אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעת שיווק פרי הדר, התשנ"א-1991

הודעת שיווק פרי הדר, התשנ"א-1991

הודעת שיווק פרי הדר, התשנ"א-1991 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מועצה לשיווק פרי הדר) (הוראת שעה), התשנ"א-1991, ולפי תקנות פרי ההדר (סמכויות מועצת השיווק), התש"ט-1949, וסעיף 74 לתכנית לשיווק פרי הדר, התשמ"ה-1985 (להלן - התכנית), מודיעה המועצה לשיווק פרי הדר לאמור:
1. הוצאה מתחולת התכנית ותנאים
המועצה מוציאה את כל הזנים, המינים והסוגים של פרי הדר, כמשמעותו בתכנית, מכל הוראות התכנית הנוגעות לשיווק בשוק המקומי, ומתירה את שיווקם והובלתם לשוק המקומי בהגבלות ובתנאים המפורטים להלן:
(1) לא יוביל אדם פרי הדר בכמות העולה על מאה פירות שלמים אלא אם הפרי מלווה בתעודת משלוח מטעם המועצה לשיווק פרי הדר ערוכה לפי הטופס שבתוספת (להלן - תעודת משלוח), כשכל פרטיו מלאים;
(2) תעודת המשלוח תוצא על ידי חותם תעודת המשלוח, ותמולא במקור ובשני העתקים, מקור התעודה יתלווה לפרי. ההעתקים יישמרו אצל מוציא תעודת המשלוח, כל עוד הוראות הודעה זו בתוקף.
2. תחילה
תחילתה של הודעה זו שלושה ימים מיום פרסומה.
תוספת2
המועצה לשיווק פרי הדר
תעודת משלוח פרי הדר
מס' תעודה
תאריך
שם מוציא התעודה
כתובת מוציא התעודה
מס' ת"ז/תאגיד של מוציא התעודה
שם הפרדסן ממנו התקבל הפרי כתובת הפרדסן
כתובת מקום העמסת הפרי (פרדס או ביא"ר)
שעת יציאה מס' רכב מוביל
יעד הפרי (המשלוח)
הזן סוג אריזה כמות משקל משוער

חתימת מוציא התעודה
______________________________
1 (א) ק"ת תשנ"א, 781.
(ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע:
"76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג)
(א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6.
(ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ