אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על קביעת תנאים בדבר דמי ביטוח לגביה בביטוח כללי, תש"ם-1980

הודעה על קביעת תנאים בדבר דמי ביטוח לגביה בביטוח כללי, תש"ם-1980

הודעה על קביעת תנאים בדבר דמי ביטוח לגביה בביטוח כללי, תש"ם-1980 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א)(2) לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951, אני מודיע כי קבעתי תנאים לרשיון כלהלן:
1. בתנאים אלה -
"ביטוח כללי" - כל ענפי הביטוח, למעט ענפי הביטוח המפורטים בפסקאות (1) ו-(3) בסעיף 1 לצו הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), תש"ם-1979;
"ביטוח משותף" - מתן כיסוי למבוטח על ידי מספר מבטחים במשותף, על פי פוליסה שעליה חתומות החברות המשתתפות;
"דמי ביטוח" - פרמיה, דמי רישום, דמי פוליסה, דמי אשראי ותקבולים אחרים כיוצא באלה;
"דמי ביטוח לגביה" - דמי ביטוח לגביה מלקוחות וסוכנים, כולל שטרות ובטחונות אחרים, בניכוי דמי ביטוח לגביה של חברה מנהלת המתייחסים לעסקים שהיא מסרה לחבורת משתתפות;
"חברה מנהלת" - מבטח המנהל ביטוח משותף, מקיים קשר עם המבוטח בשל ביטוח זה, וגובה דמי ביטוח מהמבוטח בעד החברות המשתתפות;
"חברה משתתפת" - מבטח המשתתף בביטוח משותף ומקבל דמי ביטוח באמצעות החברה המנהל;
"מחזור דמי ביטוח" - דמי ביטוח שנתקבלו שלא באמצעות מבטח אחר ונרשמו בספרי החברה, למעט דמי ביטוח שקיבלה חברה מנהלת העסקים שהיא מסרה לחברה משתתפת ודמי ביטוח שקיבלה חברה משתתפת מחברה מנהלת.
2. השיעורים המוכרים לדמי ביטוח לגביה יחושבו בדו"ח הכספי השנתי של מבטח לפי האחוזים המפורטים להלן מתוך מחזור דמי ביטוח בכל אחד מהחדשים המפורטים להלן בשנת הדו"ח:
יולי - 25%
אוגוסט - 40%
ספטמבר - 50%
אוקטובר - 60%
נובמבר - 70%
דצמבר - 80%
3. השיעורים המוכרים לדמי ביטוח לגביה יחושבו בדו"ח הכספי החצי השנתי באחוזים המפורטים להלן מתוך מחזור דמי הביטוח בכל אחד מהחדשים המפורטים להלן בתקופת הדו"ח:
ינואר - 25%
פברואר - 40%
מרס - 50%
אפריל - 60%
מאי - 70%
יוני - 80%
4. מבטח שהחזיק בדמי ביטוח לגביה מעל לשיעורים המוכרים לפי סעיפים 2 או 3 (להלן - דמי ביטוח לגביה מעל לשיעורים המוכרים), חייב להפריש, בדו"ח הכספי השנתי או בדו"ח הכספי חצי השנתי לפי הענין, עתודה שתשמש כיסוי לגביהם.
5. מבטח ירשום את דמי הביטוח לגביה מעל לשיעורים המוכרים ואת העתודה בשל דמי ביטוח לגביה מעל לשיעורים המוכרים, בסעיפים המיועדים לרישום פרטים א-ה בדין וחשבון כספי שעליו להגיש בהתאם להודעה בדבר כללים לדיווח כספי של חברות ביטוח.
6. (א) על אף האמור בסעיף 4, מבטח שהוא חברה נכרית, אינו חייב להפריש עתודה בשל דמי ביטוח לגביה מעל לשיעורים המוכרים.
(ב) דמי ביטוח לגביה מעל לשיעורים המוכרים, של מבטח שהוא חברה נכרית, יופחתו מהנכסים המשמשים לכיסוי התחייבויותיו בישראל, לפי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת הקרנות וההון של מבטח), תשכ"ח-1967, וסכום ההפחתה כאמור יירשם בסעיף נפרד בדינים וחשבונות סטטיסטיים על נכסיו והתחייבויותיו בישראל.
7. לדו"ח הכספי השנתי והחצי שנתי יצורף חישוב דמי ביטוח לגביה בשיעורים מוכרים.
8. ההודעה על קביעת תנאים בדבר דמי ביטוח לגביה בביטוח כללי שפורסמה בילקוט הפרסומים 1507, תשכ"ט, עמ' 907 - בטלה.
_________________________________
1 י"פ תש"ם, 785.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ