אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעת אגרות חקלאיות, התשס"ט-2009

הודעת אגרות חקלאיות, התשס"ט-2009

הודעת אגרות חקלאיות, התשס"ט-2009 1
בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), התשמ"א-1981, אני מודיע לאמור:
1. העלאת סכומי אגרות (תיקון: תשס"ח, תשס"ט)
בשל העליה במדד ישתנו החל ביום כ"ה בתשרי התשס"ב (1 באוקטובר 2002) סכומי האגרות הקבועות בתקנות שלהלן, לשיעורים המפורטים להלן לצדן:
(א) בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשל"ט-1979, בתקנה 19, בעד בדיקת התוצרת:
בשקלים חדשים
פרחים, לכל 10 פרחים או חלק מהם 0.02
אגוזי אדמה, לטונה 5.40
פירות, לטונה 13.50
ירקות, לטונה 13.50
תות שדה, למכל 0.19
(ב) בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו
(יצוא פרי הדר), התשל"ה-1975, בתקנה 27 -
(1) לכל מכל רגיל שנארז בו פרי הדר
לפי סולם הגדלים כאמור בתקנות 0.06
(2) בעד פרי בצובר מכפלה של 0.06
במספר המכלים
הרגילים שנכללים
באותו מכל צובר
(3) אגרת פיקוח על אריזה מחדש, לכל מכל פרי
שאושר לאריזה מחדש 0.11
(4) אגרת פיקוח על אריזה מחדש של מכל צובר מכפלה של 0.11
שאושר לאריזה מחדש במספר המכלים
הרגילים הנכללים
באותו מכל צובר
(ג) בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו
(אתרוגים), התשל"ד-1974, בתקנה 11 -
בעד בדיקת האתרוגים, לכל אתרוג 2.20
(ד) בתקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים),
התשכ"ט-1969, בתקנה 4 -
בעד רשיון 124.00
בעד העתק רשיון 42.50
בתקנה 9 -
בעד אישור 147.00
בעד העתק אישור 42.50
(ה) בתקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של
תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994 -
בתקנה 2(ד) - בעד היתר לעריכת ניסויים בתכשיר 860.00
בתקנה 3(ו), לכל בקשה 442.00
בתקנה 10 - אגרת רישום תכשיר 4,410.00
בתקנה 11(ב) - בעד חידוש תעודת רישום 492.00
בתקנה 19(ג) - עם הגשת בקשה להיתר יבוא
במסלול מקביל 1,750.00
בתקנה 19א(ב) - בעד חידוש היתר ליבוא
במסלול מקביל 192.00
בתקנה 19ב(ג) - עם הגשת בקשה להיתר מכירה 2,920.00
(ו) בתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים),
התשל"א-1970, בתוספת השישית, לענין
תקנה 17, אגרות בדיקה -
(1) משלוח המכיל חומר ריבוי זרעים וזרעי
בשקלים חדשים
תפוחי אדמה עד 20 ק"ג 34.00
לכל 10 ק"ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל
כולל של טונה אחת 0.81
לכל טונה נוספת או חלק ממנה, עד למשקל כולל
של 300 טונות 1.40
לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן 2.90
(2) משלוח המכיל חומר ריבוי וגטטיבי (למעט
תפוחי אדמה) - 20 ק"ג 34.00
לכל 10 ק"ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל
כולל של טונה אחת 1.30
לכל 100 ק"ג נוספים או חלק מהם 11.00
(3) משלוח שאינו מכיל חומר ריבוי -
מ-10 עד 100 ק"ג 34.00
לכל 100 ק"ג נוספים או חלק מהם, עד למשקל
כולל של טונה אחת 3.70
לכל טונה נוספת או חלק ממנה, עד למשקל
כולל של 100 טונות 0.70
לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן, עד למשקל
של 3,000 טונות 2.20
לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן 5.30
(ז) בתקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשירים
נובאקרון, אזודרין, סיאולן ומטאציל),
התשכ"ח-1968, בתקנה 3(ב), בעד מתן רשיון 35.00
(ח) בתקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון),
התשל"ב-1971, בתקנה 2(ד), בעד מתן רשיון 35.00
(ט) בתקנות הזרעים (מכירה), התשכ"ה-1964,
בתקנה 19 -
(1) בעד נטילת דוגמה 136.00
בעד נטילת דוגמה נוספת אצל אותו אדם
ובאותו מקום 60.00
(2) דוגמה מכמות הכוללת יותר מ-25 שקים,
תוספת לכל 5 שקים או חלק מהם שלמעלה מ-25 2.60
(י) בתקנות הזרעים (רשיונות מכירה),
התשכ"ח-1967, בתקנה 9, בעד מתן רשיון 970.00
(יא) בתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים
ומכירתם), התש"ך-1960 -
(1) בתקנה 30 - בעד אישור להפקה 970.00
(2) בחלק א' לתוספת, זרעי דגן -
בסעיף 13 - בעד הגשת בקשה, לדונם 3.00
בסעיף 14 - בעד אישור זרעים, לטונה -
זרעי יסוד או זרעים רשומים 45.50
זרעים מאושרים 37.00
בחלק א1 לתוספת, חיטה -
בסעיף 12 בעת הגשת בקשה לגידול זרעי חיטה 107.00
ועוד, בעבור כל דונם או חלקו 3.90
בסעיף 13 - בעד אישור זרעים מושבחים זרעי
יסוד, לטונה 54.00
בעד אישור זרעים מושבחים זרעים רשומים
ומאושרים, לטונה 28.00
(3) בחלק ב' לתוספת, סורגום מכלוא -
בסעיף 15 - בעד הגשת בקשה לאישור שדה
לזרעי יסוד ומאושרים -
שטח השדה עד 4 דונם - לשדה 95.00
שטח השדה מעל 4 דונם - לכל דונם נוסף 35.00
בסעיף 16 - בעד אישור זרעים -
זני מכלוא וקו עקר זכרי - לטונה 95.00
זרעי יסוד, לטונה 60.00
(4) בחלק ג' לתוספת, אגוזי אדמה -
בסעיף 16 - בעד אישור שדה, לדונם 9.20
בסעיף 17 - בעד אישור זרעים מושבחים, לטונה 257.00
(5) בחלק ד' לתוספת, כותנה -
בסעיף 13 - בעד אישור שדה, לדונם 4.50
בסעיף 14 - בעד אישור זרעים, לטונה 77.00
(6) בחלק ה' לתוספת, תפוחי אדמה -
בסעיף 29 - בעד בדיקה של שדה, לדונם 9.20
בסעיף 30 - בעד אישור זרעים, לטונה 77.00
(7) בחלק ו' לתוספת, תירס -
בסעיף 22, בעד רישום שדה,
בשטח שאינו עולה על 4 דונם 95.00
בשטח שעולה על 4 דונם, לכל דונם נוסף 35.00
בסעיף 23 - בעד אישור זרעים, לטונה 95.00
(8) בחלק ז' לתוספת, עגבניות -
בסעיף 19 - בעד בדיקת שדה, לדונם 54.00
בסעיף 20 - בעד אישור זרעים, לטונה 3,450.00

בשקלים חדשים
(9) בחלק ח' לתוספת, תלתן אלכסנדרוני -
בסעיף 18 - בעד אישור שדה, לדונם 3.60
בסעיף 19 - בעד אישור זרעים, לטונה 95.00
(10) בחלק ט' לתוספת, אספסת תרבותית -
בסעיף 18 - בעד אישור שדה, לדונם 3.60
בסעיף 19 - בעד אישור זרעים, לטונה 95.00
(11) בחלק י' לתוספת, חסה -
בסעיף 15 - בעד בדיקת שדה, לדונם 42.50
בסעיף 16 - בעד אישור זרעים, לקילוגרם 15.00
(12) בחלק י"א לתוספת, מלון -
בסעיף 17 - בעד בדיקת שדה, לדונם 9.20
בסעיף 18 - בעד אישור זרעים, לטונה 700.00
(13) בחלק י"ב לתוספת, עשב רודוס -
בסעיף 15 - בעד בדיקת שדה, לדונם 23.00
בסעיף 16 - בעד אישור זרעים, לטונה 560.00
(14) בחלק י"ג לתוספת, מלפפונים -
(א) בעד אישור שדה, לדונם 13.50
(ב) בעד אישור זרעים, לטונה 820.00
(יב) בתקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם),
התשכ"ד-1964, בתוספת הראשונה -
בחלק ב', שתילי הדר, בסעיף 10 - בעד סימון עץ 45.50
בחלק ג' - שתילי ורדים, בסעיף 14 - בעד כל
שתיל שנכלל בתעודת משלוח 0.11
בחלק ה' - שתילי אבוקדו, בסעיף 5 - בעד
אישור עץ ריבוי מסומן 60.00
בתוספת השניה -
בעד אישור מכירה 45.50
בעד אישור למשתלה מאושרת, עד דונם אחד 70.00
לכל דונם נוסף או חלק ממנו 35.00
(יג) בתקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של צפורן
ומכירתו), התשל"ח-1978, בתקנה 40 -
(1) בעד מתן הסכמת המנהל לחומר ריבוי -
עד 2 דונם 94.00
תוספת לכל דונם נוסף 15.00
(2) בעד אישור למכירת ייחורים מושרשים,
לכל 100 ייחורים או חלק מהם 0.77
(3) בעד אישור למכירת ייחורים בלתי מושרשים,
לכל 100 ייחורים או חלק מהם 0.32
(יד) בתקנות הזרעים (גידול פקעות סייפן ומכירתן),
התשל"ג-1972, בתקנה 22 - בעד מתן אישור לפקעות
בגודל 10 ואילך, לכל 100 פקעות מאושרות
או חלק מהן 0.77
(טו) בתקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים),
התשכ"ב-1962, בתקנה 15 -
בעד ביצוע הסימון, לכל ראש גמל 42.50
(טז) בתקנות מחלות בעלי חיים (תעודה וטרינרית),
התשל"ה-1975, בתוספת, בעד תעודה וטרינרית -
לבקר -
בעד ראש בקר אחד 42.50
בעד כל ראש בקר נוסף 22.50
לצאן -
עד חמישה ראשי צאן 223.00
בעד כל ראש צאן נוסף 22.50
אך לא יותר מאשר 434.00
בעלי חיים ליצוא -
לקבוצה עד שבעים וחמישה ראשי בקר או ראשי צאן 42.50
לכל ראש בקר או צאן בנפרד 3.20
בעלי חיים אחרים 34.00
(יז) בתקנות מחלות בעלי חיים (בריכות טבילה
ומיתקני ריסוס לצאן), התש"ך-1960, בתקנה 5 -
בעד טבילה או ריסוס של כל ראש צאן 2.30
(יח) בתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים),
התשל"ד-1974, בתקנה 3 - בעד מתן רשיון 42.30
לכל ראש בשקלים חדשים
אגרת הסגר אגרת הסגר
בתחנת הסגר בעד שהייה
עד 8 ימים בתחנת הסגר אגרת הסגר
מעל ל-8 ימים במקום הסגר
בקר לגידול, פיטום 91.00 16.00 35.00
בקר לשחיטה 91.00 16.00 26.00
עגלים ועגלות יונקים 39.00 9.00 16.00
גמלים, ופרדים 91.00 18.00 26.00
סוסים 336.00 18.00 26.00
חזירים, חמורים, כבשים ועזים 39.00 9.00 16.00
כבשים ועזים לשחיטה 39.00 9.00 9.00
עופות, יונים וצפורים 3.60 1.40 2.60 ולא יעלה
על 560.00 למשלוח
כלבים, חתולים וקופים 140.00 18.00 70.00 ולא יעלה
על 2,570.00
למשלוח
אוגרים, עכברים, חולדות 0.72 - 0.45 ולא יעלה
וחזירי ים על 79.00
למשלוח
ארנבות, שפנים וחיות פרווה 9.10 9.00 9.00 ולא יעלה
על 750.00
למשלוח
גוזלים - - 35.00 למשלוח
לכל אלף או
חלק ממנו
אפרוחים וביצי דגירה - - 35.00 ולא
יעלה על 600.00 למשלוח
משלוח דבורים - - 91.00 למשלוח
חיות בר ממשפחת היונקים - - 42.50 ולא יעלה
על 820.00
למשלוח
בשקלים חדשים
(יט) בתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של
מוצרים מבעלי חיים), התשמ"ח-1988, בתקנה 9(ב) -
בעד תעודת שחרור 35.00
(כ) בתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר),
התשל"ד-1974, בתקנה 3(א) - בעד היתר 434.00
בתקנה 8, בעד מתן תעודת שחרור -
(1) לבשר, לכל טונה או חלק ממנה 42.50
(2) לקרביים, לכל טונה או חלק ממנה 223.00
(כא) בתקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואוגניסמים,
תרכיבים ומעבירים), התשל"ה-1975, בתקנה 4 - בעד
מתן היתר ליבוא חד פעמי של תרכיב או לייצור חוזר
של תרכיבים בשנת כספים, לכל היתר 172.00
(כב) בתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות
שונות), התשי"ט-1959, בתוספת, בעד חיסון -
אבעבועות צאן 1.60
אנפלסמה 26.00
בבזיה 26.00
בבזיילה 26.00
ברוצלוזיס לבקר 15.00
ברוצלוזיס לצאן 6.70
בת שחפת (פרטוברקולוזיס) לצאן 2.30
דבר הבקר 1.60
דבר צאן 1.60
בשקלים חדשים
כחול הלשון לצאן 1.40
כלבת לבקר 13.50
לפטוספירוזיס בקר 22.50
לפטוספירוזיס לכל בעל חיים אחר 15.00
סימום מעיים (עם טטנוס) 5.40
סלמונלה בקר 10.50
שחור השוק (ירמת) 11.50
תיילריה 26.00
גמרת, לכל ראש בקר, כבש או עז 3.60
גמרת, לכל בהמה אחרת 4.50
קדחת השקע האפריקאי -
לכל ראש צאן 2.30
לכל ראש בקר 3.20
קדחת קיו 10.00
(כג) בתקנות מחלות בעלי חיים (רישום, סימון
והובלה של בקר), התשל"ו-1976 -
בתקנה 16 -
(1) בעד תעודת רישום -
שהוצאה בידי רופא וטרינר ממשלתי או מפקח 3.20
שהוצאה בידי מי שהסמיך המנהל 2.30
(2) בעד כפל תעודת רישום 39.00
(3) בעד תווית סימון -
שהוצמדה בידי רופא וטרינר ממשלתי או מפקח 3.80
שהוצמדה בידי מי שהסמיך המנהל 3.20
בתקנה 29 - בעד היתר להובלת בקר 37.50
(כד) בתקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן),
התשל"ט-1978, בתקנה 5 - בעד ביצוע הסימון 9.20
(כה) בתקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים),
התש"ך-1959, בתקנה 10 -
בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לבקר
(למעט בקר מגזע מקומי) וחזירים 5.40
בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לבקר מגזע מקומי 5.40
בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לכבשים ועזים 3.20
(כו) בתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות),
התשכ"ד-1964, בתקנה 25 -
בעד שחיטת בהמה בבית מטבחיים 23.00
בתקנה 5(ג)-
בעד בדיקה במכון הוטרינרי של דוגמה לבדיקה מעבדתית
של בשר טרי או קפוא 178.00
בתקנה 69(ג) -
בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הוטרינרי 178.00
בתקנה 73(א) -
בעד בדיקת משנה לבשר טרי, לכל ק"ג 0.21
בתקנה 73(ב) -
בעד בדיקת משנה לבשר קפוא, לכל ק"ג 0.11
בתקנה 79(ו) -
בעד בדיקת בשר במכון הוטרינרי, בעד ארנבת,
חזיר, כבש או עז 178.00
בעד כל בהמה אחרת 178.00
(כז) בתקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים
במאורות בידוד), התשי"ט-1959, בתקנה 5 -
(1) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה על-ידי פקח 74.00
(2) בעד בידוד, לכל יום 32.50
(כח) בתקנות הכלבת (רישוי וחיסון), התשל"ד-1974,
בתקנה 5 -
(1) בעד חיסון 26.50
(2) ואם הכלב מעוקר 13.00
(כט) בתקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל
תוצרת מן החי (מוצרי עוף), התשל"ז-1976 -
בתקנה 3 - בעד אישור המבקר, בכתב, למוצרי עוף
כראוי ליצוא בהתאם לתקנות 34.00
בתקנה 11 - בעד מתן כתב אישור למפעל שהוא
משחטה בלבד 61.00
למפעל שאינו כולל משחטה 124.00
לכל מפעל אחר 191.00
בתקנה 20 - בעד בדיקה, לכל שעת בדיקה במפעל
ושעת נסיעה אליו וממנו 30.50
בתקנה 80(ג) - בעד -
(1) בדיקה בקטריולוגית - ספירת חיידקים, לדוגמה 94.00
(2) בדיקת נוכחות סלמונלה, סטפילוקוקים וכיוצא באלה,
חיידקים לדוגמה/לסוג 42.50
(3) בדיקה כימית, לדוגמה 60.00
בשקלים חדשים
(4) בדיקה היסטולוגית, לדוגמה 42.50
(5) בדיקה לקיום שאריות אנטיביוטיקה, לסוג אחד
של אנטיביוטיקה, לדוגמה 42.50
(6) בדיקה לשאריות הורמונים, לדוגמה 60.00
(7) בדיקה לשאריות חמרי הדברה, לדוגמה 60.00
(8) בדיקה לתכולת מים עודפים, לדוגמה 13.50
(9) בדיקה כימית -
א. חלבון, סידן, זרחן, מלח, לדוגמה 42.50
ב. % מים, לדוגמה 13.50
ג. % שומן, לדוגמה 42.50
ד. % אפר, לדוגמה 13.50
(ל) בתקנות לפיקוח על יצוא בעלי חיים ושל תוצרת מן החי
(ביצים), התשי"ח-1958, בתקנה 15, בעד אישור, לתיבה 0.44
(לא) בתקנות הדיג, 1937 -
בתקנה 2(3), בעד רשיון דיג 172.00
בתקנה 2(3א), בעד רשיון דיג בים כנרת 414.00
בתקנה 2(3ב), בעד רשיון דיג לשוטר 91.00
בתקנה 2(10), בעד העתק רשיון דיג
בתקנה 2א(7), בעד רשיון לספינה לעסוק בדיג -
(א) לספינה הדגה ברשתות עמידה (אמבטן) בים כנרת 1,100.00
(ב) לספינה הדגה בשיטות אחרות בים כנרת 4,250.00
(ג) לספינה הדגה בים התיכון או במפרץ אילת בדיג חופי 222.00
(ד) לספינה הדגה בים התיכון או במפרץ אילת
ברשת הקפה או במערך חכות צף 246.00
(ה) למכמורתנים 1,490.00
(ו) לספינה הפועלת בדיג מרחקים 58,690.00
בתקנה 2א(8) - בעד העתק רשיון לספינה לעסוק בדיג,
שאבד או שנשמד 91.00
בתקנה 3(3), בעד רשיון לפריקת דגים מספינות זרות 1,300.00
(לב) בצו הרופאים הוטרינרים (אגרות), התשנ"ג-1993 -
(1) בעד רשיון 446.00
(2) בעד החלפת רשיון 108.00
(3) בעד היתר זמני 108.00
(4) בעד חידוש היתר זמני 108.00
(לג) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים
(ייצור דבש ומכירתו), התשל"ז-1977, בסעיף 14 -
(א) לכל דבורית 35.00
(ב) לכל דבורית שנוספה 35.00
(ג) העברת דבורית למקום רעיה אחר 3.20
(לד) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא
והסחר בו), התשל"א-1971, בתוספת השלישית -
בעד היתר ל -
סיטונאי 870.00
קמעונאי 267.00
בעל מגרסה 267.00
יצרן של תערובת לבעלי חיים -
עד 5,000 טונות לשנה 1,540.00
מ-5,000 עד 30,000 טונות, לכל 1,000 טונות נוספות 157.00
מ-30,000 עד 100,000 טונות, לכל 1,000 טונות נוספות 101.00
מעל 100,000 לכל 1,000 טונות נוספות 45.50
מוצרי טחנות קמח, לכל מוצר 380.00
מוצרי לוואי ומינרלים אחרים, לכל מוצר 710.00
כוספות סויה וכותנה, לכל מוצר 1,180.00
כוספות אחרות, לכל מוצר 530.00
מקרואלמנטים ותחליפי חלב, לכל מוצר 1,180.00
מוצרי לוואי מן החי, לכל מוצר 1,180.00
ויטמינים כתוספת למזון לבעלי חיים, לכל מוצר 1,180.00
(לה) בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות),
התשכ"ז-1967, בסעיף 2א, בעד מתן רשיון 1,920.00
(לו) בתקנות זכות מטפחים, התשל"ד-1974, בתוספת -
בעד בקשה לרישום בספר הזכויות 119.00
אגרת פרסום 119.00
בעד פרסום של זכות עדיפה 119.00
בעד פרסום בקשה לתיקון בספר הזכויות 119.00
בעד בקשת השגה על קביעת שם זן 60.00
בעד רישום בספר הזכויות לקיום זכות מטפחים,
לשנה אחת 119.00
תוספת לאגרה לקיום זכות מטפחים עקב הארכת
מועד לתשלום אגרה 60.00
בעד בקשה להחזר תוקף של זכות שפקעה 257.00
בעד עותק תעודת זכות מטפחים 36.00
בעד בקשה לקבלת מסמך או אישור היוצא מאת הרשם
בשקלים חדשים
או הלשכה ולא נקבעה לה אגרה אחרת 42.50
בעד בקשה לתיקון ספר הזכויות או כל מסמך אחר או
להשלמתם אם לא נקבעה אגרה אחרת 42.50
בעד הגשת מסמכים בהליך על ריב 94.00
בעד נוסח מאושר מכל דבר בספר זכות מטפחים
או מסמך אחר הפתוח לעיון 42.50
בעד בקשה להעברת זכויות ולרישום כבעל זכות בזן 119.00
(לז) בתקנות היערות, בתוספת השניה -
(1) בעד רישיון לתושבי כפרים להפיק תוצרת יער
מאזורים שמורים ליער לצורכי בניה, שימוש ביתי וחקלאות 3.00
(2) בעד רישיון לתושבי כפרים לרעות מקנה באזורים
שמורים ליער, לתקופה שלא תעלה על חודש, לכל ראש -
(1) בקר 3.00
(2) כבשים 1.00
(3) עזים 0.32
(3) רישיון להפיק תוצרת יער מאזורים שמורים ליער לצורכי
מלאכה ומסחר -
(1) לגזר עץ שאורכו אינו עולה על מטר אחד, לכל טונה
מטרית 6.20
(2) לגזר עץ שאורכו עולה עלמטר אחד, לכל טונה מטרית 6.20
(3) לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת מטיפוס
מקומי 6.20
(4) לעצי הסקה, לכל טונה מטרית 3.70
(5) לפחמי עץ, לכל טונה מטרית 35.00
(6) לכל גרופית זית 0.65
(7) לכל שתיל זית משריש 1.30
(8) לסיד, לכל טונה מטרית 13.50
(9) לסמוך עץ, לכל טונה מטרית 6.20
(10) למוט של גדר, לכל טונה מטרית 6.20
(11) לעצים שאינם סמוכי עץומוטות של גדר, לכל טונה
מטרית 6.20
(12) לעצים המיועדים לריסוק בשימוש תעשיית חומרי
בידוד וציפוי, לכל טונה מטרית 3.70
(4) רישיון לרעיית מקנה של זרים באזורים שמורים ליער,
לתקופה שלא תעלה על חודש, לכל ראש-
(1) בקר 3.70
(2) כבשים 1.30
(3) עזים 0.32
(5) רישיון להפיק תוצרת יער מאדמת יער שהיא רכוש
פרטי לצורכי מלאכה ומסחר
א. לסמוך עץ, לכל טונה מטרית 6.20
ב. למוט של גדר, לכלטונה מטרית 6.20
ג. לעצים שאינם סמוכי עצים ומוטות של גדר, לכל
טונה מטרית 6.20
ד. לעצי הסקה, לכל טונה מטרית 3.70
ה. עצים המיועדים לריסוק בשימוש תעשיית חומרי
בידוד וציפוי, לכל טונה מטרית 3.70
ו. לפחמי עץ, לכל טונה מטרית 35.00
ז. לסיד שנשרף בעזרת דלק שהוא תוצרת יער, לכל טונה
מטרית 6.20
ח. לסיד שנשרף בעזרת דלק שאינו תוצרת יער, לכל טונה
מטרית 6.20
ט. לגזר עץ שאורכו אינו עולה על מטר אחד, לכל טונה
מטרית 6.20
י. לגזר עץ שאורכו עולה על מטר אחד, לכל טונה מטרית 6.20
יא. לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת מטיפוס
מקומי 6.20
יב. שיחי הדסים - לכל ענף 0.67
יג. לכל טונה של זרעים או חלק ממנה 60.00
(6) רישיון לכרות עצים מוגנים, לכל רישיון 42.50
(לח) בתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני דבר סוסים),
התשכ"א-1960, בתקנה 4, בעד הרכבת חיסון, לכל זריקה 6.20
(לט) בתקנות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות),
התש"ס-2000, בתקנה 5, בעד כל בדיקה 389.00
בשקלים חדשים
(מ) בתקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מוצרי כוורת),
התשמ"ב-1982, בתקנה 2(ד) בעד רישיון 45.50
(מא) בתקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים),
התשמ"ב-1982, בתקנה 20 -
(א) בעד בקשה לרישום תכשיר 1,300.00
(ב) בעד בדיקת תכשיר, בהתאם להיקף הבדיקה מ-8,930.00
עד 26,550.00
(ג) בעד תעודת רישום 1,300.00
(ד) בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה 870.00
(ה) בעד תכנית בדיקת תכשיר 910.00
(מב) בתקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה),
התשכ"ב-1961,
בתקנה 6 -
בעד בדיקת עץ 23.50
בעד סימון ורישום עץ 10.50
(מג) בתקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה),
התש"ם-1980, בתקנה 5, בעד בקשה לכלול זן ברשימת
הזנים 147.00
(מד) תקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי
טיפוח, הפצה ורביה של עופות וגידול פרגיות),
התשמ"א-1981, בתקנה 5א, בעד רישיון 910.00
(מה) בתקנות מחלות בעלי חיים (ביעור מחלת הברוצלוזיס
בצאן), התשמ"ט-1989, בתקנה 3א, בעד אבחון לראש צאן
לשנה 23.50
(מו) בתקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן),
התשנ"ט-1988, בתקנה 9, בעד בקשה להיתר 1,600.00
(מז) בתקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הניוקסל),
התש"ל-1970, בתוספת השניה -
סוג העופות
מספר העופות
האגרה בשקלים
חדשים

אפרוחים
עד 2.5 מיליון
28,350.00


מ-2.5 מיליון עד 5.5 מיליון
29,740.00


מ-5.5 מיליון עד 10.5 מיליון
31,680.00


מעל 10.5 מיליון
39,970.00

פרגיות
כל מספר
11,860.00

מטילות ביצי מאכל
כל מספר
60.00

פטמים
עד 100,000
487.00


מ-100,000 עד 300,000
530.00


מעל 300,000
710.00

הודנים
כל מספר
4,740.00

הודים
עד 15,000
475.00


מעל 15,000
560.00


(מח) בתקנות הזרעים (צמחים ואורגניזמים מהונדסים), התשס"ה-2005
בתקנה 5 -
(1) בקשה להיתר לניסוי במיתקן כליאה 202.00
(2) בקשה להיתר לניסוי בשדה 403.00
(3) בקשה להיתר לניסוי במעבדה בתקנה 6 324.00
(1) היתר לניסוי במיתקן כליאה 446.00
(2) היתר לניסוי בשדה 3,060.00
ועוד לכל דונם או חלקו 45.00
בתקנה 8 בקשה לרישום 610.00
בתקנה 12 רישום חומר ריבוי מהונדס או
אורגניזם מהונדס 7,000.00
בתקנה 13 חידוש תעודת רישום 500.00
________________________________
1 ק"ת תשס"ג, 6; תשס"ח, 645;תשס"ט, 1120, 1212, 1226.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ