אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה 1
בהתאם לסעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה בהתייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה, קבע שיש בדבר נגיעה לציבור, מתפרסמת בזה פקודת המשטרה כמפורט להלן:
פקודת מטא"ר: "14.05.02 - חיפוש חיצוני בגוף החשוד"
א. בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, הריני קובע את פקודת מטא"ר הבאה:
1. הגדרות
א. החוק - חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף החשוד), התשנ"ז-1996.
ב. חיפוש חיצוני
1) בדיקה חזותית של גופו הערום של החשוד, לרבות צילומו;
2) לקיחת טביעה של כל חלק מגוף החשוד, שלא למטרות זיהוי;
3) לקיחת חומר מתחת לצפורניים;
4) גזירת ציפורניים;
5) לקיחת חומר מתוך הנחיריים;
6) לקיחת שיער, לרבות שורשיו;
7) לקיחת חומר מעל הגוף;
8) בדיקה על העור;
9) מתן דגימת שתן;
10) מתן דגימת רוק;
11) מתן דגימת אוויר באמצעות בדיקת נשיפה;
12) לקיחת תאים מחלקה הפנימי של הלחי.
ג. חשוד - מי שיש לגביו חשד סביר שעבר עבירה, גם אם איננו עצור.
ד. קצין מורשה - קצין בדרגת רב-פקד ומעלה, ובהעדרו קצין בדרגת פקד, הממונה על יחידת חקירות, לרבות ראש צח"ם, ראש משרד סיור הממונה על יחידת חקירות או ראש מדור תאונות דרכים.
ה. בעל מקצוע רפואי - רופא, רופא שיניים, אח או חובש.
ו. חובש - חובש במשטרת ישראל שקצין רפואה ראשי של משטרת ישראל הסמיכו, על יסוד הכשרתו, לערוך חיפוש בגוף האדם, לפי החוק.
ז. טופס - טופס מ-3147, שכותרתו "דו"ח על חיפוש בגוף חשוד".
2. חיפוש חיצוני אינו מותנה במעצר
יובהר, כי ביצוע חיפוש חיצוני בגוף החשוד אינו מותנה במעצרו של החשוד.
3. סמכות שוטר - לבצע חיפוש חיצוני - בהסכמת החשוד
א. שוטר שיש לו יסוד סביר לחשוד שבגופו של חשוד נמצאת ראיה להוכחת ביצועה של עבירה מסוג עוון או פשע או להוכחת הקשר שבין החשוד לבין ביצוע העבירה, מוסמך לעשות בעצמו כל אחת מהפעולות של חיפוש חיצוני, המפורטות להלן - אם הסכים לכך החשוד.
ההסכמה לחיפוש החיצוני תינתן בטופס בחתימת החשוד.
ב. אלה הן הפעולות שמוסמך שוטר לעשות בעצמו:
1) לבחון חזותית את גופו העירום של החשוד, לרבות צילומו;
2) לקחת טביעה של כל חלק מן הגוף, למעט טביעת שיניים או מנשך שיניים;
3) לקחת חומר מתחת לציפורניים;
4) לקחת שיער, לרבות שורשיו, מהחלקים הגלויים של הגוף;
5) לקחת חומר מעל הגוף;
6) לבצע בדיקה על העור;
7) לבקש דגימת אוויר באמצעות בדיקת נשיפה;
8) לקחת תאים מחלקה הפנימי של הלחי, בהיעדרו של חובש;
9) לקבל דגימת שתן, בהיעדרו של חובש;
10) לקבל דגימת רוק, בהיעדרו של חובש.
ג. עורר החשוד חשש סביר בפני השוטר שביצוע החיפוש עלול לפגוע בבריאותו, פגיעה שאינה נובעת ממהותו של החיפוש, אין לבצע את החיפוש החיצוני, על השוטר להביא את החשוד בפני רופא, על מנת שיבדוק את החשוד ויקבע האם יש מניעה בריאותית לערוך את החיפוש.
השוטר יתעד בטופס את טענת החשוד ואת העובדה שהביא את החשוד בפני רופא.
4. סמכות שוטר - להורות לבעל מקצוע רפואי לבצע חיפוש חיצוני - בהסכמת החשוד
א. שוטר שיש לו יסוד סביר לחשוד שבגופו של חשוד נמצאת ראיה להוכחת ביצוע של עבירה מסוג עוון או פשע, או להוכחת הקשר שבין חשוד לבין ביצוע העבירה, מוסמך להורות לבעל מקצוע רפואי, לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן, אם הסכים לכך החשוד.
ההסכמה תינתן בטופס, בחתימת החשוד.
ב. אלה הן הפעולות שמוסמך שוטר להורות לבעל מקצוע רפואי לעשות:
1) לרופא שיניים - לקחת מן החשוד טביעת שינים או מנשך שיניים;
2) לחובש - לגזור את ציפורני החשוד;
3) לחובש - לקחת חומר מתוך הנחיריים;
4) לחובש - לקחת שיער, לרבות שורשים, מהחלקים המוצנעים של הגוף;
5) לחובש - לקחת תאים מחלקה הפנימי של הלחי;
6) לחובש - לקבל דגימת שתן;
7) לחובש - לקבל דגימת רוק.
ג. כל הוראה מההוראות המנויות בסעיף ב. 1) - 4), שרשאי שוטר לתת לרופא שיניים או לחובש, רשאי הוא לתת גם לבעל מקצוע רפואי אחר, אם עריכת פעולות אלה היא בתחום מקצועו הרפואי.
כל הוראה מההוראות המנויות בסעיף ב. 5) - 7), שרשאי שוטר לתת לחובש, רשאי הוא לבצע בעצמו, בהיעדר חובש.
ד. הוראה מההוראות המנויות בסעיף ב. 5) ו-6), שרשאי שוטר לתת לחובש, הוא רשאי לתת גם לבעל מקצוע רפואי אחר, בתנאי שהוא שוטר.
ה. עורר החשוד חשש סביר בפני השוטר, שביצוע החיפוש עלול לפגוע בבריאותו, פגיעה שאינה נובעת ממהותו של החיפוש, לא יורה השוטר על החיפוש החיצוני. עליו להביא את החשוד בפני רופא, על מנת שיבדוק את החשוד ויקבע האם יש מניעה בריאותית לערוך את החיפוש.
השוטר יתעד בטופס את טענת החשוד ואת העובדה שהביא את החשוד בפני רופא.
5. סמכות קצין מורשה - לתת אישור לחיפוש חיצוני - ללא הסכמת החשוד
א. התבקש החשוד לתת את הסכמתו כי שוטר יעשה בו אחת מן הפעולות הבאות:
1) בחינה חזותית של גופו העירום של החשוד, לרבות צילומו;
2) לקיחת טביעה של כל חלק מהגוף, למעט טביעת שיניים ומנשך שיניים;
3) לקיחת חומר שמתחת לציפורניים;
4) לקיחת שיער, לרבות שורשיו, מן החלקים הגלויים של הגוף;
5) לקיחת חומר מעל הגוף;
6) בדיקה על העור.
אם לא נתן החשוד את הסכמתו לביצוע הפעולה - יביא השוטר את החשוד בפני הקצין המורשה.
ב. הקצין המורשה יתן לחשוד הזדמנות להשמיע את נימוקי הסירוב, ויעלה נימוקים אלה על הכתב, בטופס.
ג. לאור הטעמים לסירוב ישקול הקצין המורשה, אם יש הצדקה להורות על ערכת החיפוש ללא הסכמת החשוד.
ד. עורר החשוד חשש סביר בפני הקצין המורשה, שביצוע החיפוש עלול לפגוע בבריאותו, פגיעה שאינה נובעת ממהלכו של החיפוש, לא יורה הקצין המורשה על החיפוש החיצוני, ועליו להביא את החשוד בפני רופא, שיבדוק את החשוד, ויקבע האם יש מניעה בריאותית לערוך את החיפוש.
ה. החליט הקצין המורשה כי יש הצדקה לערוך את החיפוש ללא הסכמת החשוד, יסביר לחשוד, בלשון המובנת לחשוד, את המשמעויות המשפטיות של הסירוב לחיפוש, ואלו הן:
1) שניתן להשתמש נגדו בכוח סביר לצורך ביצוע החיפוש.
2) שסירובו לתת הסכמה לחיפוש החיצוני עשוי לשמש חיזוק למשקל הראיות של התביעה כנגדו.
3) אם החשוד שבגופו מבקשים לערוך חיפוש, חשוד בעבירה על סעיף 300 לחוק העונשין או בעבירה על פקודת הסמים המסוכנים, או על סימון ה' לחוק העונשין, שדינן 10 שנים או יותר, על הקצין המורשה להסביר לו - שאם יעמוד בסירובו, וכתוצאה מכך לא ניתן יהיה לבצע את החיפוש החיצוני, יעמוד החשוד לדין על עבירה שדינה שנתיים מאסר.
הקצין המורשה יאשר בחתימתו בטופס, כי הסביר לחשוד את המשמעויות המשפטיות של הסירוב לחיפוש.
ו. לא נתן החשוד את הסכמתו, גם לאחר שקיבל את ההסבר, כאמור בסעיף 5. ה. לעיל, והקצין המורשה סבור כי יש לערוך חיפוש חיצוני ללא הסכמת החשוד, יורה הקצין המורשה על ביצוע החיפוש ללא הסכמה של החשוד.
6. סמכות קצין מורשה - לתת אישור לחיפוש חיצוני - ללא הסכמת החשוד, תוך שימוש בכוח
א. הורה הקצין לבצע את החיפוש ללא הסכמת החשוד, על פי סמכותו בסעיף 5. לעיל, ישקול האם לאשר שימוש בכוח סביר הנדרש לעריכתו של החיפוש למקרה שהחשוד לא יאפשר לבצע את החיפוש.
ב. הקצין המורשה יאשר בחתימתו בטופס את ההוראה לבצע את החיפוש ללא הסכמת החשוד ואת האישור להשתמש בכוח.
7. סמכות רופא - לתת אישור רפואי לבצע חיפוש חיצוני
א. הובא בפני רופא חשוד שעורר חשש שביצוע החיפוש עלול לפגוע בבריאותו, כאמור בסעיפים 4. ה. ו-5. ד. יברר הרופא עם החשוד את מצב בריאותו ככל שהוא נוגע לחיפוש.
ב. מצא רופא שאין מניעה בריאותית לערוך את החיפוש החיצוני, יתן אישור בטופס, שאין מניעה בריאותית לבצע את החיפוש.
ג. פגישת החשוד עם רופא תהיה שלא בנוכחות שוטר, אולם יינקטו אמצעים נאותים, לרבות נוכחות שוטר לשם סיכול אפשרות בריחתו של החשוד ולשם הגנה על הרופא מפגיעה.
8. חשוד שסירב להיפגש עם רופא
א. התנגד חשוד להיפגש עם רופא כדי שיתן את האישור הרפואי לחיפוש, יסביר לו הקצין המורשה שההתנגדות עשויה לשמש חיזוק למשקל הראיות של התביעה כנגדו.
ב. הקצין המורשה יעלה על הכתב בטופס את הנימוקים של החשוד להתנגדות להיפגש עם רופא.
ג. חשוד שעורר חשש כאמור, שלא נפגש עם רופא, אין הקצין המורשה מוסמך להורות על ביצוע החיפוש החיצוני בגופו.
9. אופן עריכת חיפוש חיצוני
א. חיפוש חיצוני יבוצע במקום שרגילים לעשות בו בדיקה מאותו סוג ובאופן שהיא נעשית.
ב. חיפוש חיצוני בחשוד יבוצע בדרך שתבטיח שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי נוחות וכאב.
ג. שוטר לא יבצע בפרהסיה חיפוש חיצוני בחשוד, ולא בנוכחותם של אנשים נוספים, אלא אם דחיית החיפוש תפגע בהצלחת החקירה או אם נוכחותם של אנשים נוספים חיונית לעריכת החיפוש או להצלחת החקירה.
ד. שוטר לא יבצע חיפוש חיצוני שמחייב חשיפת חלקי גוף שבדרך כלל הם מוסתרים, אלא כדי למנוע סכנה קרובה לוודאי לשלום הציבור.
ה. 1) חיפוש חיצוני יבוצע בידי שוטר בן מינו של החשוד.
2) על אף האמור לעיל, רשאי שוטר שאינו בן מינו של החשוד, לבצע את החיפוש וזאת בנסיבות הבאות:
א) בנסיבות העניין לא ניתן לבצע אח החיפוש בידי בן מינו של החשוד, ודחיית של החיפוש תגרום סיכון בלתי סביר לשלום הציבור.
ב) החיפוש החיצוני הוא לקיחת טביעת אצבע וכף היד.
3) א) רופא שיניים או חובש, שאינם בני מינו של החשוד, רשאים לערוך את החיפוש.
ב) על אף האמור לעיל, אם ביקש החשוד שהחיפוש יבוצע בידי בן מינו, יש להביאו בפני רופא שיניים או חובש שהוא בן מינו של החשוד, אלא אם יש במילוי הבקשה כדי להטיל נטל בלתי סביר על המשטרה.
ו. חיפוש חיצוני הנערך על ידי רופא שיניים, או חיפוש חיצוני הנערך על ידי חובש - יבוצעו במרפאה.
ז. בעת ביצוע חיפוש חיצוני על ידי רופא שיניים או חובש, לא יהיו נוכחים אנשים נוספים, אלא אם רופא השיניים או החובש קבעו שנוכחותו של אדם נוסף נחוצה לצורך ביצוע החיפוש החיצוני.
על אף האמור לעיל, אם יש צורך בנקיטת אמצעים נאותים לסיכול בריחתו של חשוד או סיכול פגיעה בחובש או ברופא, יהיה החיפוש החיצוני בנוכחות שוטר.
10. מסירת דין וחשבון על מהלך החיפוש
א. עורך החיפוש החיצוני בגוף החשוד, ירשום בתום החיפוש, בהקדם האפשרי, דין וחשבון על מהלכו של החיפוש ויחתום עליו בטופס.
ב. בוצע החיפוש החיצוני על ידי בעל מקצוע רפואי שאינו שוטר, ימסור לו השוטר או הקצין המורשה את הטופס כדי שירשום בו את הדין וחשבון.
ג. הקצין המורשה ימסור את ההעתק של דוח החיפוש לחשוד.
11. החזקה במשמורת של הדברים שנתפסו בחיפוש
הדברים שנתפסו בחיפוש יוחזקו במשמורת המשטרה, בהתאם לנוהלי אח"ק וכמותווה בפקודת המטה הארצי - 14.01.45 ובהנחיות מח"ק.
12. סירוב חשוד שיבוצע בו חיפוש - פתיחת תיק פלילי
א. סירוב לחיפוש מהווה עבירה אצל מי שחשוד באחת מן העבירות הבאות:
1) רצח סעיף 300 לחוק העונשין.
2) עבירה על פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1970.
3) עבירות מין שדינן עשר שנות מאסר או יותר, סימן ה' לפרק י' לחוק העונשין.
ב. חשוד בעבירה מן העבירות המנויות בסעיף א' לעיל, המסרב לחיפוש חיצוני ולא ניתן היה לערוך באופן סביר את החיפוש בשל סירובו - ישקול הממונה על החקירה פתיחת תיק פ"א נגד החשוד בגין עבירה על סעיף 12 לחוק.
"לא ניתן היה לערוך באופן סביר את החיפוש" - משמעותו בסעיף זה:
1) באותן נסיבות, אין דרך לבצע את החיפוש החיצוני בכוח.
2) נוכח התנהגותו של החשוד, יש בעריכת החיפוש בכוח כדי להכשיל את החקירה או להטיל נטל בלתי סביר על המשטרה.
ג. הקצין המורשה ימסור לממונה על החקירות ביחידה את כל העובדות, שיש בהן כדי להוות עבירה, על פי סעיף 12 לחוק.
13. סמכותו של שוטר - לבצע לנוהג רכב בדיקת נשיפה או להורות לנוהג רכב לתת דוגמה של שתן לבדיקת מעבדה
א. על אף האמור בפקודת מטה ארצי זו, באשר לעילות לחיפוש חיצוני, באשר לתנאיו של החיפוש החיצוני ובאשר לתוצאות המשפטיות של החיפוש החיצוני, ההוראות הבאות הן שיחולו באשר לבדיקת נשיפה ובאשר לבדיקת שתן של נוהג רכב, שהיה מעורב בתאונת דרכים, או בנוהג רכב שיש לשוטר חשד סביר שהוא שיכור.
"שיכור" - מי שנתון תחת השפעתו של משקה או סם משכרים או מסוכנים.
ב. שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב שהיה מעורב בתאונת דרכים או מנוהג רכב שיש לשוטר חשד סביר שהוא שיכור, להיבדק בדיקת נשיפה או למסור דוגמה של שתן לבדיקת מעבדה.
ג. נוהג הרכב שנדרש להיבדק בדיקת נשיפה ובדיקת שתן - חייב להיבדק.
ד. בדיקת השתן תיעשה במעבדה או במוסד רפואי, כקבוע בנוהלי את"ן.
ה. מי שסירב להיבדק לפי דרישת שוטר, בבדיקת נשיפה או מי שסירב למסור דגימת שתן לבדיקת מעבדה - דינו העונש הקבוע בפקודת התעבורה.
ב. בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, אני מחווה את דעתי:
פקודת מטא"ר - "14.05.02 - חיפוש חיצוני בגוף החשוד" יש לה נגיעה או חשיבות לציבור.
______________________________
1 י"פ תש"ס, 3986.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ