אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעת הסיוע המשפטי, התשס"ט-2009

הודעת הסיוע המשפטי, התשס"ט-2009

הודעת הסיוע המשפטי, התשס"ט-2009 1
בתוקף סמכותי לפי תקנה 11א(ג) לתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג-1973 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:
1. עדכון סכומים בהוראת השעה
עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2008 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2007, נוסח תקנות 1א ו-3א(א), התוספת הראשונה וסעיפים 1 ו-2 של התוספת השניה לתקנות, כתיקונן בתקנות הסיוע המשפטי (הוראת שעה), התשס"ג-2003 (להלן - הוראת השעה), החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), היא מפורטת כדלהלן:
1א. אגרת השתתפות
מי שראש הלשכה החליט בענינו בחיוב, כאמור בתקנה 3 (להלן - המבקש), ישלם ללשכה לסיוע משפטי אגרת השתתפות כמפורט להלן:
בשקלים חדשים
(1) מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית
הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 60
(2) מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום
המקנה זכאות לסיוע משפטי 121
3א. תשלום אגרת השתתפות
(א) לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 32 שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה 3, ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות.

תוספת ראשונה
(תקנה 6(3))
(א) שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד שהסכום לא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
(ב) שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפט.
(ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 363 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.
(ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 543 שקלים חדשים למבקש אחד.
תוספת שניה
1. (א) בסעיף זה, "בית משפט" - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן (ב).
(ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(א)(3), יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים כמפורט להלן:
(1) (א) בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית דין אזורי לעבודה, בית הדין הארצי לעבודה, בית המשפט העליון (התרת נישואין, בקשות בפני רשם בית המשפט העליון):

לימוד ענינו של מבקש

דיון מוקדם/קדם משפט
ישיבה ראשונה להוכחות

ישיבה נוספת

סיכומים בכתב
ישיבה לשמיעת פסק דין, ישיבה לאישור הסכם, ישיבה שלא מתקיימת

תביעה
898
372
446
372
372
150

הגנה
898
372
446
372
372
150

המרצות
372
226
226
226
226
150

הודעת צד ג'
372
226
226
226
226
150


(ב) דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום בכמה תביעות או המרצות בין אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר בטבלה שלעיל.

(2) (א) בית משפט לעניני משפחה:


לימוד ענינו של מבקש

דיון מוקדם/קדם משפט
ישיבה ראשונה להוכחות

ישיבה נוספת

סיכומים בכתב
ישיבה לשמיעת פסק דין, ישיבה לאישור הסכם, ישיבה שלא מתקיימת

תביעה בתיק
עיקרי
898
372
446
372
372
150

הגנה
898
372
446
372
372
150

המרצות
372
226
226
226
226
150

הודעת צד ג'
372
226
226
226
226
150


(ב) דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום בכמה תביעות או המרצות בין אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר.
(ג) בקשות לפטור מתשלום אגרת בית משפט המוגשות בתיק העיקרי, בתיקי משנה ובבקשות ביניים, יראו אותן כבקשה אחת לצורך חישוב שכר טרחה.
(ד) כל תביעה נוספת בתיק העיקרי במהלך שלושה חודשים מיום הגשת התביעה הראשונה בתיק העיקרי, תיחשב לצורך תשלום שכר טרחה, כלימוד ענינו של מבקש בהמרצה.
(3) בית דין רבני אזורי ובית הדין הרבני הגדול:
לימוד ענינו של מבקש
ישיבה
סיכומים בכתב
ישיבה לשמיעת פסק דין או החלטה,
ישיבה לאישור הסכם, ישיבה שלא מתקיימת

746
296
296
118


(4) הוצאה לפועל:
בקשה לביצוע פסק דין, טענת "פרעתי", איחוד תיקים
בקשה להוצאה לפועל, למעט בקשה מסוג דחיית דיון, הזמנת עדים
הופעה בפני ראש ההוצאה
לפועל או בפני מי מטעמו

372
296
296


(5) בית המשפט העליון:

הגשת בג"צ
לימוד ענינו של מבקש
ישיבה

בג"צ
2,984

1,043

ערעור

1,192
1,043

בקשת רשות ערעור

1,043
898


(6) פעולות נוספות בכל הערכאות:
הודעה/ תגובה/ בקשה (בלא תצהיר תומך)
ביקור במקום על פי צו בית משפט/ בית דין
או על פי הוראת ראש הלשכה
מסירה אישית
בתוך העיר
מסירה אישית
מחוץ לעיר
עריכת הסכם
תיקון הסכם לאחר חתימה

119
226
95
124
446
79


2. (א) מי שנתמנה לפי תקנה 4(א)(3) ליתן שירות, למעט שירות המפורט בסעיף 1(ב), יקבל שכר טרחה כמפורט להלן:
טור א' טור ב'
השירות בשקלים חדשים
(1) התייעצות רגילה שאינה מצריכה מסמכים 150
(2) התייעצות רגילה עם בדיקת מסמכים 296
(3) חוות דעת בכתב (כולל התייעצות) 446
(4) מכתב התראה 52
(5) עריכת תצהיר 150
(6) הרשאה כללית, רגילה, או בלתי חוזרת 150
(ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, יקבל שכר טרחה לפי הקבוע בו.
2. עדכון סכומים בתקנות ערב תחילתה של הוראת השעה (שולב בתקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973 לעיל.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ט, 356.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ