אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה 1
בהתאם לסעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971, ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה בהתייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה, קבע שיש בדבר נגיעה לציבור, מתפרסמת בזה פקודת המשטרה כמפורט להלן:
16.01.04 - מינוי סגל קבע מתנדב למשמר האזרחי
1. הגדרה
בפקודה זו "סגל קבע מתנדב" - המתנדבים לשורות המשמר האזרחי (להלן המשא"ז), שלא בשכר, והמשובצים בתפקידי מטה ומינהלה, ביחידות המשא"ז.
2. על פי פקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971, ועל פי תקנות המשטרה (משמר אזרחי), התשל"ה-1975, לחבר המשמר האזרחי יהיו חובות, זכויות, סמכויות וחסינויות כשל איש משטרה, כאשר הוא ממלא תפקיד למען שמירת בטחון הנפש והרכוש, בהתאם להוראות הממונים עליו.
3. כללי קבלה, מיון, גיוס וקידום
א. המיון, הגיוס והקידום של חברי סגל קבע מתנדב יבוצעו כמפורט בנוהלי המשא"ז.
ב. תנאי קבלה
המועמד להימנות עם סגל קבע מתנדב במשא"ז יעמוד בתנאים הבאים, טרם הימנותו עם שורותיו:
1) אושר לחברות במשא"ז, לאחר בדיקה בקובץ המידע הפלילי.
2) סיווג בטחוני המתאים לתפקיד לו מיועד המתנדב.
3) התחייבות לשרת 16 שעות חודשיות לפחות, בתפקיד שיוטל עליו.
4) סיום שירות צבאי או שירות של 3 שנים לפחות, במתנדב משא"ז.
5) מי שגילו אינו קטן מ-21 שנים ואינו עולה על 65 שנים. במקרים חריגים, על פי המלצות הפיקוד בשטח, רשאי קצין משא"ז מחוזי להאריך שירותו של מתנדב שגילו מעל 65 שנים.
6) סיום 6 חדשי התנדבות לפחות, במסגרת כלשהי, במשא"ז.
7) עמידה בתקופת נסיון בת 6 חודשים, בתפקיד אליו הוא מיועד.
ג. איש משטרה מן המניין לא יימנה עם סגל קבע מתנדב.
4. תקנים
א. ראש המשא"ז או מי שהוסמך לכך על ידו, הוא שיקבע את תקני סגל הקבע המתנדב.
ב. בכלל, לכל תפקיד תקני בשכר מתקני המשא"ז המשטרתיים, ניתן לצרף 2 אנשי סגל קבע מתנדב. חריגים מכלל זה יאושרו על ידי קצין כוח אדם ומינהלה של המשא"ז, לאחר תיאום עם ראש המשא"ז.
5. דרגות
א. איש סגל קבע מתנדב יקבל דרגה משטרתית.
ב. הדרגה תצוין בתעודת המינוי, בליווי המלה "מיוחד".
ג. ראש המשא"ז יאשר את דרגתו של איש סגל קבע מתנדב לדרגת קצין מתנדב, בהתאם לקריטריונים המפורטים בנוהלי המשא"ז. אישור הדרגה "סנ"ץ מיוחד" מותנית בהמלצת המפכ"ל בפני השר ובאישור השר.
ד. קצין כ"א ומינהלה של המשא"ז יאשר דרגתו של איש סגל קבע מתנדב לדרגת בד"א, בהתאם לקריטריונים המפורטים בנוהלי המשא"ז.
ה. הדרגה נקבעת לצרכי ייצוג בלבד, ולא לצורך תשלום גמול כלשהו.
ו. הענקת דרגת קצונה אינה מקנה סמכויות של קצין משטרה.
6. החזר הוצאות
איש סגל קבע מתנדב זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו בגין מילוי תפקידו ההתנדבותי במשמר האזרחי, כגון הוצאות שימוש ברכב פרטי ובטלפון. ההוצאות יוחזרו כמפורט בנוהלי החשבות והמשא"ז, ולאחר המלצת קצין המשא"ז במרחב ואישור קצין המשא"ז במחוז.
7. הפסקת חברות בסגל קבע מתנדב
א. איש סגל קבע מתנדב או מפקדו יכולים ליזום הפסקת חברות במשא"ז.
ב. המליץ המפקד על הפסקת החברות ביוזמתו או ביוזמת המתנדב, תועבר ההמלצה לקצין המשא"ז במרחב, אשר יעבירה, בצירוף חוות דעתו, לאישור קצין המשא"ז במחוז.
ג. אישור קצין המשא"ז במחוז את המלצת המפקד, יעביר למתנדב הודעה בכתב על הפסקת חברותו בסגל קבע מתנדב. טופס מ-1132 - "המלצה להוצאת כתב מינוי" בדבר ביטול המינוי יועבר לקצין כוח אדם ומינהלה של המשא"ז.
ד. חברותו של איש סגל הקבע המתנדב תפקע במועד שנקבע על ידי קצין המשא"ז במחוז.
ה. במועד הפסקת החברות, יחזיר המתנדב את פריטי הציוד שקיבל, אלא אם הוא ממשיך בתפקיד המחייב שימוש בפריטי הציוד שנמסרו לו לצורך מילוי תפקידו במסגרת אחרת, במשא"ז.
מתנדב הממשיך להימנות על שורות המשא"ז, יקבל תעודת מינוי התואמת את תפקידו החדש.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ו, 983.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ