות אלה תשולם לבנק ישראל במטבע ישראלי.
(ב) תאגיד בנקאי חייב לשלם ריבית לפי הוראות אלה מיד עם מסירת הודעה על כך לתאגיד הבנקאי מאת בנק ישראל.
6. ביטול
הוראות בנק ישראל (קביעת שיעורי ריבית על גרעונות בנכסים נזילים), תשל"א-1971 - בטלות.
7. תחילה
תחילתן של הוראות אלה ביום כ"ח בטבת תש"ם (17 בינואר 1980).
תוספת (בוטלה) (תיקון: תשמ"ח)
______________________________
1 ק"ת תש"ם, 884, 1997; תשמ"א, 351; תשמ"ב, 248, 818, 928, 1328; תשמ"ג, 87, 240, 600, 748, 832; תשמ"ד, 774, 1956; תשמ"ה, 675, 1876; תשמ"ו, 439, 903; תשמ"ח, 276, 324; תשמ"ט, 54, 1050; תש"ן, 585, 1298; תשנ"א, 701; תשנ"ב, 467; תשנ"ד, 730; תשנ"ה, 458, 496; תשנ"ח, 210, 326; תשס"ו, 840.
2 לגבי חישוב עומק הגרעון בנכסים נזילים במטבע ישראלי לפי הפרק השני להוראות הנזילות, תחושב נזילות החובה מבלי להביא בחשבון את ההפחתות לפי סעיף 8 להוראות הנזילות.
3 תקנה 4 להוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות) (תיקון), התשנ"ד-1994 (ק"ת תשנ"ד, 730) קובעת לגבי תיקון סעיפים 2, 3 ו-4:
"4. תחילה
(א) תחילתן של הוראות אלה ביום י"ט בניסן התשנ"ד (31 במרס 1994).
(ב) הנגיד או מנהל המחלקה המוניטרית בבנק ישראל יהיו רשאים להורות על דחיית תחילתן של הוראות סעיפים 1(1), 2(1) ו-3, לגבי תאגיד בנקאי פלוני, למועד שלא יאוחר מיום כ"ו בטבת התשנ"ה (29 בדצמבר 1994)".
4 תקנה 3 להוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות) (תיקון מס' 2), התשנ"ה-1995 (ק"ת תשנ"ה, 496) (להלן - ההוראות המתקנות) קובעת תחילתן של סעיפים 2 ו-3 שתוקנו לפי ההוראות המתקנות ביום 26.1.1995.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ